Alábecsülik a zaklatás tényét az iskolák

hirek.sk 2017. január 09., 09:16
POZSONY. Az Állami Tanfelügyeletnek évente több mint 500, valamely polgár vagy jogász részéről benyújtott panaszt könyvel el.

Az Állami Tanfelügyelethez (ŠŠI) benyújtott panaszok és észrevételek zöme tartalmát tekintve elsősorban a diákok előmenetelét és magaviseletének nem kellőképpen objektív besorolását, a nevelő célzatú intézkedéseket, a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához és neveléséhez szükséges feltételek megteremtésének elmulasztását, illetve a tanárok a diákokkal szembeni helytelen fellépését érintik, beleértve a testi fenyítés alkalmazását, illetve az agresszív diákokkal szemben elmaradó kívánt fellépést is - fejtette ki Viera Kalmárová, főtanfelügyelő.

Kalmárová különösen mindazon beadványokat tartja súlyosnak, amelyekben a szülők a tanítás viselkedészavarokkal küzdő diákok általi megzavarására panaszkodnak. „A jelenlegi szabályzatból ugyanis hiányoznak azok a világos és gyors mechanizmusok, amelyek a kezelhetetlen diákokkal egy osztályban tanuló gyermekek oktatáshoz való jogát szavatolnák" – mondta a főtanfelügyelő.

Évi 30-35 panasz, de sokan nem élnek a panasz lehetőségével

Az Állami Tanfelügyelet évente 30-35 panaszt könyvel el, amelyekben a törvényes képviselők arra mutatnak rá, hogy az adott iskolaigazgató nem lép fel kellőképpen hatékonyan, vagy egyáltalán nem foglalkozik az iskolai zaklatással, sikanírozással foglalkozó beadványokkal. Kalmárová állítja, hogy viszonylag gyakran előfordul, hogy az igazgatók félvállról veszik az iskolai zaklatás jelenségét, ill. olykor egyszerűen nem hajlandóak elismerni annak tényét.

„Mintha csak az lenne az érzésük, hogy az iskola kudarcot vallott. Mindeközben a realitás feletti szemhunyás a lehető leghelytelenebb reakció. Sokkal jobb megoldást jelent tudomásul venni a tényeket és kivétel nélkül megtenni mindazon lépéseket, amelyek a fennálló helyzet változását eredményezik. A probléma azonban az, hogy az iskolák egyelőre nem csupán arra nincsenek kellőképpen felkészülve, hogy hatékonyan elejét vegyék a sikanírozásnak, hanem gyakran nem képesek felismerni, nem is beszélve arról, hogy a probléma rendszerszintű kezelésére végképp képtelenek" - közölte Kalmárová.

Legtöbb iskolában az okokat sem tudják

A főtanfelügyelő szerint számos tantestületen belül nem ismerik a sikanírozás alapvető okát, ami nem más, mint a diákok csoportjai közötti rossz kapcsolatok. „Ha a diákok között egészséges kapcsolatok működnének, s egyúttal nyitottak lennének a tanárok és a diákok közötti kapcsolatok, nem lenne lehetséges, hogy az agresszív egyének más embereket zaklassanak. Ebből egyértelműen következik, hogy semmilyen szankció, amelyet az Állami Tanfelügyelet alkalmazna, nem oldaná meg a helyzetet" – állítja Kalmárová.

Hozzátette: a megfelelő gyógyírt a problémára az iskolai kollektívákban való kapcsolatok megismerése és formálása, a szakmailag felkészült tanári kar megléte, a hatékony rendszerszintű megelőző eszközök és a sikanírozás megoldására alkalmas eszköztár ismerete, továbbá az jelentheti, hogy az ember olyan szakmai alkalmazottakkal veszi magát körül, akik minden szükséges pillanatban kéznél vannak.

Forrás: Webnoviny.sk
0 HOZZÁSZÓLÁS