„...írtam egy költeményt...“ Madách Imre emlékkiállítás

Szlovák Nemzeti Múzeum kiállítóterm, Vajanský rakpart 2. szám
Esemény kezdete

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma a magyar irodalom kiemelkedő jeles alkotójának, Madách Imrének kétszázadik születésnapjáról való méltó megemlékezést tűzte ki célul. 2023 januárjában ünnepélyesen meghirdetik a Madách Imre Emlékévet, amely egy egy éven át tartó művészeti, tudományos és kulturális rendezvénysorozat lesz. Az emlékév fontos állomása Pozsony, ahol megnyitják az „...írtam egy költeményt...” című Madách Imre emlékkiállítást, melynek központi motívuma a költő remekműve - Az ember tragédiája. A kiállítás 2023. január 25-én 15.00 órakor nyílik meg a pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeum kiállítótermében, a Vajanský rakpart 2. szám alatt.

Madách-kiállítás

Madách Imre 1859. február 17-én kezdte írni „Az ember tragédiája“ című drámai költeményét Magyarországon, a Nógrád megyei Alsósztregován. A művet 1860. március 26-án fejezte be. A Tragédia kéziratát Arany Jánosnak, a kor legnevezetesebb magyar költőjének juttatta el, aki szeptember 12-én, később híressé vált levelében azt írta a szerzőnek: „Az ember tragédiája úgy koncepcióban mint kompozícióban igen jeles mű...egy kevés külsimítással irodalmunk legjelesb termékei között foglalhat az helyet... Fogadja leghőbb üdvözletemet a gyönyörért, melyet nekem műve által okozott, a fényért, melyre költészetünket derítni hivatva van!“ Ez a jelentős alkotás ma már a világ 40 nyelvén hozzáférhető és olvasható és a színpadon is folyamatosan jelen van. A kiállítás vezérelve az, hogy mgmutassa és összefoglalja ennek a nagy műnek a különböző művészeti műfajok szemszögéből történő felfogását. Egy-egy alkotás vagy kortárs képzőművészeti alkotások sorozatának beillesztése a kiállításba azt az összbenyomást kelti, amelyet Az ember tragédiája kelt bennünk, egyben megkönnyíti a látogatók számára, hogy ráhangolódjanak a Tragédia üzenetére és elmerüljenek annak erkölcsi mélységeiben. Mivel kortárs művészeti alkotásokról van szó, a művek

párhuzamos bemutatása a jelennel is kapcsolatot teremt. A szóban forgó művek nem Az ember tragédiája illusztrációjai. Olyan gondolatra épült, mint a jelenkori ember létének és lelkének kapcsolata. Ami így alkalmassá teszi arra, hogy olyan érzést keltsen bennünk, a látogatókban, általuk könnyebb az Ember tragédiája egyes témáinak megértése. A kortárs képzőművészek alkotásai mellett megjelenik Koronczi Endre budapesti képzőművész a kiállításra készült 15 szín a Ploubuter Parkból című munkája. Az alkotás nem illusztrálja tartalmilag, de szerkesztési koncepciójában követi a Tragédiát, így színenként a film egy-egy másodperce a dráma egy-egy sorának felel meg benne. A kiállítás elsődleges céljai a madáchi-életmű, hangsúlyosan a Tragédia jelentőségének ismételt köztudatba emelése, az irodalom, történelem és a képzőművészet muzeológiai eszközökkel történő népszerűsítése, a múzeumlátogatók aktivizálása és interaktív tanulási helyszín létrehozása.

 

A kiállítás három nyelven – magyarul, szlovákul és angolul – lesz elérhető, és készült hozzá egy háromnyelvű kiállításvezető is. További érdekesség, hogy a kiállításban megvásárolható lesz az Ember tragédiája című könyv 2019-es magyar nyelvű és 2021-es Jitka Rožňová által fordított szlovák nyelvű változata, mindkettő a pozsonyi Madách Egyesület kiadásában.

 

A kiállítás kurátorai Jarábik Gabriella, az SzNM-SzMKM igazgatója és Praznovszky Mihály irodalomtörténész. A látványért és kivitelezésért Szabó Réka és az MNU Creative Solutions: Németh Zoltán, Tarr Kálmán és Dénes Gábor felel. A megnyitón közreműködik Gertler Teo, hegedűvirtuóz. A kiállítás a Hagyományok és Értékek Polgári Társulás együttműködésével, a Magyar Géniusz Program és a Szlovák Köztársaság Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!