2018. október 4., 10:10

Az unió is figyeli a párkányi hulladékégető ügyét

Megtárgyalta az Európai Parlament Petíciós Bizottsága a párkányi hulladék-feldolgozóval kapcsolatos beadványt. A tárgyalásról és az eredményről a Magyar Közösség Pártjának küldöttsége számolt be portálunknak.

párkányi hulladékégető
Médialapozó
Hogy került az ügy az Európai Parlamentbe?

A helyi és a környékbeli polgárok többszöri tiltakozását követően, melynek petícióval is nyomatékot adtak, Szigeti László párkányi önkormányzati képviselő és Zoltai Dániel Komárom-Esztergom megyei képviselők beadvánnyal fordultak az EP Petíciós Bizottságához.

„Ahhoz, hogy érdemben foglalkozzanak a kérdéssel, egy gondosan kidolgozott, tényekkel alátámasztott anyagra volt szükség. Az EP-hez beérkező petícióról először a szakbizottság titkársága dönt, hogy azt megvitatásra alkalmasnak találja-e. Mivel a titkárság komoly jogsértések veszélyét vélte felfedezni az ügyben, lehetőséget biztosított a benyújtók részére, hogy élőben is hangot adjanak aggodalmaiknak. Így indult el a folyamat, melynek eredménye a szakbizottsági meghallgatás volt” – fejtette ki Környi Zoltán, az MKP párkányi képviselőjelöltje, volt EP képviselő asszisztens, a beadvány kidolgozója.

Az EP petíció előzményeit Farkas Iván megyei képviselő, a Párkányhoz közeli Muzsla község polgármestere eleveníti fel.

„A Green park Štúrovo nevű projekt évi 20 ezer tonna gumiabroncs és műanyag elégetéséről szól, pirolízis technológiával. Ez a Párkányba szánt technológia viszonylag olcsó, erős környezetterhelő tulajdonságokkal, noha az Európai Unió szabályzata előírja, hogy az unió területén csakis BAT technológiával rendelkező beruházások valósíthatók meg, melyeknek nincs gázkibocsátásuk. A hulladékot Nyitra megye egész területéről szednék össze, melynek góca a megyeszékhely, Nyitra városa. Innét a tőle legtávolabbi pontra, Párkányba szállítanák a hulladékot, a projekt emiatt sem nevezhető környezet- és közutakat kímélő változatnak. A felsoroltak miatt a Párkányba tervezett hulladékégető nem egyeztethető össze a város legfontosabb gazdasági ágazatával, a hévízre épülő turizmussal és idegenforgalommal, valamint a szőlőtermesztéssel és a borászattal. Arról nem is beszélve, hogy a múlt környezetterhelő öröksége miatt Párkány környékén fordulnak elő leggyakrabban az onkológiai és a légzőszervi megbetegedések, országos viszonylatban. A városban és környékén élők idestova 18 éve tiszta levegőt szívnak és azt akarnak szívni a jövőben is.”

Az MKP felkarolta a szemétégető ellen tiltakozó polgárok ügyét, petíciót kezdeményezett, amelyet csaknem nyolcezren írtak alá Párkányból és a környékéről – emlékeztetett Bolya Szabolcs megyei képviselő, az MKP Érsekújvári járási elnöke. Az ő érdekeiket is képviseltük az EP Petíciós Bizottsága előtt.

A petíciót Lukovics Tamás, az MKP párkányi polgármesterjelöltje és Zoltai Dániel Komárom-Esztergom megyei képviselő terjesztették elő. Zoltai elmondta, nem kölcsönös tájékoztatás, de egy fatális véletlen folytán jutott tudomásukra a terv, amire reagálva a magyar fél érintettként avatkozott az engedélyeztetési eljárásba, hiszen Párkányt Esztergomtól csak a Duna választja el. Esztergom városa kidolgoztatott egy tanulmányt, amely kimondja, hogy a Párkányba tervezett hulladék pirolizáló üzem hatásvizsgálati dokumentációja technológiai szempontból ellentmondásos, valótlan állításokkal teli és erősen hiányos. Ám a hiányos leírás alapján is egyértelműen megállapítható, hogy a technológia ebben a formában távolról sem felel meg az elérhető legjobb technika Európa Uniós követelményeinek, megvalósítása súlyos környezeti és közegészségügyi kockázatot jelentene a régióra. Lukovics kiemelte „Az Európai Parlament szakbizottságának közbenjárásával szeretnénk megakadályozni a hulladék feldolgozó megvalósítását, és megelőzni a környezetünkre valamint életterünkre gyakorolt negatív hatásokat.”

A víz és a levegő nem ismer határokat

A beterjesztést követő hozzászólásokról Farkas Iván tájékoztat.

Az Európai Bizottság jelen lévő képviselője Jill Michielssen egyértelműen leszögezte, hogy az Európai Unió rendelkezései alapján a pirolízis alapú hulladék feldolgozó hulladékégetőnek minősül, és a veszélyes technológiák végett tervezik az erre vonatkozó uniós jogszabály szigorítását. Az új beruházások – mint a párkányi – automatikusan az alapos szigorított jogszabályok elbírálása alá kerülnek.

Az Európa Parlamentben
Az Európa Parlamentben

Csáky Pál, az EP Petíciós Bizottságának felvidéki magyar alelnöke három javaslatot tett: a párkányiak beterjesztését el kell küldeni az EP Környezetvédelmi Bizottságához, valamint Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériumához arra kérve őket, fokozottan ügyeljenek a petíciót aláíró mintegy nyolcezer polgár aggodalmaira. Kövessék figyelemmel a beruházás egyes fázisainak törvényességét, miközben ügyeljenek Közép-Európa egyik legszebb régiója jellegének megtartására, a régióban élők érdekeinek megfelelően a turizmus, a szőlészet és a borászat fenntartható fejlődésére.

Mulasztott a beruházó, amikor nem tájékoztatott a befektetés terveiről – mutatott rá felszólalásában Hölvényi György, a Fidesz-KDNP képviselője is a probléma gyökerére. A jelenlegi tervek szerint az égető 20 ezer tonna autógumit és műanyaghulladékot dolgozna fel egy város közepén. Ez megengedhetetlen. Már több környezetet szennyező üzem működik a régióban, mely összeadódva veszélyezteti a környezet tisztaságát.

Peter Jahr német EP képviselő arra a joghézagra figyelmeztetett, hogy ha a határ mentén valami épül, nincs törvénybe iktatott kölcsönös tájékoztatási kötelezettség a két ország között. Abszurditásnak nevezte, hogy az Európa Unióban ma a felelősök figyelmen kívül hagyják a régióban élő polgárok véleményét és a beruházás határon átnyúló hatásait.

A víz és a levegő nem ismer határokat – állapította meg a vita lezárása után Cecile Vikström az EP Petíciós Bizottságának elnöke. Leszögezte, itt egy határon átnyúló problémáról van szó, amit európai szellemiségben kell megközelíteni. Bizottságuk az ügyet felvállalja, továbbra is nyitva tartja. Az anyagot behatóbban át kell tanulmányozni, el kell küldeni az Európai Bizottságnak, az EP Környezetvédelmi Bizottságának és Szlovákia kormányának. Miután az illetékes szervek visszaküldik észrevételeiket, fél éven belül visszatérnek az ügy fejleményeihez.

párkányi hulladékégető
+2 kép a galériában
Megosztás
Címkék