2019. április 26., 09:27

A szlovák ombudsman szerint Nagyszarván megsértik a gyermekjogokat

Mária Patakyová emberjogi biztos, Viera Tomanová gyermekjogi ombudsman és Zuzana Stavrovská, a szlovákiai egészségkárosultak felügyelője közzétették a 2018-as évre vonatkozó jelentésüket, melyben a szlovákiai oktatási rendszer állapotáról, illetve a gyermekek jogainak tiszteletben tartásáról tudósítanak. A jelentésben kitérnek a nagyszavai szlovák iskola ügyére is.

Pellegrini Nagyszarván
Fotó: B. Vida Júlia
Az egészségkárosultak és marginalizált közösségek hátrányos helyzetéről

A jelentés nagy része azokat a kifogásokat és javaslatokat tartalmazza, amelyek az egészségkárosult- és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek problémáira hívják fel a figyelmet Szlovákiában.

Ilyen a marginalizált roma kisebbség esetében előforduló, nemzetiségi alapú közvetett diszkrimináció példája. A jelentésben külön kiemelték a deméndi (Demandice) esetet, amikor egy roma és nem roma gyerek verekedése után a község úgy döntött, kizárja az iskolakörzetből azokat a falukat, ahonnan a roma diákok származnak. Ez az intézkedés pedig hátrányosan érintett olyan gyerekeket is, akik nem tehettek a történtekről.

A szociálisan hátrányos helyzetben élő és egészségkárosult gyermekek esetében az inkluzív oktatás és a személyre szabott tanulás hiányára hívták fel a figyelmet. Sok iskolában a speciális nevelési igényű gyermekek mellé hiányoznak a hozzáértő pedagógiai asszisztensek.

A jelentés külön kitér a gyermekek jogainak tiszteletben tartására a nevelőintézetekben. A felmérés szerint ugyanis az árvaházakban gondozott gyermekek 59 százaléka tapasztalt rossz bánásmódot, 27-százalékuk pedig ugyanezt tapasztalta az iskolában.

Mit keres Nagyszarva a listán?

A gyermekjogi biztos jelentésében több súlyos jogsértésről tesz említést, amelyek a szociálisan hátrányos helyzetben élő és egészségkárosult gyermekeket érintik. A beszámolóban azonban feltűnik a Nagyszarván létesítendő szlovák iskola ügye is.

„Dél-Szlovákia területén az utóbbi években növekedik az igény a szlovák nyelvű oktatás iránt. A Somorja környéki falvak, a fővároshoz való közelségük miatt, rendkívül gyorsan növekednek” – olvasható az ombudsman jelentésében. Ismertetik, hogy Csallóköztárnok, Nagyszarva és Bacsfa községéből származó szlovák gyerekek számára a szlovák alapiskola több mint 20 km távolságra van, ami autóbusszal akár háromnegyed órába is telhet.

A nagyszarvai iskolaügy kapcsán szó esik arról is, hogy a gyermekjogi ombudsman írásban megszólította az érintett kerületi hivatalt és Martina Lubyová oktatási minisztert a szlovák gyermekek jogainak megsértésével kapcsolatban. Az ombudsman arra is figyelmeztetett, hogy az említett problémát még a 2018-as tanév kezdetéig kellett volna orvosolni.

Mivel az ügyet nem sikerült a szlovák fél számára elfogadható módon megoldani, ezért az ombudsman a nagyszarvai szlovák szülőkkel közösen felszólította Nagyszarva községét, hogy a helyi magyar alapiskola épületében alakítsák meg a szlovák iskolát. A község ezt a követelést elutasította. 

Tudatosan beleavatkoztak a nagyszarvai ügybe

A jelentés végén a gyermekjogi ombudsman megemlíti, hogy kezdeményezni fogja az oktatási tárcánál és a szlovák nemzeti tanácsnál, hogy fontolják meg további olyan intézkedések bevezetését, amelyek „azokat a községeket érintenék, akik nem teljesítik feladataikat, külön kihangsúlyozva azon eseteket, amikor sérülnek a gyerekek anyanyelvi oktatáshoz való jogai, mint ahogy ez Nagyszarva esetében is történt”.

Mindeközben maga az ombudsman is kitér arra, hogy a nagyszarvai szlovák iskola ügyét szinte azonnal felkarolta a szlovák kormány. Peter Pellegrini kormányfő személyesen látogatott el a községbe. Martina Lubyová oktatási miniszter pedig támogatásáról biztatta a szlovák szülőket. Ezt követően megszületett az ottani magyarság számára hátrányos törvénymódosítás, mely szerint, ha az önkormányzatok nem tudnak megállapodni az iskolai körzet kialakításáról, akkor a járási hivatal jogosult arra, hogy döntsön a kérdésben.

Eközben az ombudsman jelentésében nem találni olyan esetet, amikor szociálisan hátrányos helyzetben élő, beteg, vagy egészségkárosult gyermekek mellett állt volna ennyire határozottan ki a szlovák miniszterelnök, és sürgette volna ügyük megoldását.

Végezetül fontos megemlíteni, hogy a gyermekek jogainak tiszteletben tartására specializálódott szlovák szakemberek jelentése egyáltalán nem tér ki arra, hogy a szlovákiai nevelőintézetekben élő, magyar anyanyelvű gyermekek anyanyelvi oktatáshoz való jogait mennyire tartják be.

Mint ismert, sok nevelőintézetben gondozott magyar gyermek szlovák iskolába kényszerül járni, és szlovák nyelven tanulni, mivel állami intézményekről van szó, ahol a szlovák a tanítási nyelv. Ennek kapcsán érdemes lenne az ő esetüket is részletesebben megvizsgálni.

Az Iniciatíva BKZ nem tágít

Mindeközben az Iniciatíva BKZ (BKZ Kezdeményezés) Polgári Társulás továbbra sem adja fel, és igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy szlovák iskola létesüljön Nagyszarván. A Sme internetes oldalán olvasható legújabb bejegyzésükkel újabb konfliktusokat szítanak:

„Továbbra is valóságnak számít a szlovák oktatással kapcsolatos vészjelző állapot délen, és az állandó lakhelyek átjelentése. (…) Nagyszarva makacsul elutasítja a legmegfelelőbb és leghatékonyabb megoldást – létrehozni egy szlovák tanítási nyelvű alapiskolát annak a magyar alapiskolának épületében, amely félig üres, és mesterséges támogatásokra szorul.

Az önkormányzati képviselők indokként körbe-körbe azt mondogatják, hogy a szlovák iskolára nincs elegendő igény, mivel Nagyszarván kevés a szlovák lakos. Eközben csak a következő tanévre 15 diák gyűlt volna össze, ami több, mint a magyar elsősök száma. Nagyszarva kettős mércét használ, és azt mondta, hogy a környező falvak és azok lakosai számára nem fog szlovák iskolát létesíteni. Ellenben a magyar iskola esetében ez egyáltalán nem zavarja őket, és a széles környékről toborozzák az elsősöket, mivel e nélkül a nagyszarvai alapiskola már régen az ürességtől kongana. Paradox helyzet” – olvasható legújabb írásukban.

A nagyszarvai szlovák szülők hozzáteszik, ők csupán a legjobb megoldást keresik az érintett falvak számára. Olyan megoldást, amely évekig és a következő generációkon keresztül tartana, és így nem ismétlődne meg a szlovák iskola hiányának esete. Hangsúlyozták, számukra nem megoldás a „a zsúfolásig telt iskola Légen”.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.