Kezdetét vette a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozója

2018. április 7., 15:06
hirek.sk
ROZSNYÓ. Megkezdődött Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége „A személyre szabott tanulás pedagógiája” (Minden iskola kiváló iskola) című kétnapos szakmai konferenciája, melynek keretében tartják a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XXIV. Országos Találkozóját is.

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) irodavezetője és a szakmai konferencia plenáris előadásainak vezetője köszöntötte a résztvevőket, s kiemelte, az idén minden érdeklődő követheti a konferenciát, mivel azt élőben, online közvetítik.

Minden iskola kiváló iskola – e köré a gondolat köré szerveződik immár harmadik alkalommal az idei rozsnyói pedagóguskonferencia. A délelőtti előadások a tanulás forradalma témakört boncolgatták, melyben a személyre szabott oktatás előkelő helyen szerepel. „Az iskola mint intézmény radikális változás előtt áll, ezért joggal beszélünk a tanulás forradalmáról. Megoldást a személyre szabott oktatástól remélhetünk” – húzta alá Fekete Irén.

Kiemelten üdvözölte mások mellett Peter Krajòákot, az oktatásügyi minisztérium államtitkárát, Burdiga Pált, Rozsnyó polgármesterét, Prékop Máriát, az oktatásügyi minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős szekciójának vezérigazgatóját, Jakabné Szalai Krisztinát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatás-politikai Főosztályának vezetőjét, Gergely Papp Adriannát, a Magyar Közösség Pártja elnökségi tagját, Petres Csizmadia Gabriellát, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának oktatóját, Juhász Györgyöt, a komáromi Selye János Egyetem rektorát, a pozsonyi Állami Tanfelügyelet képviseletében Kosár Mónika tanfelügyelőt, a testvérszervezetek képviselőit, továbbá Bárdos Gyulát, a Csemadok elnökét, Schwartz Katinkát, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége alelnökét, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alelnökeit, Ádám Zitát és Vörös Máriát, Fodor Attilát, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatóját és természetesen a pedagógusokat.

Burdiga Pál, Rozsnyó polgármestere köszöntőjében kiemelte annak fontosságát, hogy az összegyűlt pedagógusok anyanyelvükön oktatják diákjaikat, adják át nekik a tudást, és készítik fel őket az életre. Úgy vélekedett, a nemzetiségi oktatásügy jó úton halad. „Nagy előrelépést jelent, hogy nemzetiségi oktatásügyi szakemberek csapata térképezi fel nagyon részletekbe menően az egyes magyar tanítási nyelvű iskolák igényeit, és törekszik arra, hogy olyan koncepciót alakítson ki, ami megfelel az állami művelődési program legmagasabb követelményeinek” – mondta.

A rendezvényt hivatalosan Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alelnöke nyitotta meg, kiemelve, a „Drázus-parti Athénban” minden korban nagy tisztelete volt és van máig is a művelődésnek. Emlékeztetett, 150 éve a kiegyezés korának nagy gondolkodója, Eötvös József kultuszminiszter népiskolai törvénye Európában elsőként indította el a mindenki számára kötelező közművelődést, melynek hatása máig tartósan meghatározza a fejlődés irányvonalát. „Eötvös nemzetiségi kérdésekben tanúsított türelmét, toleranciáját jelzi többek között, hogy a törvény kimondja, minden gyermeket anyanyelvén tanítsanak a népiskolákban” – mutatott rá.

Mint mondta, feladataink gerincét a mindennapi kihívásokra adható válaszaink adják. „Hisszük, hogy a szlovákiai magyar közoktatás képes önmaga megreformálására. Ehhez szakmai tudás, elkötelezettség, európai gondolkodás és szemléletváltás szükséges. Ha az iskola önmagába bezárkózva csak annyit valósít meg, amit a hivatal vár el tőle, statisztikát gyárt. Ha csak az államilag előírt tantervet teljesíti, akkor képtelen figyelembe venni az eltérő adottságokkal és képességekkel rendelkező növendékek személyre szabott törődése fejlesztésének igényeit. Ha nem a növendék fejlesztése és fejlődése áll a mindennapok fókuszában, ha az iskola nem nevel önállóságra, nem tanít meg gondolkodni, ha nem keresi a válaszokat a társadalmi kihívásokra, csak rutinból teljesít, így az eredmény is rutin lesz. Ha azt csinálod, amit tegnap, az eredmény is az lesz, ami tegnap“ – hangsúlyozta Ádám Zita. Egyúttal rámutatott, a rozsnyói közoktatási konferenciák évről évre a hazai közoktatás helyzetével foglalkoznak, problémafeltárás és megoldáskeresés történik, folyamatos tanulás a megújulás érdekében, hisz a világban a tanulás forradalma zajlik.

„Ebből a forradalomból, mely a szemlélet megújulását ígéri, nem lehet kimaradni, az a világtól való lemaradást jelenti. Míg késnek az átfogó hazai reformok, valódi kitörési pontokban, az alulról induló iskolafejlesztésekben kell gondolkodni, amelyek a pedagógiai szemléletváltás csíráját hordozzák magukban. A változás alapját a gyerekközpontú iskola határozza meg. Idei közoktatási konferenciánk a személyre szabott tanulás pedagógiáját, annak kulcselemeit bontja ki, amelyeket szükséges megértenünk annak érdekében, hogy a tanulókat aktívan bevonjuk saját előrehaladásuk tervezésébe, felelőssé téve őket ezáltal ígéretes jövőjük és boldogulásuk megteremtéséért“ – mondta Ádám Zita.

A szakmai konferencia Kovács István Vilmos, a budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi és Innovációs Igazgatóságának igazgatója A tanulás forradalma című előadásával vette kezdetét, majd Héczné Tóth Mária Magdolna, a mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője beszélt a tanulási környezet kialakításáról és a személyre szabott tanulásról.

Ezt követően Mező Katalin, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának adjunktus adott elő a személyre szabott tanulást támogató tanári kompetenciákról, Mező Ferenc egyetemi docens, az egri Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Karának dékánja beszélt a személyre szabott tanulás stratégiáiról, valamint Virág Irén egyetemi docens, az egri Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Intézetének igazgatója ismertette a személyre szabott tanulást biztosító tanítási stratégiákat. Az előadások szünetében Matej Éva, a Szakkay József Szakközépiskola igazgatója nyitotta meg az általa vezetett intézmény – ismertebb nevén a kassai Ipari – történetének 145 évét bemutató kiállítást.

Délután szakmai műhelyek várták a pedagógusokat, este pedig átadják a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjait, illetve a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat.

Kövesse facebook oldalunkat is!