2021. február 4., 13:32

A Civil Összefogás nyílt levelet küldött Věra Jourovának

Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, Dr. Csizmadia László, Dr. Bencze Izabella, Dr. Fricz Tamás és Dr. Ifj. Lomnici Zoltán megfogalmazásában nyílt levelet küldött Brüsszelbe, Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke részére. Felhívják a biztos figyelmét az Európai Bizottság tagjaitól elvárható függetlenség betartására.

Vera Jourová
Fotó: YouTube
Věra Jourová cseh EU-biztos

Tisztelt Alelnök Asszony!

Az Európai Unióról szóló Szerződés 17. cikke alapján az Európai Bizottság tagjait általános alkalmasságuk és európai elkötelezettségük alapján, olyan személyek közül kell kiválasztani, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség, illetve feladatainak ellátása során a Bizottság teljes mértékben független.

Az elmúlt hónapokban ugyanakkor az tapasztaltuk, hogy Ön a Magyarországról szóló megnyilatkozásai kapcsán sokszor téves, sőt félrevezető információkat terjeszt, amely alapvetően megkérdőjelezi annak a tényét, hogy a fent idézett szakasz betartása alapján folytatná munkáját, mint az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős biztosa és mint a testület alelnöke.

Azt különösen aggasztónak tartjuk, hogy minden jel szerint Ön a magyarországi civil szféra véleményét és helyzetét meglehetősen egyoldalúan, a több mint 60 000 bejegyzett szervezetből néhány magát jogvédőnek nevező NGO (nem kormányzati szervezet), valójában politikailag motivált lobbiszervezet részéről ismerheti meg. Ugyanígy tesz egyébként az Európai Parlament, különösen annak Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottsága is.

Mi a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány és a Civil Összefogás Fórum nevében úgy gondoljuk, hogy az Alelnök Asszony úgy kaphat hiteles képet a magyarországi civil társadalom helyzetéről, ha a szuverenista, nemzeti irányvonalat követő civilekkel is eszmét tud cserélni. Ennek alapján ezúton rögzítjük, hogy szervezetünk és a velünk azonosuló több szervezet készen állt és készen áll a párbeszédre Önnel, illetve az Unió valamennyi intézményével abból a célból, hogy segítse a munkájukat és előmozdítsa az Európai Unióról szóló Szerződésben foglaltak maradéktalan betartását.

 

Megosztás
Címkék