Gróf Esterházy János halálára emlékeztek Érsekújváron

hirek.sk 2017. március 09., 19:47
ÉRSEKÚJVÁR. A magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae civil szervezete március 7-én, gróf Esterházy János halála 60. évfordulójának előestéjén engesztelő szentmisével és emlékműsorral emlékeztek a mártírhalált halt felvidéki politikusra az érsekújvári római katolikus plébániatemplomban.

A megemlékezésen részt vett dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Balassi Intézet igazgatója, Mgr. Peczár Károly, az Esterházy János polgári társulás elnöke, valamint a Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség tagjai dr. vitéz lovag Czapáry-Martincsevics András nemzetőr vezérőrnagy vezetésével.

A Himnusz eléneklése után következő szentmisét Mons. Gyurcsó Zoltán érsekújvári plébános, esperes, kanonok, a Nyitrai Egyházmegye magyar püspöki helynöke mutatta be. Homíliájában Jézus Krisztus hegyi beszédéből indult ki, amelyben arra intett, hogy amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy ha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak, majd meghagyta, hogy imádkozzatok. A nagyböjt első vasárnapján a kísértésről elhangzott evangéliummal kapcsolatban kiemelte, hogy az ember olykor csak akkor tudja teljesíteni élethivatását és küldetését, ha szembe tud szállni a kísértővel és a kísértéssel. Így volt ez Esterházy János esetében is, hiszen ő is sokszor került válaszútra és el kellett döntenie: élet vagy halál, szeretet vagy gyűlölet. Esterházy János jól választott – hangzott el a püspöki helynök szavaiból.

A szentbeszéd után elmondott könyörgések a mártírhalált halt gróf kegyelméért, örök életéért, feltámadásáért, valamint szentek közé befogadásáért esedeztek az Úrhoz.

Az Esterházy János lelki üdvéért bemutatott szentmise után dr. vitéz zarkafalvi és práznóczi Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezet vezetője mondott emlékező beszédet. A politikus életpályájának rövid bemutatása után rátért mártírhalálának előzményeire és okaira. Kiemelte, hogy az első bécsi döntés után módjában volt Magyarországon folytatni politikai pályafutását, de ő nem a könnyebb utat választotta. „Az elcsatolt Felvidéken maradt, azok között, akik hazájuktól kirekesztve, mintegy számkivetésben voltak kénytelenek élni, és akik oly esedezve várták segítségét és reménykedtek benne. Itt maradt, hogy mint már a Szlovák Köztársaság parlamenti képviselőjeként teljesítse azt a kötelességét, amelyre annak idején felesküdött, és amelyet a nemzet érdekében végzendő szent hivatásának tartott” – mondotta a Nobilitas Carpathiae országos elnöke, majd következőképen zárta szavait: „Mily kísérteties a hasonlóság annak az égi személynek a történetével, amely történetet újra és újra felidézzük az eucharisztiában. Õ is válaszútra került: kérje az Atyját, mentse meg életét, vagy vállalja mindnyájunkért a kereszthalált, amely által visszatérhetünk abba a kertbe, ahonnan egykor kiűzettünk. Õ is a nehezebb utat választotta. A nehezebb utat, hogy megváltson bennünket, hogy ne kelljen bűnben élnünk, hogy vére által bűnbocsánatot nyerjünk a múltban elkövetett bűneinkért, hogy kereszthalála által örök életet nyerjünk.”

Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója és egyben Esterházy János életének kutatója és feldolgozója felszólásának kezdetén tolmácsolta a politikus lányának, Esterházy Malfatti Alice-nak üdvözletét és őszinte köszönetét Gyurcso Zoltán püspöki helynök úrnak, hogy eleget téve a szervezők kérésének felvállalta az engesztelő szentmise bemutatását, és hogy az érsekújvári római katolikus plébániatemplomban helyt adott a megemlékezésnek. Esterházy Jánossal kapcsolatban hangsúlyozta, nem elég csak megemlékezni róla, követni is kell őt, hogy úgy, mint az elvetett búzaszem, a mártír politikus követőinek tábora is megszázszorozódjon.

A felvidéki mártírpolitikus halálának 60. évfordulója alkalmából Érsekújváron megtartott megemlékezést vitéz Danczi Mónika és Tóth Lehel ének, illetve zeneelőadásai tették ünnepélyessé.

A Szózat közös eléneklése után a résztvevők átvonultak a közeli Stardust szállodához, ahol gróf Esterházy János nemrég leleplezett emlékművénél gyertyagyújtással rótták le kegyeletüket az elhunyt előtt.

0 HOZZÁSZÓLÁS