lapajánló
Patrióták, fizetett felforgatók és a szuverenista baloldali
Magyar7 - 28. száma
2023. október 26., 11:08

A magyar színezet megmaradásáért

Idén egy majdnem két évtizedes informális folyamat került szervezett keretek közé a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházban. Ahogy mondani szokták, „nevet kapott a gyermek”, s a szlovákiai evangélikus egyház keretében létrejött az Országos Magyar Lelkészi Szolgálat, a felvidéki magyar evangélikus szolgálatért felelős koordinátor, Nagy Olivér alsószeli lelkész vezetésével.

evangélikus
Nagy Olivér a 140 éve felszentelt dunaszerdahelyi evangélikus templom előtt
Fotó: Somogyi Szilárd

A Magyar7 hasábjain igyekszünk folyamatosan tájékoztatni a szlovákiai magyar evangélikusok helyzetéről, illetve az őket érintő egyházon belüli folyamatokról. Tettük ezt 2021-ben is, amikor beszámoltunk arról, hogy a szlovákiai evangélikus egyház vezetése háromnapos csúcstalálkozón vett részt Budapesten, hogy magyarországi hittestvéreik vezetőivel nemcsak az egyház egyetemes kérdéseit, hanem a két országban jelen levő magyarországi szlovák, illetve szlovákiai magyar evangélikus kisebbségi közösség megmaradásának, gyarapodásának lehetőségeit is áttekintsék.

Többéves hallgatás után akkor újra elhangzott, hogy a magyarországi minta követendő példa lehet Szlovákiában is, mivel a magyarországi szlovák közösség lelkészi szolgálata beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Az országos lelki szolgálat elsődleges célja ugyanis a kis közösségek, gyülekezetek összetartása. Ez Szlovákiában már informális módon 17 éve zajlik, s a mostani májusi döntés lényegében legitimálja ezt a tevékenységet. Ahogy azt a lapunknak nyilatkozó Nagy Olivér is hangsúlyozta, ez semmiképpen sem a szlovákiai evangélikus egyház területi integritásába való beavatkozást jelenti, ez a már meglévő egyházi határokon belül segítene megerősíteni a lelkészi szolgálatot.

A szlovákiai magyar evangélikusok egy hosszú, 500 kilométeres sávban, Pozsonytól egészen a kelet-szlovákiai Nagytárkányig jelen vannak, országos szinten mintegy 10 ezer fővel. (A szlovák evangélikusok összlétszáma 300 ezer fő.) Ezért is hasonlíthatjuk Nagy Olivér koordinátorságát inkább egy utazó nagykövet feladatához, hiszen munkájának, megbízatásának egyik fő célja, hogy minden szóba jöhető templomban elérhetővé váljon a magyar nyelvű igehirdetés is.

A szlovákiai magyar evangélikus közösség, még ha tagjainak számában nem is hasonlítható a jóval népesebb katolikus avagy a református egyházhoz, nem bővelkedik lelkészekben, bár Lóczy Tibor sajógömöri szolgálata, illetve a Magyarországról átjáró lelkészek és további munkatársak jelentősen hozzájárulnak a pár évvel korábbi helyzet pozitív változásához, amelyet immár az országos lelkészi szolgálat is kiegészít. A lelkészi szolgálatot vezető koordinátor, a helyi lelkésszel egyeztetve, bárhol tarthat magyar nyelvű istentiszteletet és lelki gondozást.

evangélikus
Ivan Eľko az új egyetemes püspök saját hatáskörben döntött
Fotó:  Somogyi Szilárd

Lapunkban arról is beszámoltunk, hogy a magyar lelkészi szolgálat hivatalos elfogadása, megalapítása nem volt egyszerű folyamat. Egy éve, a mostani lapszámunkkal szinte megegyező napon, 2022. október 16-án számoltunk be helyszíni tudósításunkban, hogy Szliácsfürdőn ülésezett a Szlovákiai Evangélikus Egyház Zsinata, s ekkor kellett dönteni az Országos Magyar Evangélikus Szolgálat létrehozásáról is. A zsinat viszont nem hozott döntést a lelkészi szolgálat létrehozásáról, amelyet csalódottan vettünk tudomásul, hiszen már egy évek óta késésben lévő intézkedés bevezetéséről lett volna szó, amit még a 2012-ben Komáromban, a magyarországi és a szlovákiai evangélikus egyház vezetői által aláírt együttműködési szerződés határozott meg, magyarországi szlovák, illetve szlovákiai magyar szolgálat formájában.

Míg Magyarországon a kisebbségi közösséggel foglalkozó szlovák lelkészi szolgálat már jó ideje végzi a munkáját, a pozsonyi vezetés csak a Miloš Klátik egykori egyetemes püspököt váltó mostani vezető, Ivan Eľko alatt kezdett érdeklődést mutatni a kérdéssel kapcsolatosan. Hogy a 2022-es szliácsfürdői zsinat miért nem határozott erről? Nagy Olivér úgy látja, az új egyetemes püspök – bölcsen – nem akart egy esetleges zsinati elutasítást kockáztatni, s a lelkészi szolgálatról inkább saját hatáskörben hozott döntést, amelyet szlovákiai püspök kollégái megerősítettek.

A magunk részéről természetesen tiszteletben tartjuk Nagy Olivér megértő hozzáállását, azt azonban ki kell mondanunk, hogy a szlovákiai magyar evangélikusok száz éve tagjai a szlovákiai evangélikus egyháznak, amely azt is jelenti, hogy száz éve számarányuknak megfelelően fizetik az egyházi adót, illetve a szlovákiai összmagyarság is folyamatosan hozzájárul az itteni evangélikus egyház működéséhez, így nehezen érthető, miért kell egy, még 2012-ben elfogadott határozat megvalósításához még mindig taktikázni. De természetesen ez az újságíró véleménye, amelyet most inkább szorítson háttérbe, de ne a feledésbe, hogy végre mégis létrejöhetett az új lelkészi szolgálat. Bár azt se feledjük, amit Nagy Olivértől tudtunk meg, a szolgálat egyelőre csak egy évnyi időre jött létre.

nagy olivér
A szlovákiai evangélikus egyház keretében létrejött az Országos Magyar Lelkészi Szolgálat, a felvidéki magyar evangélikus szolgálatért felelős koordinátor, Nagy Olivér alsószeli lelkész vezetésével
Fotó:  ma7

Egy utazó nagykövetnek természetesen nemcsak elhivatottságra és küldetésre van szüksége, hanem autóra és benzinre is. A most kinevezett koordinátor elmondta, különösebb apparátusra nincs szüksége, s az egyház biztosít egy szerény keretet a működéshez.

Nagy Olivér itt fontosnak tartotta megjegyezni Magyarország kormánya támogatását a felvidéki magyar evangélikusok irányába, legyen az a Bethlen Gábor Alapítvány, a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság vagy a pozsonyi nagykövetség részéről. Megtudtuk tőle azt is, hogy a szintén magyarországi segítséggel létrejövő tornaljai missziós központ már átadás előtt van. Köszönettel tartozik saját alsószeli gyülekezetének is, amely számára továbbra is a legfontosabb, s úgy érzi, a mátyusföldi település egy reputációs növekedést kapott azzal, hogy egy országos intézmény központjává is vált.

Sajnos, újra be kell számolnunk azonban egy nehezen érthető ügyről is, amely Rázga Pál, 1848-as pozsonyi mártír-lelkész emléktáblájával kapcsolatos. A pozsonyi, óvárosi evangélikus gyülekezet már jó ideje blokkolja az újraelhelyzést egy állítólagos – de ez idáig be nem mutatott – történészi véleményre hivatkozva, mely szerint az egyébként német származású hazafi magyar nacionalista volt. Mindezzel éppen az a szlovákiai evangélikus egyház operál, amelynek jeles tagjai és lelkészei a szlovák nemzeti öntudatra ébredés hajtómotorjai voltak.

Amint látjuk, még az oly tekintélyes evangélikus egyházban levő magyar hitélet sem problémáktól mentes. Ez azonban nem szabad, hogy szem elől hagyja téveszteni a fő célt, az egyház fő feladatának, az evangéliumnak – a magyar hívők és nem hívők közti – terjesztését.

Nagy Olivér munkája nem lesz könnyű, ráadásul az országos magyar lelkészi szolgálat most csak egy évre kapott jóváhagyást. Bízzunk benne, hogy ez nem próbaidőt jelent, hiszen minden érintett, az egyház, az új egyetemes püspök, a most kinevezett koordinátor, illetve főképpen maga a magyar közösség is sok-sok próbatételen ment már át ahhoz, hogy most valaki azt méricskélje, szükség van-e a magyarokat országosan összefogó, akárcsak egyszemélyes intézményre. A felvidéki evangélikusok országos lelkészi szolgálatára nyilvánvalóan szükség van, a kérdés inkább annak mielőbbi infrastrukturális megerősítése!

Megjelent a Magyar7 2023/42. számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.