2023. január 3., 08:55

Harminc év: a szlovák emberöltő magyar szemmel

Harminc év éppen egy emberöltő. Akik Szlovákia 1993-as megalakulásakor születtek, mára elérték fiatal felnőttkoruk delelőjét. Egy korszak lezárult, de mi következik utána?

Fotó: TASR/AP

Mára egyértelmű, a politikai szabadságot és az akaratnyilvánítás lehetőségét megteremtő 1989-es fordulatot követően Csehszlovákia felbomlása elkerülhetetlenné vált. Olyan kész ténnyé, amely a huszadik század Kelet-Európájának logikájából következett, a Nyugat-Európához képest későn fellobbanó, de annál virulensebb nacionalizmusok keltette indulatból. Azt is teljes joggal mondhatnánk, hogy Csehszlovákiát is utolérte a mesterséges államalakulatok természetes sorsa, a csehszlovák nemzeteszme fikcióját felülírta a valódi gyökerekből táplálkozó cseh és szlovák nacionalizmus.

Szlovákia, a sokak által nem kívánt gyermek

Ami 1993 újévén a poros küszöbnél vette kezdetét, az mára, harminc év után, szemmagasságban látható. Szlovákia, születése pillanatában, még jelentős részben saját lakossága számára sem kívánt gyermek volt – az önálló államiság kerek évfordulójára felidézett korabeli közvélemény-kutatások meggyőzően bizonyítják ezt. Mára az önálló szlovák állam megkerülhetetlen valóság lett, szemmagasságban az ajtófélfán.

A miért történt kérdésére, ma már inkább csak a történészek és hosszú beszélgetésekre a füstös kocsmákba menekülő filoszok kíváncsiak. Jelenünket nem a miért, hanem a hogyan történt határozza meg. Szlovákia a szemünk láttára vált létező jelenné, naponta verjük belé a fejünket, manapság már szemmagasságban az ajtófélfán.

Hogyan történt? Kisebbségi magyar szemmel nézve, annyi biztos: akaratunk ellenére, vélt, s mint a harminc esztendő bizonysága nem egyszer igazolta, nagyon is valós félelmeinktől körülvéve. Akik felvidéki magyarként a kilencvenes évek elején az önálló Szlovákiától ódzkodtak, nem Prágát szerették meg az idők során – amely pusztán politikai állítás, s nem helyezi más polcra Hašeket, Hrabalt vagy a Čechomort – azonban Pozsonyból a szlovák nemzetállam hamar ránk vicsorította a maga tejfogait.

Magyar illúziók és jogos félelmek

A rendszerváltoztatás a szlovákiai magyar közösséget megajándékozta a szabadság érzésével, s ez a szabadság a Vencel tér felől jött. Prága akkoriban a demokrácia és a nyugati integráció garanciájának látszott. Pozsony, innen nézve, nem volt más, mint Keletre kacsingató sárfészek. Szlovákia bár nyugati szomszédját máig nem érte utol, de fricskákra már futotta. Mára Pozsonyban már euróval fizethetünk, míg Prágában a sörhabos pultokon még mindig a koronát váltják aprópénzre. Tegyük hozzá, az 1993 borgőzös újévén született állam sok szempontból igazolta a félelmeinket is.

A szlovák államiság alapjait meghatározó nemzetállami paradigma alig-alig bizonyult kikezdhetőnek az elmúlt három évtizedben. Nemzeti közösségünk politikai érdekképviselete hiába volt hosszú ideig állandó szereplője a törvényhozó, s vált részesévé a végrehajtó hatalomnak, még a nemzetállami paradigma falát alkotó téglák közötti cementet sem sikerült igazán meglazítania.
Tátrai tigrisből sereghajtó

A függetlenné válása pillanatában lesajnált Szlovákia szép lassan tátrai tigrissé nőtte ki magát. Az ezredfordulót követő évtizedben utolérte, majd faképnél hagyta a pannon pumázó, s más állatságokban botladozó Magyarországot, indokot és teret adva nemzeti közösségünk felgyorsuló asszimilációjára.

A 2008-ban kezdődő gazdasági világválságot követően azonban a szlovák gazdaság lendülete megtört, az új évezred második évtizedének végére az ország újra a régió sereghajtójává vált. Napjainkban Prága ismét távolodóban, de Varsó és Budapest is elhúzott Pozsony mellett.
A saját hibáink jobban fájnak

Az elmúlt harminc évben az országon belül szinte szakadéknyivá mélyültek a regionális különbségek, a magyar közösség által lakott déli és keleti régiók sok esetben a fővárosból alig látható mostohagyerekké váltak. Ezzel egyidejűleg a Pozsonyhoz közel eső települések, ahol a rendszerváltoztatás idején még meghatározó volt a magyar etnikum, a gyorsuló ütemű szlovák betelepülés célpontjaivá váltak.

A felvidéki magyarság bár 1993 óta fájóan megfogyatkozott, létszámánál fogva még ma is birtokában van az önálló közösségi lét lehetőségének a civil szférától a politikai érdekképviseletig. Az elmúlt három évtized talán leginkább megszívlelendő tanulsága, hogy a saját hibáink sokszor fájóbb és tartósabb sebeket ütnek a közösségünkön, mint a Pozsonyból érkező asszimilációs nyomás.
Mély válságban Szlovákia

Kilépve a felvidéki magyar szemlélő békaperspektívájából az is mind nyilvánvalóbb, hogy napjainkban Szlovákia az utóbbi évtizedek legmélyebb válságát éli meg – köszönhetően az elmúlt évtizedben a kormányrúdnál állók romló, majd egyenesen káoszba forduló teljesítményének. A társadalom nagyobb része a mindennapokban a szociális helyzete esetenként drámai romlását éli meg, amely csalódottság a politikai értékválasztásában is megmutatkozik.

Szlovákia ma az az ország, ahol többen érzik magukat vesztesnek, mint nyertesnek, amely kijelöli a jelenlegi elsöprő kormányváltó hangulat irányát is. A nagyvárosokból és az ezredforduló prosperitását átmentő régiókból kilépve rögtön szertefoszlik a mag-Európa illúziója, hiába váltják a korona helyett az eurót aprópénzre.
Mi jön az elveszített illúziók után?

Az illúzióit elveszítő választói többség éppen ezért Szlovákiát a korábbiaknál sokkal szilárdabban kötheti ahhoz a Közép-Európához, amely az elmúlt években a másodrendű uniós tagság pozíciójából kitörő, a régió érdekeit határozottan felvállaló politikai összefogást jelenítette meg.

Egy ilyen fordulat, ha a kétoldalú kapcsolatokat beárnyékoló érzékeny kérdésekre nem is kínál azonnali megoldást, de újra pragmatikus alapokra helyezheti a szlovák-magyar viszonyt. A két ország kiegyensúlyozott kapcsolata, európai együttműködése pedig, aligha kell hangsúlyozni, a felvidéki magyar közösség számára is jól kamatoztatható.
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.