Mészöly Miklós centenáriuma

2021. január 19., 13:47
Zsebik Ildikó

Épp 100 esztendővel ezelőtt Szekszárdon látta meg a napvilágot Molnár Miklós néven a XX. század második felének egyik kiemelkedő Kossuth-díjas írója.  A Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és Államtudományi Karán jogászdoktori oklevelet szerzett. 1943–44-ben megjárta a frontot, Szerbiában fogságba is esett. Ezután fizikai munkásként dolgozott. 1948-ban írói névként felvette a Mészöly vezetéknevet. Első írásai is ekkortájt jelentek meg. 1949-ben feleségül vette Polcz Alaine-t.1956-tól szabadfoglalkozású író lett.

Életművének gerincét prózai alkotások: elbeszélések, novellák, kisregények alkotják. A tömörítés, a távolságtartó narráció, a bölcseleti beállítottság és a formafegyelem pályája minden szakaszát meghatározta. Műveiben megrendítően ábrázolta a huszadik század minden kegyetlenségét és borzalmát.

Bár morális tartásával is kitűnt kortársai közül, íróként csak a nyolcvanas évek második felében kezdték elismerni.

Életműsorozata 1995 óta a Jelenkor Kiadó gondozásában jelenik meg. Legutóbbi kötetei  a kiadónál: Saulus (kisregény, 2015); Film (kisregény, 2015); Sólymok csillagvilága (kisregény, esszé, interjú, 2016); Az atléta halála (regény, 2017); Mészöly Miklós és Polcz Alaine levelezése 1948–1997 (levelezés, 2017); Vadvizek (2018).

Az 2001-ben, 80 éves korában halt meg, egy évvel később jött létre a Mészöly Miklós Egyesület, amelynek első elnöke maga az író özvegye lett. Az Egyesület fő célkitűzése kezdettől fogva az író hagyatékának gondozása volt, jogi és szellemi téren egyaránt.

2004-ben – az új szellemű irodalom támogatása érdekében – létrehozták a Mészöly Miklós-díjat, ezt az író születésnapján, január 19-én szülővárosában, Szekszárdon, a Mészöly-emléknap keretében adják át. A díjat olyan új utakat kereső, független szellemű író kaphatja meg, aki társadalmi kérdésekben is bátran nyilvánít véleményt. Fontos kritérium az is, hogy a díjazott pályája elején járó prózaíró, esetleg költő, esszéista, irodalomtörténész legyen.

2013-tól létezik a Szekszárdi Magasiskola íróakadémia, amely minden év júliusának második hetében íróiskolát szervez az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékmúzeumában.

Mészöly születésének centenáriuma alkalmából jelent meg a Jelenkor Kiadó gondozásában Szolláth Dávid nagyszabású Mészöly-monográfiája.