2020. április 22., 10:18
Frissítve: 2020. ápr. 24. 19:03

Így büntetné meg a premontrei rend a kassai magyar orvost, aki a húsvéti magyar misék érdekében tiltakozott - FRISSÍTVE

A jászói premontrei rend vezetője, Martin Štrbák apát ajánlott levélben fenyegette meg Fraenkel Emil kassai orvost. A levélben az áll, hogy ha Fraenkel nem vonja vissza állításait, és nem kér bocsánatot a nagycsütörtöki tiltakozásáért, akkor kizárják a szentmisékről és egyéb szertartásokon való részvételről.

A jászói premontrei kolostor
Modern kori Canossa-járás

Az úgynevezett cenzúra interdiktum jelenleg csak a premontreiek templomaira vonatkozna (Kassa, Jászó, Lelesz), az apát sorai viszont azzal is fenyegetnek, hogy a kizárás ezen formájához kérni fogja a kassai érsek csatlakozását is, s így Fraenkel Emilre vonatkozó szankciók az egész kassai egyházmegyére érvényes lenne.

Ahogy az cikkünkből kiderül, nem eszik ennyire forrón a kását. Az ügyről nemcsak Fraenkel Emil és a premontrei rend szóvivője, hanem Herdics György címzetes apát és egy kánonjogász is elmondja véleményét.

Mint azt korábban megírtuk, Fraenkel Emil volt az a kassai egyházjogi aktivista, aki nagycsütörtön az ellen tiltakozott a kassai Szentháromság templomban, hogy 99 év után elmaradnak a magyar nyelvű húsvéti misék, és ezzel Kassán nem lesz ünnepi mise a magyar katolikusok számára az ünnep három napja alatt.

„Az ellenem felhozott vádak nem felelnek meg a valóságnak”
Semmi olyat nem mondtam és a sajtóban sem jelent meg olyasmi, ami az valótlanság vagy becsületsértés lenne. Elmondtam, hogy mi volt a hagyomány, mit terveznek és hogy milyen lett a helyzet”

– mondta el a ma7-nek Fraenkel Emil arra reagálva, hogy a premontrei apát a sajtóban tett állításainak felülvizsgálatát és bocsánatkérést vár el tőle.

„Hét napon belül kellene ezt megtennem. Egyrészt azért, mert azt állítottam, hogy elmaradnak a magyar húsvéti misék, ám ez így is történt. Továbbá azért, mert állítólag azt nyilatkoztam, hogy rendőrségi razzia volt a templomban – ilyet viszont nem mondtam soha, én rendőrségi intézkedésről beszéltem. Talán rosszul fordították neki a szavaimat. A harmadszor pedig azért, mert a viselkedésem helytelen volt nagycsütörtökön a Szentháromság-templomban. Az igaz, hogy a templomban és a sekrestyében fényképeket készítettem, az ott elmondott tiltakozó beszédemmel viszont senkit sem rágalmaztam, senkit semmilyen negatív jelzővel nem illettem.” 

Fraenkel Emil kiemelte, a jászói premontrei rend vezetőjének levele szerint, ha elmarad a bocsánatkérés, akkor eltiltják őt a templomi szertartásokon való részvételtől.

Ami érdekes, hogy ehhez az úgynevezett interdiktumhoz csatlakoztatni kívánják a kassai érseket is, azt viszont nem írják, hogy ezzel az egész kassai egyházmegye miséiről tiltanának-e ki”

– tette hozzá a kassai magyar orvos, aki nem érzi jogosnak a büntetést, hiszen véleménye szerint az ellene felhozott „vádpontok” nem felelnek meg a valóságnak.

„Nem akarok megfutamodni senki elől”

A nagycsütörtöki tiltakozás és a levél keddi kézhezvétele közt eltelt időszakban Fraenkel nem lépett kapcsolatba a premontreiek vezetőjével – sem személyesen, sem telefonon. „Nem keresem az apát urat, mivel megfogadtam, hogy nem akarom tovább élezni a helyzetet, de azzal számoltam, hogy valamilyen reakció lesz a részükről” – árulta el.

Arra, hogy van-e jelen pillanatban fellebbezési lehetősége, nem tudott egyértelmű választ adni. „Ez lenne a logikus, de tudjuk jól, hogy a katolikus egyház felépítése mennyire hierarchikus. Gondoljunk csak Bezák püspök esetére, amelyből láthatjuk, hogy az egyházjog rendszere nem annyira egyértelmű, mint a polgári jogban. Ez az ügy már folyamatban van, és nem akarok megfutamodni senki elől” – árulta el.

Herdics György címzetes apát: a jászói premontrei apát nem adhat ki ilyen interdiktumot
„Ismerem a kassai Szentháromság-templom körül kialakult ügyet. Első reakcióm, hogy amit a premontreiek büntetésből kilátásba helyeznek Fraenkel Emil számára, annak nincs megalapozottsága, ugyanis a premontrei rend nem területi apátság. Területi apátság például a pannonhalmai, amelynek vannak saját plébániái. A premontreiek esetében tehát a templomaik ugyan az ő birtokukban van, de hatáskörileg a kassai megyéspüspök alá tartoznak. Ezért tehát a jászói premontrei apát nem is adhat egy ilyen interdiktumot egy hívőnek" - mondta el véleményét az ügyről Herdics György címzetes apát.
Premontrei apátság: ez egy magánlevél, amit nem akarunk kommentálni

Megkerestük a jászói premontrei apátságot is. Jozef Vaško, a rend szóvivője a ma7-nek elmondta ,

a Fraenkel Emilnek elküldött levél egy magánlevél, amelyet az apátság semmilyen körülmények között sem akar kommentálni. A levelet elmondása szerint a saját nevében írta Martin Štrbák apát.

Amikor elmondtuk, hogy az általunk megszólított kánonjogban jártas személyek véleménye szerint interdiktumot csak a kassai megyéspüspök adhat ki, Vaško annak a véleményének adott hangot, hogy ez a premontreiek templomaira nem vonatkozik, ott ugyanis az apát az ordinárius (azaz ő rendelkezik joghatósági hatalommal – a szerk. megj.)

„Aki nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul”

A ma7-nek nyilatkozott egy kánon- és egyházjogban jártas szakember is, aki azonban az ügy jellegére való tekintettel neve elhallgatását kérte.

„Az interdiktum egy büntetés, amellyel az ordinárius élhet. Az ordinárius ebben az esetben a püspököt, érsekpüspököt jelenti. A jászói apátnak nincs joghatósága egy konkrét személy, azaz Fraenkel Emil felett.  Neki csak a saját rendje, a premontrei rend tagjai felett van ilyen hatásköre, illetve a saját templomai fölött. Nem pedig egy oda járó személy felett. Ezt úgy tűnik, hogy a jászói premontrei apát nem tudta. Erre illik az a szólás, hogy „aki nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul”. Az apát úr, különösen egy büntetőügyben, alá van rendelve a megyéspüspöknek. Ráadásul nem is a saját „alattvalójáról” van szó, így nincs joghatósága, hogy megbüntessen egy olyan hívőt, aki egyházjogi értelemben a kassai érsekpüspök alattvalója.

Gyakorlati szempontból ez a büntetés azt jelentené, hogy az egyházban élvezett bizonyos jogoktól megfosztanák azt, akit ezzel sújtanak. Ebben a konkrét esetben az egyházjogi aktivista a három premontrei templomban nem áldozhatna. De mivel például a kassai premontrei templomban egyházmegyés pap is végez szentmisét az érsekfőpásztor megbízásából, kérdés, hogy az apát úr tiltása vonatkozik-e a nem rendi tag által bemutatott szentmisén történő áldozásra. Kérdés az is, hogy az áldozó, mennyire érzi magát méltónak, hogy áldozzon, pontosabban kapott-e, kért e feloldozást“ - vélekedett az egyházjogász.

A kassai püspöki helynök továbbra sem szólal meg

Ismét megkerestük Pásztor Zoltánt, aki a kassai egyházmegyében a szlovák-magyar és a roma közösségek felügyeletével, pasztorációjával megbízott püspöki helynök, aki azonban - akárcsak húsvétkor - most sem kívánt nyilatkozatot adni. Megígérte azonban, hogy egy írásos állásfoglalást eljuttat majd a ma7.sk szerkesztőségébe, nem a premontreiek mostani levelével kapcsolatban, hanem az egész ügyre vonatkozólag.

PÁSZTOR ZOLTÁN A SAJTÓT HIBÁZTATJA
Cikkünk megjelenése után egy nappal megérkezett Pásztor Zoltán állásfoglalása, amelyben a püspöki helynök - érthetetlen módon - a sajtót teszi felelőssé a kialakult helyzetért. Érthetetlen egyrészt azért, mert Pásztor Zoltán olyan állításokat kér számon a sajtón, így - utalásszerűen - a ma7-sk-n is, amelyeket mi magunk nem állítottunk. De érthetetlen azért is, mert az ügy kirobbanása után (más egyházi méltóságok mellett) az elsők között adtunk lehetőséget neki arra, hogy segítsen minket eligazodni az ügyben. Ő azonban ezzel akkor nem kívánt élni. Az állásfoglalást az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük:
"Megdöbbenve és sajnálattal értesültem arról, hogy egy helytelen, elítélendő emberi megnyilvánulás kapcsán, ami nagycsütörtökön történt a kassai premontrei templomban, bizonyos hírportálok elhitték és felültek annak az álhírnek, miszerint a Kassán élő magyarok anyanyelvükön történő hitgyakorlatát megszüntetni szándékoznak a kassai Szentháromság-templomban.
Köztudott és mindannyiunk számára sajnálatos tény, hogy a Covid-19 járvány korlátozta és zárt ajtók mögé kényszerítette az egyén, a család és a közösségek életét. Az is köztudott, hogy így van ez nem csak Kassán, illetve Szlovákiában, de egész Európában és világ számtalan részén.
Felháborító, hogy ezt az embert próbáló helyzetet használva fel, tájékozatlanságot tanúsítva és a tényeket figyelmen kívül hagyva, tudatlanságból vagy rosszindulatból egy álhírből kiindulva hamisan azt a képzetet támasztották, miszerint a nyilvános szentmisék Kassán, nemzetiségi alapon maradnának el. Határozottan visszautasítok minden olyan álhírt és hamis állítást, mely azt hivatott elhitetni az olvasókkal, hogy városunkban csupán a magyar ajkú hívek számára lenne szabályozva a hit gyakorlásához kívánatos közösségi összejövetel.
Biztosítani szeretnék mindenkit afelől, hogy a járvány miatti korlátozások elmúltával, a testvéri szeretet és békés egymás mellett élés jegyében, a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is minden hívő ember, szabadakarati döntése alapján gyakorolhatja anyanyelvén hitét.
Bízom abban, hogy a tények bizonyossága ezen hírek hamisságát illetően, korrektségre kötelezi azon hírportálok, illetve szervezetek felelőseit, amelyek ebben a nehéz időben az összefogás helyett gyűlölködést szítva, felzaklatták híveink ünnepre készülő lelkét, a keletkezett kárral arányosan, megfelelő súllyal és megfelelő hírértékkel helyreigazítást tesznek! Megkövetve mindazokat, akiket hitükben, nemzeti hovatartozásukban megkülönböztettek és megbántottak, biztosítva ezzel mindannyiunkat arról, hogy a továbbiakban csupán hiteles információkat kívánnak az olvasók elé tárni."

AZ ALÁZAT SOSEM LEHET EGYENLŐ A BELETÖRŐDÉSSEL - Fraenkel Emil reagált Pásztor Zoltán püspöki helynök állásfoglalására

"Keresztény alázattal fogadom Pásztor Zoltán püspöki helynök úr álláspontját, bár nem tudok vele azonosulni, mert az alázat sosem lehet egyenlő a beletörődéssel. Zoltán atya csak a legfelsőbb klérus álláspontját képviselheti hiszen annak tagja. Ennek nem lehet mellékes mozzanata az a tényező sem, hogy Zoltán atya egyházmegyés lelkészként, de egykor a premontrei rendből kilépett  szerzetesként kizárólag Martin Štrbák Főapát jóvoltából tarthat szentmisét a kassai Szentháromság-templomban. Én viszont keresztény emberként nem emberi elvárásoknak, hanem Isten akaratának szeretnék eleget tenni. Imádkozom a helyzet olyan rendezéséért, amely a kassai magyar katolikusok javát szolgálja."

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.