HIRDETÉS

500 év 1 nap – A reformátusság ezer arca jelent meg Komáromban

hirek.sk 2017. szeptember 12., 17:48
KOMÁROM. A református hit és vallás sokszínűsége, ezer arca jelent meg Komáromban azon az egyházmegyei napon, melyet a reformáció elindításának 500., a Magyar Református Egyház megalakulásának 450. és a Komáromi Református Egyházmegye létrejöttének 425. évfordulója alkalmából rendeztek meg Komáromban.

A rendezvényt megnyitó Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke rámutatott arra, hogy a lutheri indulat ünnepe az emlékév – azé az indulaté, mely emberek sokaságának a szívébe oltotta bele az igazság iránti vágyat és az igazság hirdetését. A nyitógondolatokat gazdag és színes színpadi műsor követte.

„Azokat az ajándékokat, amiket Istentől kaptunk, lehet az néptánc, népzene, Istent dicsőítő éneklés vagy bármi más, akár kézművesség, ezt megpróbáljuk közösen, együtt, úgy gyakorolni, hogy mindenkinek öröme legyen belőle. A Komáromi Egyházmegyének ez a megemlékezése és emléknapja tulajdonképpen kicsit jövőbe mutató is, mert nem ragadhatunk le ott, annál, hogy volt valamikor egy reformáció, hanem ennek a jelenben is meg kell, hogy legyen a hatása. Úgy gondolom, hogy ez a nyitás, ez a közösség, amit itt gyakorolni tudtunk, mind ezt szolgálta” – fogalmazott Fazekas László püspök.

A könnyed, ugyanakkor magas szintű művészi értéket képviselő zenés-táncos színpadi játékot a nap kiemelt eseménye, az istentisztelet szakította meg. Az igehirdetés után Czinke Zsolt bátorkeszi lelkipásztor, a komáromi egyházmegye főjegyzője szólt a megjelentekhez.

„Történelmi tény, hogy 500 évvel ezelőtt, 1517-ben Wittenbergből indult el a reformáció. Hamar eljutott Magyarországra, így elődeinknek köszönhetően 450 évvel ezelőtt, 1567-ben Debrecenben megalakult a Magyar Református Egyház. Térségünknek és magának Komárom városának nagy reformátora Huszár Gál volt. Egyháztörténeti tény, hogy 425 évvel ezelőtt, 1592-ben a Galántai Zsinatot követően létrejött a Felső-Duna-melléki Református Egyházkerület, mely Csallóközmátyusföldi-Somorjai-Komáromi Egyházkerület néven fordult elő” – fejtette ki  Czinke Zsolt, Bátorkeszi lelkipásztora, főjegyző.

Czinke Zsolt mutatta be Pécsi L. Dániel jelképművészt is, aki a komáromi egyházmegye címerét és lobogóját tervezte meg. „E történelmi tárgyak szerepe az, hogy emlékeztessük a következő nemzedékeket Isten hatalmára és szeretetére. Arra, amelyet népünk, egyházunk, gyülekezeteink megtapasztaltak, amit Isten már megbizonyított a mi életünkben” – mondta.

Pécsi L. Dániel, miután részletesen bemutatta az új jelképet, megosztotta a publikummal a hitvallását is. „Nekem az a jelmondatom, hogy nemcsak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet” – mondta.

A főszervezői szerepkört is betöltő Szénási Szilárd martosi lelkipásztor és komáromi egyházmegyei esperes elégedetten nyugtázta a színes, hittel, alázattal és hálával átitatott, egyházmegyei napot.

„Olyan célkitűzésünk volt, hogy egy olyan alkalmat szervezzünk, amely a leginkább megmutatja a komáromi reformátusság sokszínűségét – úgy kulturális, vallási, bármilyen egyéb téren is. Azt hiszem, hogy sikerült egy olyan programot összehoznunk, hogy ez a fajta sokszínűség látszik, s mindemellett jó időnk is volt. A legutóbbi információm szerint csak a regisztráltak száma 880 volt, tehát közelítettünk az ezerhez az itt megfordult emberek számával, ami egy egyházi rendezvénynél egészen elfogadható szám. Számunkra ez egy áldásos és egy olyan alkalom, ami beírja magát, legalábbis a mi kis egyházmegyénk történetébe” – fogalmazott Szénási Szilárd, a Komáromi Egyházmegye esperese.

A Tiszti Pavilon udvarában a koncertek, a kézműves foglalkozások, a hitélettel kapcsolatos előadások és kiállítások tökéletesen egészítették ki egymást – az “500 év 1 nap” jelmondattal illetett rendezvényre a nap végéig csaknem ezren regisztráltak. A Selye János Egyetem Református Teológiai Karának előadótermeiben működött imaszoba és lelkisegély-szolgálat is.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS