2021. január 27., 13:37

Egy lépéssel közelebb a 3+1 megyei önkormányzathoz

A pozsonyi parlament védelmi bizottsága, miután a minap meghallgatta a két országos rendőrparancsnok-jelöltet, Peter Kovaříkot, megbízott országos rendőrparancsnokot javasolta kinevezésre. A nevezett jelölt felvázolta elképzelésit, mit tenne kinevezett rendőrparancsnokként, belefoglalva a reformokat, amelyeket fokozatosan megvalósítana. Közöttük a rendőrség hálózatának átszervezését úgy, hogy a mai 8 kerületi parancsnokság helyett 3+1 magasabb területi parancsnokságot javasol: pozsonyi, nyugati, középső és keleti parancsnokságot. Amennyiben a belügyminiszter kinevezi, országos rendőrparancsnokként ez irányú tervét még ebben az évben megvalósíthatja.

Fotó: pixabay.com

Miért fontos erre odafigyelni? Néhány hónapja, a bíróságok hálózatának átalakítása – amely az igazságügyi miniszter által javasolt bírósági reformcsomag része – is a fentihez hasonló módon javasolta a közigazgatás középső szintjén, vagyis a kerületi-megyei szinten átalakítani a kerületi bíróságok hálózatát.

Ha mindkét hálózati átalakítás életbe lép, nem marad más a kormány számára, mint hasonló módon átalakítani a megyei önkormányzatok hálózatát.

A mai 8 megye helyett a 3+1 megyéből - Pozsony, Nyugat, Közép, Kelet - álló megyei hálózatot.

Vagyis a rendőrségi hálózat átalakításával egy lépéssel közelebb kerülünk a megyei önkormányzati struktúrális reformjához. Ugyanis a közigazgatás struktúrája akkor következetes, ésszerű és áttekinthető,

ha az állami hivatalok és az önkormányzati hivatalok rendszere a négy szintű – országos, kerületi-megyei, járási, helyi – struktúrában mindig azonos beosztásból indul ki.

Mivel várható, hogy a bíróságok és a rendőrség közepes szintű, kerületi hálózata hamarosan a 3+1-es beosztásban ölt testet, jó indoka lesz a kormánynak arra, hogy ehhez hasonlóan alakítsa át a megyei önkormányzatok hálózatát. Minderre még van ideje, hiszen a következő megyei választások 2022 őszén kerülnek sorra. Egyébként is, megszokhattuk, hogy Szlovákiában a mélyen szántó reformokat az utolsó pillanatban fogadják el.         

Mi következne ebből?

Amennyiben a megyehatárokat a fenti módon megváltoztatják, várható, hogy Nyugat megye 3 mai megyéből tevődik majd össze: a mai Nagyszombat, Nyitra és Trencsén megyékből. Ezzel önmagában véve is legyengül szülőföldünk megyei képviselete, hiszen a mai 13 magyar Nagyszombat megyei képviselő és a mai 13 magyar Nyitra megyei képviselő immár nem 2 megye területét fogja képviselni, hanem 3 mai megye területét, a majdani összevont Nyugat megyében.

Legfeljebb 26-an lesznek a maihoz viszonyítva másfélszeres új megyei önkormányzatban, hiszen valószínűtlen az erősödésünk 2022 után.

Vagyis megyei képviseletünk ereje ily módon is legyengülhet. Nem is beszélve arról, hogy 2022 őszén a megyei választásokat összevonva tartják meg a helyi önkormányzati választásokkal.

Ennek egyik követkeménye az eddigieknél jóval magasabb részvétel lehet a megyei választásokon. A Galántai, a Lévai, Rimaszombati és más határ menti járások, vagy választási körzetek északi felében feltehetőleg jóval többen vesznek majd részt a megyei választáson, mint korábban vagy mint e járások déli részében (látva az országos választások tendenciáját). Ez maga után vonhatja megyei képviseletünk még erőteljesebb lemorzsolódását. Erre fel kell készülnünk, ám jó lenne, ha a szülőföldünkön élő választók is felkészülnének erre.

Jóval nagyobb aktivitásra lesz szükség 2022 őszén, amennyiben meg akarjuk tartani szülőföldünk megyei képviseletének befolyását, erejét az új választási időszakban.

Megosztás
Címkék