Magyar Állandó Értekezlet: legyen 2021 a nemzeti újrakezdés éve

2020. november 26., 12:55
Matus Tibor

A járványhelyzetre való tekintettel az idén rendhagyó módon online kerül megrendezésre a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) és a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) plenáris ülése. A fórumok jelentős intézményei a nemzetpolitikai egyeztetésnek a külhoni képviselők és az anyaország között. Mindkét fórum jelentős múltra tekint vissza, hiszen a Magyar Állandó Értekezletnek ez már a 19., a Magyar Diaszpóra Tanácsnak pedig a 10. ülése.

Az ülések nyitó részében előadást tartott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A tagszervezetek hozzászólása már zárt ülésen folytatódott.

Potápi Árpád János megnyitója után Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetét vetítették le. Orbán Viktor kitért az idei év két próbatételére: a Trianon 100 évfordulójára és a koronavírus-járvány okozta következményeire. A magyar miniszterelnök szerint 

ez az év bebizonyította, hogy a széttöredezett magyarság összetartozik a válságos időszakban is, bebizonyítottuk, hogy egyetlen magyar sincs egyedül.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes előadásában visszautalt az elmúlt tíz év nemzetpolitikájára, amelynek tevékeny részese lehetett. Kitért arra, hogy minden nemzet egy külön érték a világon.

A nemzet megfogalmazásánál két tévedést említett meg, egyrészt az internacionalizmust és a kozmopolitizmust, ami nemzettelen felfogásnak tart, másrészt a sovinizmust, ami elutasítja más nemzetnek élethez való jogát.

Mindkettőt, a kozmopolitizmust és a sovinizmust keresztény szempontból el kell utasítani

- mondta.

MÁÉRT 2020 Semjén Zsolt
A nemzetpolitika négy alapvető pillére

Semjén Zsolt a magyar kormány nemzetpolitikájának első alapvető pilléreként a hagyományos identitásvédelmet említette, amely a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgálja. Elmondta, hogy ezen a területen a magyar állam megtízszerezte a költségvetési támogatását és a járvány okán sem szüntettek meg egyetlen támogatást sem, igaz sok minden a virtuális térbe szorult.

Kiemelte, hogy a szülőföldön magyarul programban 224 ezer óvodás és iskolás gyermekhez sikerült eljutni - ezzel intézményes kapcsolat teremtődött a külhoni magyar családok és a magyar állam között, melyben nagy szerepe van a Rákóczi Szövetségnek. Külön megemlékezet a nemrég elhunyt Halzl Józsefre, aki éveken keresztül vezette a szövetséget.

A teljesség igénye nélkül felsorolta, hogy mintegy ezer óvodát és bölcsödét újítottak fel, segítik a külhoni magyar egyetemek fenntartását, 83 nemzeti jelentőségű intézményt hoztak létre, 78 ösztöndíjast küldtek a szórványmagyarsághoz a Petőfi programon keresztül, 10 ezer babacsomagot osztottak szét az anyasági támogatást igénylők között, 172 magyarországi település kapott támogatást testvér települési kapcsolat kialakításához, fenntartásához, illetve a Határtalanul programban 400 ezer gyermek juthatott el a Kárpát-medencéből Magyarországra és vissza.

Mindezek segítik, hogy hajszálgyökerekkel át lehessen szőni a Kárpát-medencét.

A második pillér a gazdaságfejlesztés, amely Semjén szerint tipikusan win-win helyzetet teremt, hiszen ez hasznos a külhoni magyarságnak, a velük élő többségi nemzetnek, a magyar gazdaságnak és jó az utódállam gazdaságának.

Elmondta,

hogy minden egyes forint támogatás 2 forintnyi GDP növekedést jelent, ami visszahat a magyar gazdaságra is.

A harmadik pillér a határon túli etnikai alapon politizáló pártoknak a támogatása a törvény adta keretek között, beleértve az utódállamok törvényeit és az EU szabályait is. Fontosnak tartja, hogy megteremtődjék mindenhol a helyi magyarság politikai képviselete, megnyilvánuljon az érdekérvényesítő képessége.

Leszögezte,

Magyarország mindig is támogatta az autonómiát, mert ez nem egy kegy, amelyet az utódállamok adnak, hanem ezek emberi jogok a közösség szintjén.

Számos bevált európai példa mutatja, hogy az autonómia egy működő, jogszerű rendszer lehet, ami a mi magyar közösségeinknek is kijár - mondta Semjén, hozzátéve: ennek formáját nem Budapestről kívánják megfogalmazni, minden nemzetrésznek magának kell testre szabnia az autonómia igényét.

A negyedik pillér a honosítás, amelyet Semjén személy szerint az egyik legfontosabbnak tart.

Több mint 1,1 millió nemzettársunk vette fel a magyar állampolgárságot.

Úgy gondolja,

aki fel akarta venni, felvehette a teljes jogú állampolgárságot. Mivel szavazhatnak is, ezért az Országgyűlés egyben nemzetgyűlés is, hiszen minden magyar akarata megtestesülhet benne. A honosítás jelenleg az egyetlen reális válasz Trianonra.

Végén kifejezte reményét, hogy a járvány lecsengése után újraindulhatnak normális körülmények között a programok, ezért Potápival együtt azt javasolják, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve legyen.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára tájékoztatását egy történelmi visszatekintéssel kezdte. Elmondta, hogy 2002 és főleg 2004-es a dicstelen népszavazás után nemzetpolitikáról beszélni nem nagyon lehetett. Egy szakadékból kellett visszahozni a nemzetpolitikát 2010 után, amely a kormány tevékenységének egy olyan területévé vált, amelyre méltán büszkék lehetnek.  

MÁÉRT 2020 Potápi Árpád János

Ennek a politikának az egyik alapköve, hogy számunkra minden magyar fontos, minden magyarra számítanak éljen az bárhol is a nagyvilágban

- mondta.

A támogatások szinte minden magyarok által lakott településre eljutottak - tette hozzá.

MÁÉRT 2020

Az oktatás területén nyújtott támogatások a bölcsödétől az egyetemig terjednek.

MÁÉRT 2020

Az ifjúság támogatását már külön keretből bonyolítják, 900 ifjúsági programot tudtak támogatni, mintegy ezer diaszpórában élő ifjút tudtak hazahozni.

MÁÉRT 2020

Potápi a kultúra fontosságát kihangsúlyozta az identitás megőrzésben. Kiemelte a Kőrösi Csoma Sándor és a Petőfi Sándor programot.

MÁÉRT 2020

Az egyházi támogatásokról elmondta, hogy száz éve nem látott nagyságban áldoznak erre a célra. Új elemként mutatta be a sport támogatását, amelynek komoly szerepe van az egészségmegőrzésben és egyben komoly vonzerőt hozhat a magyar iskoláknak is az egészségtudatos nevelés. Utalt rá, hogy pozitív eredménye van a Magyarországon bevezetett napi tornaóráknak, és reméli, hogy ezt külhonban is példa lehet.

A gazdaságfejlesztés lépéseiből Potápi a legújabbat, a mentorhálózat kiépítését említette bővebben.

MÁÉRT 2020

A családok támogatásánál bejelentette, hogy hétfőn indult el 10 ezer külhoni magyar család számára a babacsomag, ami 3400-zal több, mint tavaly. Reméli, hogy az ádvent időszakában minden családot egészségben talál.

MÁÉRT 2020

Az önkormányzatokról szólva Potápi büszkén mutatta be az alábbi ábrát, amely az általuk támogatott és koordinált önkormányzati kapcsolatrendszerről ad képet. A táblázatban ugyanakkor még nincsenek benne az intézmények és a vállalatok közötti kapcsolatok, ami még szövevényesebbé tenné a kiépített hálózatot - emelte ki.

MÁÉRT 2020

2020-as évről Potápi Árpád János elmondta, a járvány miatt több rendezvényt nem lehetett megvalósítani, de keresik az utat, az új módszereket. És ami elmaradt, azt igyekeznek behozni a jövő évben.

Potápi Árpád János leltározott a politikai képviseletekről is az utódállamokban. Szlovákiára kitérve elmondta, hogy ahol van egy 8 százalékos magyar nemzeti közösség, ott el kell érni, hogy bejussunk a parlamentbe, össze kell gyűjteni az ehhez szükséges 5%-ot. Innen is üdvözölte az összefogásra való törekvést.

MÁÉRT 2020

Jó hírekről számolt be Vajdaságból, Horvátországból. Az erdélyi önkormányzati eredményeket jó alapnak tartja, hogy felkészüljenek az országos választásokra. Ukrajna esetében az összefogás nem valósult meg, de a szavazók úgy döntöttek, hogy zömében a KMKSZ listáját támogatják.

Összegzésként az alábbi táblát mutatta be.

MÁÉRT 2020

2021-re az államtitkár azt kérte a magyar szervezetektől, hogy a következő esztendő a nemzeti újrakezdés éve legyen.

MÁÉRT 2020

Kövesse facebook oldalunkat is!