A pozsonyi csatáról annak 1110. évfordulóján konferenciával emlékezik meg a Limes Társulás

hirek.sk 2017. március 10., 08:29
NÁNA. Az eredeti nevén Limes Anavum Regionális Kulturális (később Honismereti) Társulást 2001 tavaszán 14 település azzal a céllal hozta létre, hogy segítségével megőrizzék és továbbadják a következő nemzedéknek az egykori Párkányi járás helységeiben fellelhető kulturális hagyományokat és a nemzettudatot is erősítő további értékeket. Közelgő évértékelő gyűlésük kapcsán Dániel Erzsébet, a társulás elnöke annak áldásos tevékenységéről és további terveiről nyilatkozott portálunknak.

„A társulás révén a sokrétű értékőrző és műsorszervező tevékenységbe azok is bekapcsolódhatnak, akik a Csemadok alapszervezetek munkájában ilyen vagy olyan okból nem kívánnak részt venni. Kezdettől fogva konferenciaszervezéssel is foglalkozunk, azokon eleinte kulturális-társadalmi és turizmussal kapcsolatos kérdések kerültek terítékre. Aztán 2003-ban ünnepeltük a történelemkönyvekből kihagyott párkányi csata 320. évfordulóját. Arról tudni kell, hogy 1683. október 7-9. között a lengyel-török háború részeként zajlott, és Sobieski János lengyel királynak köszönhetően a túlparti Esztergom visszafoglalásával végződött. Az évforduló alkalmából a csata emlékére rendeztük meg az első nagyszabású nemzetközi történelmi konferenciánkat, amelyet azóta minden ősszel továbbiak követtek. Egy-egy tanácskozás témája mindig az éppen időszerű fontos évfordulóhoz, például korábban a háborús megemlékezésekhez, tavaly a kitelepítésekhez, idén pedig majd a 907. évi pozsonyi csatához kötődik” – mondta el portálunknak Dániel Erzsébet, a társulás elnöke.

Az eddigi tevékenységük csúcspontjaként kezdeményezték Párkányban Sobieski lovasszobrának a felállítását, amire a párkányi csata 325. évfordulója alkalmából 2008-ban kerülhetett sor, a következő évben pedig kulturálisból honismereti társulássá alakultak át.

„Valójában Bartusz Gyula Párkányban élő mérnök a párkányi származású Barta Gyula festőművésszel együtt már a párkányi csata 310. évfordulója kapcsán szorgalmazta az emlékműállítást, de sajnos, 1993-ban nem találtak pártfogókra a párkányi városi hivatalban. Majd a városvezetés tétlensége láttán átruházták társulásunkra ezt a kezdeményezést. Közel öt évig tartott, amíg több száz levél szétküldése után, rengeteg munka árán adományokból és pályázatok útján sikerült összegyűjtenünk a szoborállításhoz szükséges összeget. Mi tagadás, a sok nehézség láttán időközben majdnem feladtuk a tervünket, de Esztergom város és többek között dr. Molnár Imre, Magyarország hajdani varsói nagykövete közreműködésének köszönhetően a lengyel állam is jelentős adománnyal  segítette a szobor elkészítését. Ezen adományozók, továbbá magánszemélyek támogatásai mellett végül még a magyar külügyminisztérium, Párkány városa és a szlovák állam anyagi támogatásában is részesültünk. Ennek folytán nemzetközi ünnepséggé terebélyesedett a 2008. október 27-i szoboravatás” – magyarázta Dániel Erzsébet.

Az avatást követő években még két emlékművel gazdagította a Társulás a Sobieksi-parknak nevezett kis teret. Sajnos, Andrzej Przewozník, aki a szoborhoz a lengyel állam támogatását intézte, a 2010-es katyini repülőszerencsétlenségben elhunyt, s neki még az év őszén állítottak egy emlékkövet. Majd 2012-ben a lengyel menekültek emlékművét leplezte le ugyanitt a Limes Társulás.

Mivel Dániel Erzsébet éveken át a Honismereti Szövetség magyarországi nyári „vándorakadémiájára” járt, egyre jobban tudatosította a helytörténet, a szűkebb-tágabb honismeret jelentőségét és azt, hogy idehaza úgy a honismereti rendezvények megvalósítása, mint a helytörténeti kiadványok megjelentetése terén bőven akad bepótolnivaló. Időközben az alapító települések közül némelyek passzívvá váltak, ám helyükre újabbak léptek, így a kezdeti 10 településhez képest ma már 33  tagja van a társulásnak. Annak elnöke azt is elárulta, az egymástól kisebb-nagyobb távolságra fekvő településeket lehetetlen egyformán bevonni a sokrétű munkába, s a személyes kapcsolattartásnak közlekedési akadályai is vannak.

A társulás elnöke a közelgő évzáró gyűlés kapcsán a 2016-ban végzett tevékenységüket is összegezte. „A minden évben ismétlődő rendezvényeink közé tartoznak az utóbbi években már mindig szeptember elsejére időzített történelmi konferenciáink, amelyeken rendszerint hazai és magyarországi történészek értékes előadásai hangzanak el. A tanácskozásokról videófelvételeket készítünk, sőt, a párkányi csatáról CD-t is adtunk ki. Tavaly az alap- és középiskolások részére a www.limesanavum.sk honlapunkon immár negyedik alkalommal azzal a céllal hirdettük meg a Szülőföldem szeretlek című vetélkedőt, hogy a fiatalok mindig három megadott téma közül választva kutassák fel – ismerjék meg és dolgozzák fel prezentációban a községükben található különféle értékeket. A két-háromfős csapatoknak legfeljebb 15 perces bemutatót kell tartaniuk. Ezt a versenyt először régiónk diákjainak szántuk, de már akadtak jelentkezők Vágsellyéről is. Az eltelt négy év során értékes anyagok gyűltek össze, amelyeket a konferenciák anyagaihoz hasonlóan érdemes lenne könyvben megjelentetni, ha lenne rá pénz. Sajnos, tevékenységünket rendszeresen csak egyetlen párkányi cég szerény összeggel támogatja, azonkívül elsősorban a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázatok útján próbáljuk megszerezni a szükséges anyagiakat” - vázolta a helyzetüket az elnök.

Rendszeresen tartanak könyvbemutatókat, történelmi témájú filmvetítéseket, tavaly pedig felvállalták a térségben levő magyar vonatkozású hadisírok felkutatását. Nyáron Európa legnagyobb lovas hagyományőrző rendezvényére, a Kurultájra szerveztek buszkirándulást, amivel eredetileg csak a történelmi vetélkedők győzteseit akarták megjutalmazni, de a nagy érdeklődés miatt végül teli busszal érkeztek a nagyszabású találkozóra.  

Dániel Erzsébet az idén március 25-re Szőgyénbe tervezett évértékelő gyűlésük kapcsán azt is fontosnak tartotta elmondani, hogy azt szándékosan minden évben más településen rendezik meg. „Vándorlásunk azt a célt szolgálja, hogy valamennyi tagtelepülést annak történelmével és értékeivel együtt alaposan megismerjük. Általában a helyi polgármestert kérjük fel az általa irányított település bemutatására. Tavaly Kisgyarmaton gyűltünk össze, ahol tevékenységünk értékelésén túl a falu mutatós népviseletéből és gasztronómiájából is ízelítőt kaptunk. Két hét múlva Szőgyénben találkozunk, s Farkas Zsolt ottani atya, aki az alapiskolában történelmet is oktat, vállalta, hogy a Szent László-emlékév alkalmából szent királyunkról tart egy előadást, sőt, a Gyümölcsoltó Boldogasszony napján tartandó szentmisén is közösen veszünk részt. Mivel az atya a Jópásztor Alapítvány elnöke és a Pázmaneum Polgári Társulással is aktívan együttműködik, ezért majd az ő munkájukat is bemutatja” – sorolta a terveket az elnök.

Az idei fő programjaik kapcsán kiemelte, hogy szeptember elsején a pozsonyi csata 1110. évfordulójáról szeretnének megemlékezni a téma jeles ismerőinek, köztük dr. Cey-Bert Róbert Gyula író-őstörténetkutatónak és további történészeknek a közreműködésével. Mivel idén januárban  nagy érdeklődés övezte a doni katasztrófa 74. évfordulója kapcsán Párkányban rendezett szabadtéri megemlékezésüket, amely során a haza szolgálatában életüket vesztett hős magyar katonák és civilek emléke előtt rótták le kegyeletüket, ezen az úton is tovább szeretnének haladni.

„Minden évben más-más településen emlékezhetnénk a doni hősökre. Szőgyén jelezte, hogy jövőre helyet ad ennek a rendezvénynek. Az említett évértékelőnk után májusban tartjuk meg a hagyományos diákvetélkedőnket, s évközben újabb könyvbemutatókat, illetve kerekasztal-beszélgetést is beiktatunk. Az Esterházy-emlékévhez kapcsolódva novemberben gróf Esterházy Jánosra emlékezünk majd, és egy emléktábla leleplezését is tervezzük. Az az igazság, hogy valamennyi rendezvényünk pályázatfüggő, de bízunk abban, hogy ismét megkapjuk a terveink megvalósításához szükséges anyagiakat. Mivel 2018-ban lesz a párkányi csata 335. évfordulója, addig az egykor a Sobieski-szobor támogatásával kezdődő lengyel-magyar baráti együttműködésünket is szeretnénk elmélyíteni. Tennivalónk tehát továbbra is bőven akad...” - zárta gondolatait Dániel Erzsébet.

0 HOZZÁSZÓLÁS