100. születésnapját ünnepli Dombi Ferenc atya

hirek.sk 2015. január 04., 08:37
IPOLYNYÉK. Dombi Ferenc ipolynyéki kanonok 2015. január 4-én ünnepli 100. születésnapját. E kiemelkedő, az emberi életben nagyon ritka és magasztos eseményre, a hívei, egész egyházközössége és ipolynyék önkormányzata is kellő odafigyeléssel készül. Születésnapja alkalmából Ferenc pápa is apostoli áldását küldte.
Az ünnepi szentmisére, melyet születése napján, január 4-én, délután 15.00 órai kezdettel tartanak Dr.Beer Miklós váci megyéspüspök segédletével az ipolynyéki Szent István római katolikus templomban, szeretettel és megkülönböztetett figyelemmel várják a kanonok úr tisztelői, ismerősei.

Dombi Ferenc 1915. január 4-én született Csépán.Tanulmányait az esztergomi bencés gimnáziumban kezdte meg, majd ugyanitt a papnevelő intézet növendéke lett A kis híján egy évszázada e földi élet rögös útjait koptató kanonok urat 1939. február 26-án az esztergomi bazilikában szentelte pappá boldog Meszlényi Zoltán püspök. Papi jelmondata ,,Meggondoltam az életsorsomat, rendelésed felé vettem az utamat”, végigkísérte egész életén. Dombi Ferenc atyát felszentelése után Komáromba helyezték három éves kápláni szolgálatra. 1942-ben Budapestre került, 1943-ban Õrsujfalu plébániájának első lelkipásztora lett, ahol 20 évig működött és ott élte meg a háborút.

1949. március 6-án letartóztatták és azon elhurcolt és bebörtönzött papok sorsában osztozott, akik a Mindszenty-per külső gyanúsítottjai voltak. Közel egy hónapot töltött törvényszéki fogházban Pozsonyban, de végül is elengedték. Abban az épületben raboskodott, ahol Esterházy Jánost, a Felvidék mártír politikusát is fogva tartották. 1963-ban került Ipolynyékre, ahol esperesi kinevezést kapott, majd szentszéki tanácsosi címet. A kanonok úr Ipolynyék község díszpolgára. Nyugdíjazása után 2001- 2006 között kisegítő lelkészként működött az egyházközségben.

2009-ben a megboldogult Rudolf Baláž megyéspüspök kanonoki rangra emelte. Szentelő püspökének 2009-ben történő boldoggá avatásán Dombi Ferenc személyesen is részt vett. Magas korával és papi hivatásának hosszú idejével is az egyházmegye legidősebb papjának tekinthető.

Születésnapja alkalmából Ferenc pápa is apostoli áldását küldte, emellett a magyar állam Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismeri el Dombi Ferenc munkásságát, melyet Soltész Miklós államtitkár ad át személyesen január 4-én, Ipolynyéken.
Forrás: pazmaneum.com
0 HOZZÁSZÓLÁS