Folytatódik a Regnum Marianum Akadémia előadássorozata Szőgyénben

hirek.sk 2018. január 18., 20:12
SZÕGYÉN. A helyi és a környékbeli látogatók nagy érdeklődése miatt nem csak ezekben a hónapokban, hanem valószínűleg a következő tanévben is a szőgyéni ún. távmunkaházban zajlanak majd a Regnum Marianum Akadémia felnőtteknek szánt ingyenes előadásai. A rendezvénysorozatról a házigazda, dr. Farkas Zsolt atya, Szőgyén plébánosa és a Jópásztor Alapítvány elnöke tájékoztatta portálunkat.

Farkas Zsolt atya elmondta, a Regnum Marianum Akadémia elnevezésű keresztény felnőttképzést a Karaffa János atya vezette Pázmaneum Polgári Társulás indította el további közreműködőkkel együtt 2011-ben. „Havi rendszerességgel más-más témában tartottunk-tartunk teológiával, egyháztörténettel, liturgikával, stb. kapcsolatos előadásokat több felvidéki helyszínen, Komáromtól Érsekújváron át Zselízig. A 2017/18-as tanévben a szőgyéni Nagyboldogasszony templommal szembeni, megfelelő műszaki eszközökkel rendelkező távmunkaházban havonta egy-egy szombaton valósítjuk meg az ingyenes előadás-sorozatot, az időszerű előadások témaköreit én választottam ki. Azok iránt az adott témáktól függően általában 40-80 helyi és az Érsekújvári járás további településeiről érkező látogató szokott érdeklődni. Együttléteink mindig reggel 8 órakor szentmisével kezdődnek, majd 9-től 12 óráig rendszerint 3 előadást tartunk, amelyek közé szüneteket iktatunk be, a vita után pedig közös imádság és áldás hangzik el” – magyarázta.

Ebben a tanévben számos témakörben gyarapíthatták tudásukat az akadémia hallgatói. Szeptemberben az időszerű évfordulók alkalmából két hitvalló példakép, Esterházy János gróf és Lénárt Károly atya életét, munkásságát mutatták be, majd Mészáros Dávid teológushallgató Angyalok és démonok című előadása hangzott el. Végül Karaffa János atya Erőszak az Ószövetségben címmel tartott előadást.

„Az októberi összejövetelünk során egyetlen téma került terítékre. A szlovák anyanyelvű Marian Križan atya Okkultista elemek a mai modern zenében, avagy a szimbólumok ereje című előadását szintén magyar nyelven tartotta. Novemberben pedig mindenszentek miatt és azért is, mert november 13. a magyar szentek és boldogok emléknapja, előadásomban róluk emlékeztünk meg“ – idézte fel a történteket a szőgyéni házigazda.

Decemberben pedig a reformátusok iránti gesztus jeleként a reformáció 500. évfordulója tiszteletére ismét Farkas Zsolt atya tartott előadást. „Annak ellenére, hogy Szőgyénben kevés református él, a reformáció 500. évfordulója alkalmából objektív egyháztörténeti és teológiai visszatekintést nyújtottam. Nem a katolikusok és reformátusok közti vita gerjesztése, hanem az adott korszak eseményeinek a megismertetése volt a célom” – húzta alá Farkas Zsolt.

Az Anonim Alkoholisták személyes tanúságtételével kezdődött az új év

Az új év elején Az alkohol rabságában című előadással folytatódott a Regnum Marianum Akadémia rendezvénysorozata. Január 13-án az Anonim Alkoholisták (AA) 12 lépéséről értesülhettek az érdeklődők.

„Az AA három előadója személyes tanúságtétellel szolgált, elmondták élettörténetüket, továbbá az AA működésével kapcsolatos 12 lépésről is hallhattunk. Megjegyzem: a semmiféle vallási felekezethez nem kötődő AA komáromi csoportjában évközben magyar és szlovák nyelven is hallhatók hasonló előadások, azzal kapcsolatban is további részletek a www.anonimalkoholistak.hu oldalon olvashatók. Tagjaik a sokakat érintő alkoholizmus problémakörével foglalkoznak, keresve a szenvedélybetegségből történő kigyógyulást célzó megoldásokat. Januári előadásunkkal is azt jeleztük, hogy előadás-sorozatunk folyamán az emberek mindennapi gondjaira is igyekszünk megoldásokat nyújtani“ – magyarázta Farkas Zsolt hozzátéve, az egyes előadások után élénk vita szokott kibontakozni.

„Például a múlt heti rendezvényünk első két blokkjában a tanúságtételek hangzottak el, a harmadik blokkban pedig a hallgatóság kérdéseinek, hozzászólásainak adtunk helyet. Főként a Párkányi körzet több településén élő alkoholisták hozzátartozói szóltak hozzá az elhangzottakhoz. Köztük egy olyan személy is, aki az elvonókúrán kívül az AA-nak is köszönheti azt, hogy elérte, 23 éve már egyáltalán nem fogyaszt szeszesitalt. Minden érintettnek érdemes tehát legalább heti egy órát rászánni az AA-csoportban történő részvételre, ami meggátolhatja, hogy ismét az alkohol rabságába kerüljön“ – fejtette ki.

Üldözött szíriai keresztényekkel is elbeszélgethetnek az akadémisták  

A következő hónapokban is érdekesnek és tanulságosnak ígérkező előadásokat hallgathatnak majd végig az érdeklődők. A szőgyéni főszervezőtől megtudtuk, hogy fontos témákból továbbra sem éreznek hiányt.

„Következő összejövetelünket az előadó szabadidejétől függően február 17-én vagy 24-én tartjuk meg. Egyébként a pontos időpontokról és a további részletekről legkésőbb az előadások előtt egy héttel folyamatosan a Pázmaneum Polgári Társulás www.pazmaneum.com weboldalán és Szőgyén község www.svodin.sk honlapján, valamint a Facebookon is tájékoztatjuk az érdeklődőket. Az egyik következő tervezett témánkkal kapcsolatban még egyeztetünk. Olyan Szíriában tevékenykedő keresztény erők képviselőivel szeretnénk elbeszélgetni, akik majd beszámolhatnak az ottani üldöztetéseikről, illetve egy odakinn szolgálatot teljesítő jogvédő csoport tagjait is szívesen látnánk a körünkben. Márciusban pedig valószínűleg a szintén aktualitásnak számító extrémizmus megelőzéséről és az általam e téren végzett pasztorációs munkáról én tartok majd előadást” – szólt további terveikről az atya.

Kiadványban összegezik e tanév előadásainak lényegét

Farkas Zsolt az elmondottakhoz hozzáfűzte: később egyebek mellett a veszélyes szektákról, a hamis Isten-képekről, XII. Piusz pápa holokauszthoz fűződő viszonyáról, a boszorkányperekről és az inkvizícióról, a keresztes háborúkról... terveznek előadásokat. Ugyancsak fontosnak tartja a szentmise egyes részeinek, illetve a templomi jelképeknek az értelmezését, továbbá a morális problémákat érintő tízparancsolat katekizmus alapján történő átismétlését, valamint Jézus pénzhez és hatalomhoz fűződő viszonyának a magyarázatát. Örvendetes, hogy a községben és környékén sokan fogékonyak e témákra, ez Zsolt atya szerint már a korábban rendszerint 60-80 személy részére tartott bibliaórákon is kiderült.

Az előadásokat rendszeresen látogatók a tanév végén emléklapot kapnak. Júniusban pedig pályázati pénzeszközökből egy brosúrát jelentetnek meg, amelyben a tíz alkalom során elhangzó előadások kivonata lesz olvasható, tehát ezzel a kiadvánnyal is gazdagodnak majd az akadémia „törzstagjai”. Eközben a komáromi érdeklődők a Selye János Egyetem Boldog Salkaházi Sára Egyetemi Pasztorációs Központjában mélyülhetnek el hasonló témákban.

0 HOZZÁSZÓLÁS