2022. január 1., 15:18

Programban gazdag évet zárt a Pázmaneum Társulás

Társulásunk az Úr 2021. évében ismét a hitélet, a magyar megmaradás, a hagyományápolás, a segítő szeretet és a karitász szolgálatában végezte munkáját.

pázmáneum
Fotó: Pázmaneum press

Az év elején az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Mirjam Rádióval közösen 2021-re Esterházy-emlékévet hirdetett a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából és felkérte az egyházi és világi közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások csatlakozását a kezdeményezéshez.

Országszerte több rendezvényre is sor került ennek fényében, amelynek egyik kicsúcsosodása volt az Esterházy-emlékév központi eseménye Isten szolgája zoboraljai végső nyugalomra helyezésének 4. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi szabadtéri szentmise és a hozzá kapcsolódó lelkiprogram-sorozat szeptember 18-án Alsóbodokon.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából készült ünnepi műsort ezúttal online eseményként kellett megszerveznünk a járványügyi helyzet miatt.

Olyan művészeket láthattunk, mint Sárközi Pál prímás, Cseh Tamás (brácsa) és Lelkes Tibor (nagybőgő) társaságában, Bertók István és Bertók Tóth Katalin (Black & White), de ott volt Kevicky Tünde és tanítványa Farkas Olivér, a Kodály Zoltán Alapiskola diákjai, Miške Sofia és Bíró Eszter, Simon Anikó felkészítő tanár vezetésével, Füri Adrián (a dunaszerdahelyi Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskola és a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének diákja), Bartal Júlia, Béhr András és Katona Nikolas, az Arany Opus díj nyertese. Ünnepi beszédet mondott Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár asszony, a Külgazdasági és Külügyminisztériumból.

Széchenyi Tímea, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnöke a 2021-es esztendő elején hivatalosan is meghirdette a Széchenyi-évet. A Széchenyi-család tagjai azt szerették volna, ha az általuk kezdeményezett kulturális programsorozathoz minél többen csatlakoznának, ugyanis szeptember 21-én ünnepelhettük a legnagyobb magyar születésének 230. évfordulóját. Ehhez a felhíváshoz csatlakozott Társulásunk is, hiszen Széchenyi István élete és munkássága példaként szolgál mindannyiunknak.

A 2021-es esztendőben rajzpályázatot hirdetett a Pázmaneum Társulás „Széchenyi öröksége” címmel.

Az emléknapot a járványhelyzet miatt nem tarthatta meg Társulásunk, de szentmisét írattunk gróf Széchenyi István lelki üdvéért és egy emlékműsort készítettünk az online térben. Közreműködött Bíró Eszter, a  budapesti   Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központtal közösen szervezett rajzverseny kiértékelését ugyancsak online formában tudtuk megejteni.

Valljuk magunkat bátran kereszténynek és magyarnak! címmel Társulásunk felhívást tett közzé az országos népszámlálás kapcsán. Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk felhívni magyar közösségünk figyelmét a népszámlálás fontosságára.

A Pázmaneum Társulás március 14-én csendes megemlékezéssel adózott Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulóján Dunaszerdahelyen.

A Fő utcai domborműnél, amely Lipcsey György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása, elsőként Vass Virág, a Vámbéry Ármin Gimnázium diákja Sajó Sándor Magyarnak lenni c. versét szavalta el. Majd a Társulás ügyvezető elnöke, Karaffa Attila mondta el videóüzenetben gondolatait és koszorút helyezett el a domborműnél.

Március havában megjelent ThDr. Karaffa János lelkiatya szerkesztésében a Nyisd fel szemeidet és láss! – Kilenced Batthyány Boldog László közbenjárásáért c. imafüzete.

A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja lesz. A Pázmaneum Társulás online megemlékezést szervezett április 12-én, az emléknapon.

Történelmi visszatekintést tartott Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke. Közreműködött: Vass Virág, a Vámbéry Ármin Gimnázium diákja, felkészítő tanára Cződör Henrietta és Bíró Eszter, a Kodály Zoltán Alapiskola tanulója, felkészítő tanára Simon Anikó. Az emlékműsor a Pázmaneum Társulás hivatalos youtube csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UCVsJRyNJHfgLJ4wja-lJYNg, illetve a Facebook oldalán: www.facebook.com/pazmaneumpt elérhető.

Jó Pásztor vasárnapján került sor a Pázmaneum Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében a XXXII. Komáromi Imanapra.

Az Imanapon magyar főpásztorért valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. Az Imanapra 9 napon át a Jópásztor Imakilenced keretében készültek fel. A Jópásztor Imakilenced állomásai a következők voltak: Nádszeg, Kiscsalomja, Nagycétény, Egyházgelle, Dercsika, Jóka, Tallós, Érsekújvár (ferencesek), 25. Komárom. A Pázmány Péter Imakilenced része is volt egyben a mostani Imanap. Ez az Imakilenced 2020. október 4-én, vasárnap, Pázmány Péter születésének 450. évfordulóján kezdődött meg Légen, s a továbbiakban mindig az adott hónap egyik szombatján vagy vasárnapján más-más egyházközségben került sor a további állomásokra. Áprilisban a 7. állomásra így a XXXII. Komáromi Imanap keretében került sor. Az Imanap programja keresztúttal kezdődött, amelynek keretében Isten Szolgája, Esterházy János életáldozatáról elmélkedtek. Ezt követően a szentmisét Kiss Róbert kanonok, az egyházmegye magyar híveinek helynöke végezte, Lépes Lóránt atya, a Felvidéki Mária Rádió igazgatója és Sebő László atya koncelebráltak. A prédikációban Tóth László kanonok, püspöki helynök buzdított a jó papokért való imára. Az Imanapot a Felvidéki Mária Rádió közvetítette a komáromi Szent Anna kápolnából.

Tavaly, a XXXI. Komáromi Imanap s az év folyamán megrendezett Imakilencedek kapcsán a Pázmaneum Társulás az elmúlt évekhez hasonlóan ismét Üdvözlő Nyilatkozatot fogalmazott meg Ferenc pápának, kérve áldását a felvidéki magyar katolikusokra és magyar főpásztor kinevezését részükre.

Nem végeztünk ugyan széleskörű aláírásgyűjtést a veszélyhelyzet miatt, de az imanapokon résztvevők köréből néhány száz aláírás így is összegyűlt s az interneten is csatlakoztak kezdeményezésünkhöz. Üdvözlő Nyilatkozatunkat az aláírásokkal elküldtük a Szentatyának. Tettünk a csomagba néhány kiadványt is, amelyek a felvidéki magyar katolikusok életét mutatják be. Most visszajeleztek a Vatikánból, hogy eljutott hozzá és örömmel fogadta. Áldását küldte magyar közösségünk számára és kérte, támogassuk imáinkkal továbbra is szolgálatában. 2005-ban először s azóta több alkalommal is küldött a Pázmaneum Társulás hasonló nyilatkozatot Rómába. Az első alkalommal a mostanihoz hasonló válasz érkezett, a következő években ezt írásban nem kaptuk meg.

Bízunk benne, hogy Ferenc pápa mostani válasza új reményt adhat a magyar főpásztorért és magyar papokért oly régen imádkozó felvidéki magyarok számára.

Trianon gyásznapján, a Nemzeti Összetartozás Napján csendes gyertyagyújtásra invitáltuk a 101 évvel ezelőtt igazságtalanul meghozott békediktátum napjára az emlékezőket. 20.21-kor gyúltak meg a gyertyák a Trianon kopjafánál a Városi Sport- és Szabadidőparkban. Mivel a szigorú előírások, amelyek a tömegrendezvényekre vonatkoznak megkövetelik a személyes adatok gyűjtését, a polgári társulás úgy döntött, idén a csendes megemlékezésre helyezte a hangsúlyt. A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központtal közösen szervezett emlékműsor a világhálón volt megtekinthető.

A Pázmaneum Társulás kiadásában megjelent ThDr. Karaffa János szerkesztésében a Magyar hitvallók imafüzete. A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) döntése értelmében 2021 a nemzeti újrakezdés éve. Ebben az esztendőben Imakilenceddel könyörögjünk a magyarság lelki megújulásáért, a magyar szentek és boldogok, a buzgó keresztény hitvallók nyomdokain haladva! Ismerjük meg életüket, gondolataikat, s az énekben, imában emeljük fel Istenhez a szívünket magyar hazánkért és nemzetünkért: „Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, Hazánkat így mentsd meg!” (Hozsanna 293.)

2021. június 23-án Társulásunk elnöke elhunyt. A Pázmaneum Társulás megrendülve tudatta, hogy ThDr. KARAFFA János pozsonyeperjesi plébános, egyetemi lelkész, a Pázmaneum alapító elnöke életének 48. évében és áldozópapságának 25. évében szentségekkel megerősítve 2021. június 23-án Mennyei Atyjához távozott.

Az engesztelő szentmise-áldozatot 2021. június 30-án 16:00 órakor mutatták be a dunaszerdahelyi Szent György-plébániatemplomban, majd a feltámadás reményében a dunaszerdahelyi központi temetőben helyezték örök nyugalomra.

A Szőgyéni Római Katolikus Plébánia, a Jópásztor Alapítvány és a Pázmaneum Polgári Társulás került sor a X. Felvidéki Ministráns Olimpiára 2021. augusztus 11–14. között Szőgyénben, a Csongrády Lajos Alapiskolában.

A ministráns olimpián a fiatalok körében közkedvelt sportágakban (futball, röplabda, asztalitenisz, váltófutás) mérhették össze erejüket az egyházközségek ministránscsapatai. A fizikai teljesítményen kívül a csapatok szellemi képességei is értékelve voltak, mégpedig 2 kategóriában: sakkban és ministráns – tudáspróbában.

György Ferenc ipolybalogi plébános értesítette Társulásunkat, hogy a XVII. Szent Korona ünnepségen Szent Korona Emlékplakettet adományoznak a nemrégiben elhunyt Karaffa Jánosnak, a Pázmaneum Társulás alapító elnökének augusztus 1-jén.

Augusztusban Pázmaneum Polgári Társulás által szervezett Városunk címmel szabadtéri kiállítást Dunaszerdahelyen a Bartók Béla sétányon. Nagy Gyula fényképész a városról készült fényképei és Karaffa Attila magángyűjteményében található régi képeslapok felnagyított fényképei voltak láthatóak.

Az Isten szolgája Esterházy János születésének 120. évfordulója és végső nyugalomra helyezésének negyedik évfordulója alkalmából szervezett alsóbodoki zarándoknap programjának részeként került sor az Esterházy János Emlékérem ünnepélyes átadására szombaton délután. Az idei díjazottak Karaffa János atya (posztumusz), Dávid Zsuzsanna képzőművész és Dariusz Žuk-Olszevszki pedagógus, műfordító voltak. Társulásunk zarándoklatot szervezett az emléknapra.

Dunaszerdahelyen tartotta tisztújító közgyűlését a Pázmaneum Társulás, miután az alapítóelnök ThDr. Karaffa János lelkiatya ez év júniusában visszaadta lelkét a Teremtőjének.

Az immár tizenhat éve alapított polgári társulás közgyűlésén egyházi és világi személyek is részt vettek. A közgyűlést imával kezdték, majd meghallgatták az eddigi ügyvezető elnök beszámolóját és terveit az erre az évre vonatkozóan. Megegyeztek abban a jelenlevők, hogy a Társulás hitvallását, amely a felvidéki magyar katolikusok szolgálatáról szól, a továbbiakban is szeretnék folytatni.

Megválasztásra került a Pázmaneum elnöksége PaedDr. Farkas Zsolt, Sárai Attila, Galgóczi Rudolf, Lépes Lóránt személyében, illetve a Társulás elnökének Karaffa Attilát nevezték ki.

Ugyancsak megválasztották az Ellenőrző bizottság tagjait is Farkas Gábor, Sörös Erik, Szalay Dávid összetételében, illetve az Ifjúsági tagozat elnökét Sörös Erik személyében, a Családi tagozat vezetőinek Méri Andreát és Méri Lajost, illetve a Pázmaneum titkárát Szalay Dávidot. A külügyi kapcsolatokkal Galgóczi Rudolf atya lett megbízva.A megválasztott elnökségnek célul tűzte ki a továbbiakban is az önálló jogkörrel megbízott magyar püspök kinevezését, illetve Jópásztor vasárnapján a Komáromi Imanapok imakilencedek keretén belüli megszervezését, amelyen egy vándorkeresztet is elindítanak a felvidéki egyházközségekbe. ebben az évben is kiadásra kerül majd a Regnum Marianum Kalendárium, valamint a Széchenyi öröksége című rajzpályázat lezárása és az Esterházy János megemlékezés. A Pázmaneum Társulás a 2021. évi Tisztújító közgyűlésén nyilatkozatot fogadott el.

A Pázmaneum Társulás Mikulás- csomag gyűjtést szervezett a nehéz sorban élő családok gyerekeinek. Az adományokat a Szívből jövő segítség társulással közösen adták át a dunaszerdahelyi és Komáromi járásban.

Összegyűjtve az adományokat a társulás tagjai elkészítették a csomagokat és a családlátogatások alkalmával átadták az arra érdemes családoknak. Közel 150 Mikulás csomagot juttatott el Szent Miklós előestéjén és ünnepnapján a Pázmaneum Társulás karöltve a Szívből Jövő Segítség társulással a nehéz sorban élő családok gyerekeinek.

Szent Miklós ünnepén a dunaszerdahelyi Szent János Egyházi Iskola elsőseinek és az óvodásoknak is ajándékcsomagot juttatott el Társulásunk.

November 24-én a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban került sor a Pázmaneum Társulás által meghirdetett rajzpályázat kiértékelésére, amelyet a Széchenyi-emlékév alkalmából hirdetett meg. Sajnos a járványügyi rendelkezések miatt a Regionális Közegészségügyi Hivatal nem engedélyezte az előzetesen bejelentett Széchenyi-emléknap rendezvényeit, ezért azokat nem sikerült megrendezni. A rajzverseny kiértékelése után a kultúrotthon munkatársa Patassy Sándor készítette el azt a videót, amelyen a nyertes pályaművek láthatóak. A zsúri tagjai voltak: Takács Tímea, a Csaplár Benedek VMK igazgatónője, Sörös Erik, a Pázmaneum ifjúsági tagozatának elnöke és Karaffa Attila a Társulás elnöke.

A Csallóközi Múzeumban nyílt meg Karaffa Attila: Szerdahelyi szemmel c. magángyűjteményes kiállítása a Pázmaneum és a Csallóközi Múzeum szervezésében, Dunaszerdahely Város anyagi hozzájárulásával. A kiállításon megvásárolható volt egy képeslapgyűjtemény, amelynek bevételét jótékony célja ajánlotta fel a társulás.

A Pázmaneum Társulás is hozzájárult Dunaszerdahely Város Önkormányzata által szervezett fogyatékkal élő családok karácsonyi ajándékához. Mintegy 30 családnak készítettünk tartós élelmiszerrel ellátott csomagot.

Szokásához híven, ismét kiadta a Pázmaneum Társulás a Regnum Marianum Kalendáriumot. Immár 16. alkalommal jelenteti meg a dunaszerdahelyi székhelyű polgári társulás a felvidéki és a Kárpát-medencei keresztény magyarság számára íródott naptárt. Az előszóban Marton Zsolt, váci püspök atya szól az olvasókhoz. A kalendárium naptár része, amely a felvidéki és a magyarországi egyházi ünnepeket is tartalmazza, a 60 éve elhunyt Dr. Marczell Mihály gondolatait tartalmazza. A kiadványban emléket állítunk a Pázmaneum alapító elnökének, ThDr. Karaffa János lelkiatyának, akire írásaival gondolunk vissza.

Karácsony előtt a felvidéki magyar kispapoknak ajándékkönyveket küldött Társulásunk Pintér Zoltán tanácsos úr adományozónak köszönhetően, ezzel is segítve a teológiai és vallásos irodalomhoz való hozzáférésüket.

Társulásunk a 2021-es esztendőben számos programot szervezett és kiadványt adott ki, amelyet támogatóink segítségével sikerült megvalósítani. Köszönet a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a Bethlen Gábor Alapnak, Dunaszerdahely Város Önkormányzatának, a Rákóczi Szövetségnek és mindazoknak, akik felajánlották adójuk 2%-át polgári társulásunknak.

Köszönjük a társulásunk irányába mutatott pozitív hozzáállást, az imákat és a segítő jobb nyújtását. A jövőben is azon leszünk, hogy szolgálatunk minél szélesebb körben érezhető legyen. Továbbra is szeretnénk jelmondatunkhoz híven végezni munkánkat szellemi örökséget vállalva Pázmány Péterrel és Esterházy Jánossal.

A szerző a Pázmaneum elnöke.

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!
CAPTCHA Ez a kérdés vizsgálja, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.