2023. január 27., 07:49

A meszelő, az ördög, a szimki és társai - Dőrejárás Tejfaluban

Még a tél felénél sem járunk, és bizony az ember esze már azon jár, hogy hamarosan véget ér, és jön a tavasz... Pedig még a fogcsikorgató hideg igazából meg sem érkezett. Az a fajta, amikor még a kutyát is ölbe viszik ki ugatni, olyan cudar idő van. Ámbátor farsang van már, amely, mint köztudomású, vízkereszttől, vagyis január 6-tól húshagyókeddig (február 21-ig) tart, s így, vagy úgy, de kifelé visz a télből. Farsang után hamvazószerdával kezdődik a böjti időszak, persze annak, aki hű a hagyományokhoz.

ozogany-kepek-a-konyvbol
Galéria
+3 kép a galériában
Gyökeres György - Ozogány Ernő: Tejfalusi dőrejárás
Fotó: Gyökeres György

A farsang sok lehetőséget kínál azoknak, akik szeretik a mulatságot, a bálokat, a közösségi összejöveteleket. És itt most felrémlik a gyerekkorom, amikor a szüleim kézen fogtak és lebuszoztunk Tejfalura, hogy Ozogány Ernő meghívására részt vegyünk (persze csak szemlélődőként) a tejfalui dőrejárásban. Bizony, van ennek vagy negyven éve. De a hagyományt megtartották, s nemcsak Tejfalun, hanem más településeken is. Pedig a 2. világháború után bizony sokáig nem járták a dőrék a falu utcáit „farsang farkán”.

Emlékszem, akiknek nem volt autója, azokat a somorjai buszállomásról egy legendás Škoda 706 RTO szállította Tejfalura, ami már akkor is múzeumi darabnak számított, noha keletebbre még menetrendszerű járatként is használták. A kék „Uborkának” ráadásul pótkocsija is volt! Nosza, húztam arra anyuékat, oda üljünk be! Dehogy akartak ők oda beülni, ám mivel a motoros rész már kis híján megtelt, mégiscsak kénytelenek voltunk az „ubi” pótkocsijába helyet foglalni. Ráadásul rögvest, legelőre, amit én nagyon élveztem, a szüleim már kevésbé, mert mikor elindultunk, úgy imbolygott jobbra-balra a „targonca“, mintha a tengeren járnánk. De csak odaértünk a helyszínre épségben.

skoda-706-rto
Škoda 706 RTO
Fotó:  internet

A Felső-Csallóközben a dőrejárás elterjedt népszokás, télbúcsúztató közösségi játék, tele bolondozással, amelyben férfiak vesznek részt, s ők jelenítik meg a női alakokat is.

Ebben a játékban meghatározott szereplők meghatározott feladattal bolondoznak, amelynek leírására kevés lenne a terjedelmi korlátokkal határolt közlési felület. Aki kíváncsi rá, a neten sok információ birtokába kerülhet. Amire azonban szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét, egy szép kiállítású kiadvány, amely még 2012-ben jelent meg Tejfalusi dőrejárás címmel, és a fentebb már említett Ozogány Ernő és Gyökeres György közös munkája. Rögtön az elején felvetődik a kérdés, Ozogány Ernő villamosmérnöknek, szakírónak (akinek nem mellesleg sok mindenre kiterjedt az érdeklődése), a hajdanvolt pozsonyi Szakszervezetek Háza műszaki vezetőjének miért volt fontos a dőrejárással foglalkoznia olyanképpen, hogy még ezt a közös könyvet is „tető alá” tudta hozni. Sajnos már nem lehet tőle megkérdezni, hiszen évekkel ezelőtt (2017-ben) elhunyt. Egy azonban biztos, az otthon, a közösség iránti tisztelet és szeretet, és nem mellesleg a téma iránti érdeklődés terelte a figyelmét e népszokásra.

A könyv Előszavában a szerző megemlíti, hogy a téltemető, tavaszváró népszokások egyes gyökerei egészen a római szaturnália ünnepekig nyúlnak vissza.

Azt is megtudhatjuk, hogy Tejfalun „mindenki beleszületik a dőrejárásba” és hogy „dőrének nem jó lenni a hétköznapi életben: a magyar köznyelvben a hebehurgya, oktalan, meggondolatlan embert jellemzik ezzel a kifejezéssel. Dőrének lenni a dőrejárásban egyre inkább dicsőség: egy nép több ezer éves hagyományainak, hitvilága töredékeinek megjelenítését, az önazonosság-tudat fontos kifejezését jelenti.”

Kifejti azt is, hogy a kollektív emlékezet az időben sokkal messzebbre nyúlik, mélyebbre ágyazódik be, mint azt korábban gondoltuk.

Az ősi mítoszok, még ha nem tudatosítjuk is, napjainkig bennünk élnek, sőt még ma is újabbakkal gazdagodnak. Kötelességünk tehát ezt a kincset óvni, ápolni, utódainkra átörökíteni.”

Megtudhatjuk azt is, hogy a tejfalui dőrejárásról részletes leírást először az 1884-ben Vajkán született Khin Antal tanár, tudományos kutató, muzeológus adta a múlt század húszas-harmincas éveiben, a munkái nyomtatásban is megjelentek, és jóval később, Koncsol László jóvoltából a Csallóközi Kiskönyvtár sorozatban is. A Tejfalusi dőrejárás című könyvben az Előszóban elolvashatjuk azt is, hogy a kötet társszerzője, Gyökeres György fényképész (1949 – 2010) a múlt század hetvenes éveiben, a somorjai művelődési ház alkalmazottjaként került közelebbi kapcsolatba a dőrejárással.

A későbbiek folyamán a pozsonyi Új Szó, majd a Hét fotóriportereként csaknem két évtizeden át készített felvételeket erről az eseményről. Szinte valamennyi, e témában született cikkhez, tanulmányhoz ő szállította a képanyagot. A magyar néprajzi lexikon »dőrejárás« és »farsangi szokások« címszavainak képillusztrációja is az ő munkáját dicséri.”

A szép kötet Tejfalu rövid történetét is bemutatja, kitérve a természeti környezetre is. Ozogány Ernő írja:

A település első írásos említése egy 1238-ban kiadott okiratban fordul elő Villa Lactis alakban, a Görgethegi család tulajdonaként. A megnevezés is mutatja, hogy abban az időben major – latinul villa – volt, a lactum pedig tejet jelent. A történelmi nevezetességű család – amint neve is sugallja – Görgeteg község ura volt. Ez a település Doborgaz és a mai Tejfalu között feküdt, a tizennegyedik században még virágzó nemesi község volt. A Görgethegi család fontos szerepet játszott a Csallóköz életében. Nemesi fészkük utolsó írásos említése 1493-ból származik. Ezt követően árvíz pusztította el, lakóinak egy része Doborgazra települt, másik része alapította meg Tejfalut.” A továbbiakban megtudhatjuk, honnan ered a település neve, milyen az épített és szellemi hagyatéka, miközben a szerző megjegyzi: „Tejfalu legnagyobb szellemi kincse kétségkívül az egykoron a Kisalföldön általánosan elterjedt, ám a többi településen időközben megszűnt dőrejárás, amelyet napjainkban is minden év farsangszombatján megrendeznek...”

Ozogány külön fejezetet szentel a könyv témájának, a dőrejárásnak, megjegyezve, hogy a farsangi népszokás átmentette a magyarság ősi, mitikus hitvilágának néhány szereplőjét, aspektusát. Megtudhatjuk továbbá azt is, kik a dőrejárás szimbolikus alakjai, mit jelképeznek, s a mitikus elemeknek vajon mi lehet az eredete, és hogyan jelenik meg pl. a termékenységvarázslás a dőrejárásban, s végül azt is boncolgatja, hogy a mitikus alakokhoz milyen cselekmények társulnak.

ozogany-dorejaras
Gyökeres György - Ozogány Ernő: Tejfalusi dőrejárás
Fotó:  internet

A könyv jelentős részét persze Gyökeres György fényképei töltik ki. A felvételek több síkon jelentenek „időutazást” a kötetet lapozgatóknak. Egyrészt maga a téma az időutazás, másrészt pedig a felvételek időbe ágyazottsága. Ki lehet következtetni a fekete-fehér fényképeken itt-ott megjelenő objektumok, járművek, ruházat, tárgyak (pl. babakocsi) alapján, hogy a felvételek kb. mikor készülhettek. Minden bizonnyal még a múlt rendszer hetvenes-nyolcvanas éveiben.

A Tejfalusi dőrejárás című kötet fényképei tehát mindenképpen kordokumentumok is. Akkortájt tájainkon a népzene, a népi kultúra felélesztése iránt mutatkozott meg erőteljes érdeklődés, mind a fiatalok, mind az idősebb nemzedék részéről. Sok községi tájházat akkor „hoztak tető alá”, Parasztzenekarok alakultak, a régi paraszti kultúra használati tárgyainak a gyűjtése is fontossá vált...

A tejfalui dőrejárás számos alakjának a „megfejtése” nem könnyű feladat, mint ahogy meghatározó szereplője, a „szimki” mibenlétét is a régmúlt homálya fedi (bár van rá több magyarázat is). „A szimki maga az elhaló, majd újjászülető természet. Amely az ősi magyar hit szerint először meghal, majd feltámad. Minden évben, farsang farkán, az egyik legizgalmasabb népi alakoskodó tavaszváró ünnepen, a tejfalusi dőrejáráson.”

ozogany-kepek-a-konyvbol
Galéria
+3 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.