70 éves a Csemadok Ógyallai Alapszervezete, jubileumi kiadvánnyal idézi a múltat

2021. március 4., 12:13
Nagy Miskó Ildikó

A Csemadok Ógyallai Alapszervezete megalakulásának 70. évfordulója alkalmából gazdag fotóanyaggal színesített kötetet jelentetett meg, Radosicky Györgyi, Varga Edit és Zsapka Katalin szerkesztésében. A sokrétű tevékenységet folytató csemadokosok a helyi magyarság tartópilléreinek számítanak az asszimilálódó városban.

A portálunkhoz is eljuttatott brosúrából kiderül, hogy a Csemadok Ógyallai Alapszervezete 1951. február 25-én, 47 alapító taggal jött létre. Mivel a Helyi Nemzeti Bizottság nem nézte jó szemmel a tevékenységét, ezért a vezetőség 1951. november 25-én kénytelen volt lemondani, ám a színjátszóköre tovább működött.

A hét szűk esztendő után az alapszervezet 1958-ban újjáalakult. Sajnos, taglétszáma a 20. század 90-es éveitől kezdve csökkenő tendenciát mutat, amit a tagság magas életkora is befolyásol. A jelenlegi 340 tagja közül 264 már 50 év feletti és csak 5 személy 30 év alatti. Összetartó ereje, érdemei a felvidéki magyar kultúra életben tartásában azonban mindmáig elvitathatatlanok.

A kiadvány felidézi az égisze alatt tevékenykedő színjátszókör, Őszirózsa Népdalkör, Nosztalgia Vokál zenekar, Bikfic gyermektánccsoport működését. 2014-től pedig Parabola néven havilapot is megjelentet, amelybe javarészt ógyallaiak írnak cikkeket a saját városukról, polgártársaiknak.

Abban bízva, hogy a lap a hiteles tájékoztatáson túl nagyon jó hatást gyakorol a helyi szellemi fellendülésre. 2017 nyarán megalakult az Ógyallai és Bagotai Értéktár Bizottság, amely azóta 4 Hungarikum-pályázaton nyert anyagi támogatást. A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet értéktáras pályázatain is többször sikeresnek bizonyultak.

Miután az alapszervezet 2015-ben használatba vehette az ún. Lénárt-házat, azt immár Hagyományok Háza néven több szakaszban, magyarországi támogatásokból újítja fel, s a tagság adományaiból rendezte be. A többi között 2016-ban megemlékeztek a város jeles szülöttje, Feszty Árpád festőművész születésének 160. évfordulójáról és tavaly a Trianon-centenáriumról is.

Nagy érdeklődésnek örvendő, évente ismétlődő rendezvényeik közé tartoznak a Zenés Nyári Esték, a Szent István napi ünnepségek – kenyérszenteléssel egybekötve, a farsangi hagyományok felevenítése, a költészet napjai, az író-olvasó találkozók, a kiállítások és a Mikulás napi összejövetelek.

A kézműves foglalkozásokat biztosító Kreatív Műhely részére pedig ez idő tájt szövőkeretet és más segédeszközöket szeretnének vásárolni.

70 éves a Csemadok Ógyallai Alapszervezete, jubileumi kiadvánnyal idézi a múltat
Fotó: Csemadok Ógyallai Alapszervezete
Radosicky Györgyi, Bagin Árpád és Tóth Szilvia megkoszorúzta a Jókai-szobrot

2004 májusában a Szent László-templom mögötti parkban felavatták Jókai Mór mellszobrát, Darázs Rozália alkotását, amelynél 2005 óta minden március 15-én elhelyezik az emlékezés koszorúit.

Szívügyüknek tartják a helyi kúriák, neves személyiségek festményeinek és a Feszty-kastély keleti szárnyának pályázati támogatásokból történő felújítását is. Emellett a közös kirándulásaik során már számtalan magyar vonatkozású erdélyi, magyar-, cseh- és horvátországi nevezetességgel ismerkedtek meg.

A jubileumi könyvecske fotóit Tallósi Norbert és Tóth Szilvia készítette, illetve abban régi archív felvételek is találhatók. „Tagságunk és szervezetünk az eltelt időszakban többször is bebizonyította helytállását. Igazolta, hogy hivatott saját sorsának formálására és irányítására. A jövőnk attól is függ majd, hogy merjük-e vállalni magyarságunkat, nyelvünket, kultúránkat, valamint szülőföldünkhöz való kötődésünket...“ – áll a népszámlálás idején felettébb megszívlelendő zárszóban.

Bagin Árpád helyi Csemadok-elnök a Ma7-nek elárulta: a hiánypótló brosúra megjelentetése Radosicky Györgyi ötlete volt, amit az alapszervezetük többi vezetőségi tagja is pártolt.

„Györgyike elnökösködése alatt egyebek mellett nagy tortával ünnepeltük a 65. évfordulónkat. Sajnos, erre a járványidőszakban nincs lehetőségünk, így a 70. jubileumunkról legalább ez az utókornak is megmaradó, 500 darabos kiadványunk árulkodjon. Remélve, hogy az elődeink helytállásának, áldozatkész munkájának bemutatása a helyi lakosság nemzettudatának az erősítéséhez is hozzájárul. Alapjául a hajdani Csemadok-krónikák és a későbbi éves összefoglalóink szolgáltak. Abból a Parabola havilapunk előfizetőinek a februári lapszám helyett adtuk, valamint tiszteletpéldányokat többek között az országos és a járási Csemadok-vezetéshez is juttattunk“ – mondta el az elnök, aki az alapszervezetük jelenlegi prioritásának a népszámlálással kapcsolatos helyes válaszadásra való ösztönzést, a Hagyományok Háza tetőzetének felújítását, a 2018 karácsonyán elhunyt Vitéz Nagy János László fafaragó életművének a települési értéktárba való felvételét és a tagutánpótlás biztosítását tartja.

Kövesse facebook oldalunkat is!