2024. április 30., 15:35

Az apadó folyó krónikája (II.)

Írásunk első részében felvázoltuk az Őry Péter vezette Pro Civis társadalmi kutatásokat végző műhelynek az elmúlt évtizedek parlamenti választásait feldolgozó tanulmányának a legfontosabb magyar vonatkozású keretszámait. A tanulmány további ismertetése előtt, illetve a jobb megértés érdekében pár sorban összegezzük az eddigi legfőbb megállapításokat.

választás Komáromban 2023
Fotó: Nagy Miskó Ildikó

Az első benyomást nem lehet másodszorra megszerezni – tartja a mondás, így a döbbenetesnek is nevezhető következtetések előtt kezdjük az egykori fényes napok osztályon felülinek is nevezhető eredményeivel, amelyek közül a csúcsot a 2002-es parlamenti választás eredménye jelenti, amikor is még mintegy 400 ezerre volt tehető a szlovákiai magyar választók száma (az összlakosság arányában 9,6%), a magyar pártra (MKP) leadott szavazatok száma pedig 321 ezer volt. Ez országosan a szavazatok 11,2 százalékát jelentette.

Innen jutott el a magyar párt 2023-ban oda, hogy már csak 130 ezer szavazatot szerzett, ami országosan 4,4 százaléknak felel meg. Jegyezzük meg, az összlakosságban a magyarok aránya 7,75 százalékra csökkent (1. nemzetiség szerint) a magyar szavazók száma pedig 355 ezerre tehető. Összegezve tehát, húsz éve még többen szavaztak a Magyar Koalíció Pártja nevű magyar pártra, mint a magyarság aránya, most pedig még annyian sem szavaztak a Szövetség nevű magyar pártra, amennyi a magyarok országos arányát legalább megközelítené.
A Szövetség mint egységpárt

A tanulmány megállapítja, hogy a legutóbbi, 2023 szeptemberi parlamenti választás kiemelten fontos kérdése az volt, hogy a Szövetség, amely a magyarság új egységpártjaként jeleníti meg magát, képes-e megszólítani a teljes magyar választói bázist? Ez gyakorlatilag a magyar érdekeltségű pártok, tehát az MKP, a Magyar Fórum, az Összefogás és a Most–Híd bázisának egységes szavazóbázissá változtatását jelentette volna.

A választási év tavaszán azonban a belső harcokkal és a Híd legismertebb politikusainak távozásával, majd önálló párt alapításával a 2009-es pártszakadáshoz hasonló helyzet állt elő, s a már korábban külön utat választó Magyar Fórummal együtt háromra növekedett a magyar érdekeltségű pártok száma. A választás eredménye azt mutatja, hogy a két, mikropárttá süllyedt konkurensével összehasonlítva a Szövetség magasan a legjobb eredményt érte el a magyarok körében, de így is csak a magyar választók 36,6 százalékát szólította meg.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a magyar választók 41,9 százaléka otthon maradt, 21,5 százaléka pedig szlovák pártra szavazott. Az elemzés leszögezi, hogy a Szövetség nem tudta az 1998-as pártegyesítés utáni egységpárti jelleget magára ölteni. 

A tőketerebesi példa

Őry Péter szerint az egyik fontos mutató, hogy az eggyel korábbi, a 2020-ban Magyar Közösségi Összefogásként (MKÖ) induló magyar párt eredményéhez képest tudott-e növekedést elérni a Szövetség? A kérdést jól láthatóan válaszolja meg a déli járások választási eredményének változását mutató térképek. Minél sötétebb zöld az egyes járások színezése, annál nagyobb növekedést ért el a Szövetség az MKÖ szavazati arányához és szavazatszámához képest. A piros szín pedig az ellentétjét, a Szövetség pozícióvesztését mutatja.

szövetség
A Szövetség 2023-as szavaztaszámának százalékos növekedése az MKÖ 2020-as eredményéhez képest a magyarlakta járásokban
Fotó:  Pro Civis PT
A térképen látható, hogy az öt legnagyobb százalékos növekedést mutató járás a Tőketerebesi (+60%), a Rimaszombati (+40,2%), a Galántai (+24,9%), a Komáromi (+23,1%), valamint a Nagymihályi (22,1%).

Pár sorral feljebb jeleztük, hogy a legismertebb aktív hidas politikusok elhagyták a Szövetség pártot, s az így megüresedett helyeket a Szövetség párt vezetősége regionális hidas politikusokkal töltötte fel. A regionálisan ismert politikusok mérhető szavazatnövekedést hoztak a tanulmány szerint, hiszen ők a Szövetség választási listáján az első 30-ban szerepeltek, sőt az első 10-ben hárman is, és éppen a Tőketerebesi, a Nagymihályi, a Rimaszombati és a Komáromi járásból érkeztek!

A galántai eredmény tekintetében pedig fontos tény, hogy a járásban lakik a párt elnöke, sőt az akkori MKP-platform elnöke is. Üröm az örömben, hogy bár az MKÖ 2020-as eredményeihez képest a regionálisan ismert hidas és MKP-s politikusok 2023-as együttes szereplése 60 százalékos növekedést eredményezett, a magyarok járási arányához képest ez a leggyengébb eredmény.

A Tőketerebesi járásban a magyarok aránya 23,6 százalék a Szövetség azonban csak 17,2 százalékot kapott. Hogy pozitív gondolattal zárjuk, a tanulmány kiemeli, hogy a hidas és az MKP-s regionális politikusok egy listán maradása áthozta a Híd 2020-as tőketerebesi járási szavazóinak a 84 százalékát.

Egy gondolat erejéig meg kell említeni Pozsonyt és Kassát, amelyek szinte teljesen elvesztek a magyar politikai képviselet számára, hiszen a 14-15 ezer magyar szavazóból mindössze 10 százalék voksolt a magyar pártra.

választás
A Szövetség 2023-as szavazati arányának százalékpontos növekedése az MKŐ 2020-as eredményéhez képest a magyarlakta járásokban
Fotó:  Pro Civis PT
Sodródás és a megoldás lehetőségei

A tanulmány azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy hova, mely pártok irányába sodródik a magyar választópolgár, mi lehet erre a megoldás, illetve merre mozdulhat el a felvidéki magyar politika?

Az elemzés a változások origójának vagy a szlovákiai magyar politizálás első jelentős törésének a 2010-es választást tartja, amikor egy tisztán etnikai párt (MKP) és egy magyar–szlovák vegyes párt, a Most–Híd kettévágta az addig stabil magyar szavazóbázist.

A két párt léte egyben az etnikai – multietnikus, illetve a nemzeti konzervatív – polgári liberális törésvonalat is felszínre hozta, egyúttal felülírta a világnézetek feletti egységes magyar érdekképviseletet és politikát elsődlegesnek tartó megközelítést. A magyar választópolgár 2010 után már nemcsak a magyar egységre szavazott, hanem világnézetet is választott. Ennek az lett a következménye, hogy a vegyes párttól elforduló magyar szavazók már szlovák pártokban keresték az ideológiai meggyőződésük szerinti szavazás lehetőségét, emeli ki a kutatás. A szlovák pártokra való tömeges átszavazás 2020-ban történt, amikor az MKÖ és a Most–Híd együttesen 165 ezer magyar szavazatot gyűjtött be, ami az akkori magyar szavazóbázis 46 százaléka volt. (2023-ban pedig már csak a 36,6 százalék szavazott a magyar egységre.)

A kérdés tehát, hogy ki tudja majd megszólítani azokat a magyarokat, akik nem a Szövetségre szavaztak, illetve az etnikai alapon választók a sorozatos választási kudarcok után vajon nem választanak-e olyan szlovák pártot, amely például az európai politikában közelebb áll az általa is támogatott magyarországi párthoz?
pro civis
Őry Péter: A Szövetség nem tudta az egységpárt jellegét magára ölteni
Fotó:  Somogyi Szilárd

A tanulmány készítői az alábbi lehetséges alternatívákat vázolták fel:

  1.  A Magyar Szövetség változatlan formában folytatja a tevékenységét, amelynek végkifejlete egy regionálisan aktív, de a parlamenti választásokon súlyát vesztő párt marad, amely fokozatosan elveszíti szavazóbázisát.
  2. A párt mozgalmi jelleget ölt, amely a néppárti profil mellett az ideológiai kérdések fölé helyezi az etnikai politikát és nyit a társadalom felé azzal a céllal, hogy az otthon maradt és máshová szavazó választókat visszacsalogassa. A kutatók szerint ez inkább csak elméleti lehetőség a több mint egy évtizedes magyar–magyar politikai és társadalmi feszültség miatt.
  3. A Magyar Szövetség az elkövetkező választáson egy szlovák párttal történő közös indulás irányába nyit. A kutatók szerint ez esetben a magyar választóbázis egy része elvándorolna.
  4. A teljes magyar politikum eltolódik az aktivizmus felé, amely egy-egy jelölt, vagy akár a magyarok csoportos megjelenését jelenti a szlovák pártok listáján. Ennek a politikának a felgyorsulása komoly veszélyt jelent már jelenleg is a közösség identitására és félő, hogy a kirakatpolitika irányába vinné el a magyarság politikai megjelenését.
  5. A magyar közösség meghaladja a pártpolitikai látásmódot és szakmai, illetve civil vonalon kezdi meg az önszerveződést. A tanulmány készítői szerint ez a politikai ellenségeskedésnek egyfajta kizárását is jelentené a közösségi diskurzusból.

Őry Péter nem felejti el megjegyezni, hogy a műhely nem próféciákat akar megfogalmazni, hiszen mindig jöhet egy olyan impulzus, amely új irányba tereli a megoldási lehetőségeket.

Bár a felsorolt alternatívák egymástól jelentős mértékben különböznek, egy közös, alapvető pontban megegyeznek. Ezt a szerzők úgy fogalmazták meg, hogy közösségszervezés nélkül nem alakul ki stabil politikai közösség, amely nélkül képtelenség megteremteni a 428 ezres szlovákiai magyarság parlamenti képviseletét.

A Pro Civis társadalomkutató műhely tanulmányának ajánlásában olvasható, hogy „elsődlegesen meg kell vizsgálni azokat a folyamatokat, amelyeket a parlamenti választási elemzés megfogalmazott. Az elmúlt évtizedek pontosan mutatják a hibákat és a lehetőségeket is, azaz azt, hogy mi lehet az irány a honi magyar közösségnek.”

Ebben a folyamatban a tisztánlátás, az ok-okozati összefüggések megértése a legfontosabb. Ehhez kívántunk ismertetőnk közlésével hozzájárulni mi is. 

Megjelent a Magyar7 2024/17. számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.