A 90 éves Vadkerty Katalint köszöntötték - VIDEÓVAL

Kövesdi Károly 2018. április 20., 14:53

Ritka szép, bensőséges, baráti rendezvény színhelye volt péntek délelőtt a Pozsonyi Magyar Intézet székháza. Kollégák, tanítványok, barátok, ismerősök, a felvidéki kulturális élet jeles képviselői köszöntötték születésnapján Vadkerty Katalin történészt, aki április 21-én tölti be 90. életévét.

A megjelenteket dr. Molnár Imre, az intézet igazgatója üdvözölte, aki elmondta, „Vadkerty Katalint, Kató nénit nem csak történészként, de szinte nagymamánkként szeretjük és tartjuk nyilván”. Ezután egymást követték a méltatások és gratulációk. Ezek sorát Popély Gyula történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora nyitotta meg, aki a pályatársak nevében méltatta Vadkerty Katalin életútját, felidézve annak állomásait. Kiemelte, hogy „a rendszerváltás után, még jó időben, szellemi és fizikai ereje teljében foghatott hozzá Vadkerty azokat a témákat kutatni, amelyek fölöttébb érdekelnek valamennyiünket: a negyvenöt utáni kálváriás éveinket.”

A magyar kormány részéről és nevében Csallóközi Zoltán tolmácsolta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszöntő levelét, majd Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, volt kollégaként, történészként szólt.

Utána Eva Kowalská és Ludovít Hallon a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársai, Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyarok Múzeuma igazgatója, Izsák Lajos, az ELTE professzora (a Rákóczi Szövetség nevében is), Morvai Tünde, az MTA Történettudományi Intézete, Popély Árpád a Fórum Intézet, Gyurgyik László a Mercurius Társadalomkutatási Csoport, Görföl Jenő a Csemadok nevében köszöntötte a felvidéki magyar történetírás doyenjét. Aki korát meghazudtolva, szellemi frisseségének teljes sziporkájával humorizált a gratuláció-özönben.

A gazdag életút egyik legfontosabb üzenetét talán Popély Árpád fogalmazta meg, aki kijelentette, „Vadkerty Katalin megalapozta a szlovákiai magyar történetírás jövőjét”. Maga is a Kató néni rendszerváltás után megjelent kötetein nőtt fel. Morvai Tünde szerint az ünnepelt egyik legnagyobb érdeme az is, hogy közel hozta a tudományt a közönséghez.

Többen kiemelték Vadkerty Katalin trilógiájának alapozó fontosságát (Reszlovakizáció – 1993, Deportálások – 1996, A belső telepítések és a lakosságcsere – 1999), azt sem feledve, hogy a 2001-ben egy trilógiában kiadott (A kitelepítéstől a reszlovakizációig) művet szlovákra is lefordították (Maďarská otázka v Československu 1945-1948. Trilógia o dejinách maďarskej menšiny). A szlovák szakma és közönség ennek köszönhetően és csak ekkor szembesülhetett először a háború utáni csehszlovák történelem egyik legsötétebb fejezetével.

A méltatók közül legvégül Koncsol László emelkedett szólásra. Elmesélte, hogyan kutattak együtt, s milyen izgalommal és tűzzel halászott elő Kató néni a dobozok mélyéről egy-egy ritka dokumentumot. A tűz és a szellem ott lobog ma is Kató néni szemében. Akinek tiszteletére a megjelentek együtt énekelték kedvencét, Bartók Béla Esti dalát.

0 HOZZÁSZÓLÁS