2020. augusztus 30., 18:32

Kormányrendeletben pontosították a magyar határzár részleteit

Pénteken bejelentették, hogy szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarországra nem léphet be csupán bizonyos kivételekkel, a biztonsági szabályok megtartása mellett. A részletek a Magyar Közlöny 195. számában jelentek meg vasárnap.

Magyar-szlovák
Fotó: Komka Peter
Illusztráció

A rendelet a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki.

A rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre, vagy arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a  határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: fertőzés) átesett.

A rendelet szerint a külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel –

kötelező egészségügyi vizsgálaton eshet át.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra hatósági házi karanténban, vagy 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a  karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a  karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a felmentés megadása érdekében.

A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályai

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

A fenti rendelkezés alól meghatározott esetekben, kérelemre felmentést adhat

a  Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a  BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a  továbbiakban: rendőri szerv).

A  rendőri szerv engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,

d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a  munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be.

Ha a  beutazásra ugyanabban az  időpontban kerül sor, és a  beutazás indoka azonos, úgy az  érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő.

Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében elegendő egy kérelmet benyújtani.

Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,

a) akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,

b) akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az  illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok

A  külföldről érkező személy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll.

A fenti bekezdés szerinti korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a fenti bekezdés szerinti személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

Ingázók

A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok

Magyarország területére legfeljebb 24 órás időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

A fenti bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó személy

Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott országgal szomszédos,

Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

A közlönyben megjelent rendelet még szabályozza a katonai konvojok, a tranzit áthaladók, illetve a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sporteseményeken részt vevőkre vonatkozó rendelkezéseket. A kormány kiemelt sportrendezvények kapcsán követendő járványügyi előírások vonatkozásában külön kormányrendeletet dolgozhat ki.

Megosztás
Címkék
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy ne maradjon le a nap legfontosabb eseményeiről!