Nyitrai KETK: Bárczi Zsófia váltja Komzsík Attilát a dékáni poszton

hirek.sk 2016. február 17., 18:29
NYITRA. Dékánjelöltet választottak ma a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. Az akadémiai közösség délelőtti ülését délután az akadémiai szenátus ülése követte, amelyen az egyetlen jelöltre, a nemzetközi ügyekért felelős eddigi dékán-helyettesre, dr. Bárczi Zsófiára esett az illetékesek választása. Komzsík Attila jelenlegi dékán törvény által engedélyezett második megbízatási időszaka március 31-én ér véget, s azt megelőzően rektori aláírás szentesíti majd utódja kinevezését, akit portálunk a közeljövőben terveiről kérdez majd.

Komzsík Attila távozó dékánra a következő hat hétben még sok feladat vár, amelyekről portálunknak a következőket nyilatkozta: „Bár március 31-ig már nem ülésezik az akkreditációs bizottság, ám a folyamatban levő akkreditáció kapcsán is szívesen nyújtok segítséget kollégáimnak. Mivel most kezdődött az új szemeszter, s a költségvetést illetően most készül el az egyetemen belüli leosztás, mindezekkel kapcsolatban is vannak még feladataim. Azután pedig elő kell készítenem a hivatal átadását Bárczi Zsófiának“.

Komzsík Attila először 2008-ban került a Közép-európai Tanulmányok Karának (KETK) élére, majd 2012-ben egyedüli jelöltként ismét dékánná választották őt. Az akkori célkitűzéseiről és azok későbbi megvalósításáról a Hírek.sk-nak elmondta: „Tisztségem elfoglalásakor nagyon fontos feladatomnak tartottam azt, hogy létrehozzuk karunk végleges, állandó székhelyét. Erre 2011 decemberében kerülhetett sor: végre átadhattuk a felújított épületünket, ahol azóta is dolgozunk. További célul tűztem ki a tanulmányi programok kínálatának bővítését, illetve a doktori programjaink akkreditálását. Mindez sikerült is, s immár elmondhatjuk, hogy a KETK-nek elég széles képzési portfóliója van. Akkoriban indult be, majd bővült a tolmács- és fordítóképzés, továbbá a kétnyelvű ügyvitelszervező-, az idegenforgalmi és a közép-európai areális tanulmányok képzésünk. Az ügyvitelszervezői program mesterfokozatát 2015 őszén indítottuk be, a hungarológiai doktori iskolát pedig kissé módosítottuk, bővítettük a bohemisztikával, illetve polonisztikával, és a megnevezése ezek után közép-európai areális tanulmányok doktori program lett".

A távozó dékán ugyanakkor azt nem titkolta, diáklétszámuk sajnos nem az eredeti elképzeléseik szerint alakult. "Bár akkoriban ezer feletti létszámban reménykedtünk, jelenleg alig hatszáz hallgatóval működünk. Persze, ez a létszámcsökkenés nem csak a mi karunkat érinti, hanem 2010 óta országos jelenségnek számít".

Kérdésünkre, hogy mit tart a nyolcéves megbízatási időszaka legnagyobb sikereinek, a leköszönő dékán elmondta, hogy mivel a kar számára égető gondot jelentett az állandó székhely hiánya, ezért az egyik legnagyobb siker, hogy azt sikerült megoldani. "Másik jelentős sikernek pedig azt tartom: karunk mindennemű teljesítményének az egyetemen belüli és külső megítélése a kutatás terén lényegesen javult, az oktatás terén pedig az addigihoz hasonló szinten maradt. A KETK külső megítélése akár a minisztériumi költségvetéssel kapcsolatos mutatók kapcsán, akár az ARRA független egyetemszínvonal-minősítő ügynökség felmérései alapján is nagyot lépett előre. Annak is nagyon örülök, hogy több olyan külső szervezettel és intézménnyel, amelyekkel korábban nem működtünk együtt, már együttműködünk a szakmai gyakorlatok terén, és az elméleti oktatásba is bekapcsolódnak“.

Komzsík második megbízatási időszaka végéhez közeledve annak örülne, ha március 31-ig véget érne a kar által benyújtott két új akkreditációs kérvény elbírálása, de ez már nem következhet be.

„Ideális helyzet az lett volna, ha a karunkon március végéig befejeződött volna ezen két kérvényünk akkreditálása. A regionális idegenforgalom terén egy mesterképző program akkreditációjának kérvényét nyújtottuk be az akkreditációs bizottságnak, a másik kérvényünk pedig egy habilitációs és egyetemi tanári eljárási jog megszerzését célozza, amelyekkel kapcsolatban az idei tavasz folyamán kellene döntésnek születni“ - fejtette ki.

Mindezek tudatában Komzsík Attila nyugodt szívvel távozik majd posztjáról. Valószínűleg továbbra is a KETK kötelékében marad.

„Nagyobb kérdőjel karunk költségvetésével kapcsolatban merülhet fel. Ha e téren nem szembesülünk majd furcsa számokkal, akkor állíthatom, hogy utódomnak viszonylag jó pozícióban adhatom át a kart. Azt gondolom, hogy nyolc év után valóban szükség van a dékánváltásra – a megújulásra, az új erőre és az új ötletekre. Valószínűleg a tisztségem leadása után is maradok a karunkon“ – mondta a leköszönő dékán, aki nem titkolta azt sem, hogy teljes mértékben elégedett az új dékánjelölt személyével: „Bárczi Zsófia megválasztását kezdettől fogva támogatom. Az akadémiai közösség mai ülésén is hangot adtam ennek a nézetemnek“.

A KETK-re a közeljövőben váró feladatok közül megemlítette, hogy még inkább össze kell fogni, illetve a publikációkban jobban meg kell jeleníteni a karon folyó – interdiszciplináris és soknyelvűséggel is kapcsolatos – kutatási tevékenységet. "Emellett azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenlegi hallgatói létszám legalább ekkora legyen, illetve lehetőség szerint növekedjen az elkövetkező időszakban" -  mondta végezetül a leköszönő dékán, Komzsík Attila.

0 HOZZÁSZÓLÁS