Átadták az Oláh György Magyar Matematikai Tehetség Díjat

hirek.sk 2016. november 18., 19:11
KOMÁROM. A 24. alkalommal megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó november 18-i Selye János Gimnázium aulájában zajló megnyitó ünnepségén negyedik alkalommal adták át a 2013. augusztus 20-án alapított Oláh György Magyar Matematikai Tehetség Díjat. Az Oláh György felvidéki középiskolai matematikatanár emlékét idéző elismerésben idén az erdélyi Schefler Barna és a délvidéki Szögi Roland részesült.

A díjat az ifjú tehetségek felkutatása és gondozása terén évtizedeken át áldásos tevékenységet kifejtő szaktekintély, a 2012. június 30-án váratlanul elhunyt Oláh György emlékére, illetve szellemisége továbbéltetése céljából Keszegh István komáromi és Mészáros József galántai gimnáziumi matematikatanár, továbbá Oláh Mária, a díj névadójának özvegye Tarics Péter újságíróval együtt alapította az egyéves gyászidőszak letelte után, 2013. augusztus 20-án.

Oláh György 42 éven át felbecsülhetetlen értékű munkát végzett a magyar matematikai tehetségek felkutatásában és gondozásában. Tanítványai komoly eredményeket értek el a hazai és a nemzetközi matematika versenyeken. Számos tehetséggondozással kapcsolatos tanulmányt és cikket írt a különféle kárpát-medencei lapokba. Több tankönyvvel, példatárral, fordítással járult hozzá a matematikai ismeretek bővítéséhez és népszerűsítéséhez. Sok-sok szakmai előadást tartott a Kárpát-medence magyarlakta vidékein. Nevéhez négy nemzetközi matematikai verseny rendszeres szervezése fűződik. A matematika tanítását az ötágú síp gondolata jegyében összekötötte a magyarságtudat és összetartozásunk érzésének erősítésével, népszerűsítette a magyar irodalmat és a magyar művészi alkotásokat. Két alkalommal kapott Beke Manó-díjat, s a többi között a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjnak, a második Orbán-kormány emberi erőforrás minisztere elismerő oklevelének, Komárom város Polgármesteri Díjának és a Tóth Ilona Alapítvány Emlékplakettjének a tulajdonosa. 2013-ban posztumusz Magyar Örökség-díjjal tüntették őt ki.

Az alapítók az Oláh György-díjat azért minden évben a komáromi Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó megnyitó ünnepségén adják át, mivel 1991-ben Oláh György hívta életre ezt a találkozót, amelyet húsz éven át személyesen szervezett. A főszervező halála, illetve némi kihagyás után Keszegh István vállalta a nagy érdeklődésnek örvendő diáktalálkozó szervezését. A kuratórium a díjat minden évben annak a magyar középiskolásnak ítéli oda, aki a díj átadását megelőző tanévben kiemelkedő eredményeket ért el elsősorban a Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen, illetve a különböző Kárpát-medencei és nemzetközi matematika viadalokon. Felváltva magyarországi és az elszakított magyar nemzetrészeken tanuló, magyar diákok részesülhetnek ebben a megtiszteltetésben.

„Az egyes régiók (Magyarország, Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék) felelősei – minden évben megismerve saját térségük legjobb versenyzőit – bekérik azoknak minden versenyeredményét, melyek alapján javaslatot tesznek a kuratóriumnak, elküldve az arra legérdemesebbek teljes eredménylistáját. Amiatt, hogy kétévenként kerül sor a magyarországi, illetve a határon túli magyar diákokra, a kuratórium szükség esetén a szóban forgó két év versenyeredményeit is figyelembe veszi. A régiófelelősök a kuratóriumnak legkésőbb az adott év szeptember 30-áig tesznek a díjazott személyére vonatkozó javaslatot. A kuratórium legkésőbb az adott év október 31-éig konszenzussal hozza meg döntését“ – mondta el portálunknak korábban a főszervező.

A díj tárgyiasult formája Domonkos Béla érdi szobrászművész ez alkalomra készített Oláh György-emlékérméje, továbbá egy díszmappába helyezett elismerő oklevél, kiegészítve Oláh György fényképpel ellátott életrajzával, könyvajándék és az anyagi támogatóktól függően pénzjutalom. Az utóbbihoz a díj alapítóin kívül idén Remeténé Orvos Viola, a debreceni Fazekas Mihály Gmnázium tanára is hozzájárult.

A díjalapítókból álló kuratórium az első díjátadáson még nem középiskolást, hanem egy 23 éves pécsi tehetséget, Huszár Kristófot jutalmazott meg, 2014-ben pedig az erdélyi Schefler Gergőre, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum XI. osztályos diákjára esett a választása. Mivel a kuratórium tavaly két diák teljesítményét nagyon hasonlónak ítélte meg, ezért Szőke Tamást és Kekeòák Tamást is nem megosztott, hanem teljes értékű Oláh György-díjban részesítette. Az előbbi debreceni fiatalember a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban az előző tanévben érettségizett, az utóbbi kassai díjazott pedig a kassai Márai Sándor MTNY Gimnázium és Alapiskola negyedikes diákja volt.

A Selye János Gimnázium és az Ipari Középiskola által megrendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó gerincét minden évben hazai és határon túli magyar matematikusok előadásai képezik, az idei, 24. rendezvény 22 előadásán közel 80 kárpát-medencei magyarlakta vidékekről érkező érdeklődő vesz részt – tájékoztatta portálunkat Keszegh István nyugalmazott gimnáziumi tanár.

Rajta kívül a péntek délutáni megnyitó ünnepségen, amelyen Fehér Dalma végzős gimnazista dalokkal szórakoztatta a jelenlevőket, a házigazda város nevében Stubendek László polgármester, a két szervező iskola képviseletében pedig Andruskó Imre (SJG) és Vetter János (ipari) igazgató köszöntötte a résztevőket.

Stubendek László úgy fogalmazott: műveltségünk egyik nagyon fontos szeglete ez a találkozó. „Örömmel tölt el, hogy azt immár 24. alkalommal sikerült megrendezni. Kívánom a diákoknak és a tanároknak, hogy nagyon jól érezzék magukat Komáromban, ahol ma is a történelem szele fújdogál. Gyarapítsák ismereteiket, nézzenek szét városunkban, és vigyék haza, öregbítsék Komárom jó hírnevét!” – mondta a polgármester.

Vetter János, a rendezvénynek szombaton és vasárnap helyet adó, a résztvevőknek pedig kollégiumában szállást biztosító Ipari Középiskola igazgatója kiemelte, jó érzés látni, hogy sokan a hétvégéjüket is hajlandóak feláldozni arra, hogy a matematikával foglalkozzanak. „Sajnálatos, hogy Oláh György túl korán távozott közülünk, de örvendetes, hogy vannak, akik tovább éltetik a diáktalálkozót. Kívánom, hogy a nívósnak ígérkező előadások meghallgatásán, valamint a kulturális programokon, szakmai-baráti beszélgetéseken és városnézésen résztvevő tanárok és diákok között újabb barátságok szövődjenek, a már meglevők pedig elmélyüljenek“ – tette hozzá.

Andruskó Imre gimnáziumigazgató tudatta, hogy a pénteki előadások és kiegészítő műsorok az általa irányított intézményben zajlanak, s egyúttal köszönetet mondott az Ipari Középiskolának az együttműködésért. Majd két időszerű évfordulóra hívta fel a figyelmet. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán megemlékezett a hajdani gimnazisták helytállásáról, akik nem voltak hajlandóak aláírni a forradalmi eseményeket elítélő hűségnyilatkozat. Erről az aulában korábban felavatott emléktábla is tanúskodik. Majd azt is megjegyezte: 2017-ben lesz 60 éve annak, hogy Oláh György tanár úr leérettségizett. Végül tartalmas és kellemes időtöltést kívánt a jelenlevőknek, akiknek a figyelmébe ajánlotta az aulában megtekinthető Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 című vándorkiállítást, amely a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából a Magyarság Háza programsorozata keretében 20 külhoni magyar településre is eljutott. Emellett a Komáromban vendégeskedők figyelmébe ajánlotta a ma kezdődő háromnapos V. Fonográf Fesztivál koncertjeit és táncházait is.

Az ünnepség fénypontjaként került sor a díjátadásra. Ez alkalommal Erdélybe és Délvidékre került egy-egy díj. A laudációkból egyebek mellett kiderült, hogy az egyik díjazott a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum XII. évfolyamos diákja, Schefler Barna, akinek Polcz Zita volt a felkészítő tanára. A másik győztes pedig Szögi Roland, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium X. évfolyamos tanulója, akit Béres Zoltán, R. Sipos Elvira, Csikós Pajor Gizella és Zavargó Zsuzsanna készített fel a megmérettetésekre.

Schefler Barna 2015/16-os tanévben elért számos versenyeredménye közül kiemelendő az Erélyi Magyar Matematikaverseny Szatmár megyei és országos fordulója, amelyeket egyaránt megnyert, ezért minisztériumi I. díjban és különdíjban is részesült. A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen I. díjat, illetve minisztériumi I. díjat és különdíjat is kapott. Továbbá a Matlap matematikai folyóirat feladatmegoldói között a 2014/15-ös tanévben ugyancsak I. helyezett lett. Idén februárban brüsszeli jutalomlátogatáson vehetett részt – az Európai Parlamentben minden magyarlakta régiót az adott ország azon diákja képviselt, aki a legsikeresebben szerepelt a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen. Saját elmondása szerint felnőttként matematikával, illetve fizikával szeretne foglalkozni. Egyébként két évvel ezelőtt Gergő bátyja kapta az Oláh György-díjat.

Szögi Roland versenyeredményei közül leginkább említésre méltó, hogy a zentai XII. Fekete Mihály Emlékversenyen és a községi matematikaversenyen is I. díjat kapott. A Békés Megyei Középiskolai Matematika-versenyen maximális elérhető pontszámmal külföldiként különdíjban részesült. A zentai körzeti matekviadalon és a Curie matekverseny megyei döntőjében szintén I., szolnoki országos döntőjében pedig II. díjat nyert. Ez utóbbi állítható a Kenguru nemzetközi tesztverseny országos fordulóján elért sikeréről is. Portálunknak még nem kívánta elárulni, hogy a későbbiekben milyen pályán kívánja kamatoztatni tehetségét.

A pénteki előadások után este fél nyolctól Boráros Imre Kossuth-díjas színművész Hantjával sem takar – János passió című monodrámát élvezheti majd a közönség. Siposhegyi Péter Borárosnak írt műve a felvidéki mártír politikus, Esterházy János gróf életének, munkásságának legjelentősebb állomásait eleveníti fel.

0 HOZZÁSZÓLÁS