2020. december 11., 08:40

Elfogadta Komárom város 2021-es évi költségvetését a képviselő-testület

A komáromi önkormányzat december 10-én megtartott 22. ülésén megszavazta a jövő évre vonatkozó 27 millió eurós városi költségvetést. Annak bő egyórás vitája során több képviselő nehezményezte, hogy a vonatkozó terjedelmes anyagot csupán alig egy héttel a tanácskozás előtt kapták meg.

Médialapozó
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

Csintalan Miklós, Komárom város főellenőre a legfontosabb napirendi ponttal kapcsolatos szakvéleménye elején leszögezte: „Egy rendkívüli év elé nézünk, amelyben nagyon sok lesz a bizonytalansági tényező, s így a költségvetés összeállítása is kissé körülményesebb és nehezebb volt, mint az eddigi években“.

Úgy véli, hogy formai és tartalmi szempontból minden törvényi követelménynek megfelel a beterjesztett javaslat.

„A bevételi oldal egyes tételeivel kapcsolatban megfogalmaztam az aggályaimat. Az anyag elkészítésekor még nem volt állami költségvetés, s az utolsó prognózisok alapján számítani lehetett arra, hogy a bevétel eléggé rizikós. Ma már megjelent a városokra, falvakra szétírt részadó-javaslat. A kiadási oldalt nem kommentáltam, mert hiányoltam a részletes indoklást az egyes tételekhez, s annak hiányában nem tudtam állást foglalni. A költségvetési javaslatot egészében véve elfogadásra javaslom, mert úgyis az év folyamán többször visszatérünk ahhoz. Úgy, ahogy alakulni fog a makrogazdaság, ugyanúgy nekünk is alkalmazkodnunk, változtatnunk kell majd a költségvetésünkön” – fogalmazott.

Majd Bohumír Kóňa, a Komáromi Városi Hivatal gazdasági és pénzügyi főosztályának vezetője terjesztette be a 27 millió eurós városi költségvetési javaslatot, amelyet egy sokismeretlenes egyenlethez hasonlított, ám kiegyensúlyozottnak nevezett.

A képviselői hozzászólásoknak is helyet adó, bő egyórás vita során több képviselő nehezményezte, hogy a vonatkozó terjedelmes anyagot csupán alig egy héttel a tanácskozás előtt kapták meg. Például Andruskó Imre felidézte a korábbi éveket, amikor a költségvetési javaslatból több változat is készült, s azokat már októberben kézbesítették nekik. Továbbá az amiatti aggályát is kifejezte, hogy az idei javaslatban és az illetékes minisztérium kimutatásában szereplő helyi lakosságszám között 1134 fős különbség van, ami a lakosonkénti 361 eurós állami támogatás esetében 400 ezer euró körüli mínuszt jelenthet.

Hangsúlyozta: a gimnázium-igazgatói teendői után éjszakánként alaposan áttanulmányozta a vonatkozó anyagot, de meggyőződése: úgy döntenek 27 millió euróról, hogy sok képviselő az időhiány miatt talán át sem nézte azt, ami nagy felelőtlenség. „A komoly felkészülésre több éjszakám ráment, s úgy tűnt, hogy a javaslat kidolgozói fogták, és többnyire átmásolták a tavalyi összegeket...“ – jegyezte meg. Módosító javaslatában egyes tételek átcsoportosítását kérte. A Jókai Alapítvány részére 10 ezer, a sportalap számára pedig 20 ezer eurót kért.

Bauer Ildikó képviselő pedig 10 ezer euróval emeltette volna meg az idegenforgalmi keretet. Ugyancsak sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy alig egy hetük volt a teljes anyag áttanulmányozására, amelyből sok fontos részletet, adatot hiányolt.

Feszty Zsolt elmondta, hogy az anyag kései kézbesítése nem csak a képviselőkkel szembeni tiszteletlenség, hanem az őket az önkormányzatba beszavazó választópolgárokkal szemben is. Azt a véleményét sem rejtette véka alá, hogy nem ért egyet az ún. kiemelt intézmények jelentősebb támogatásával, mert az sérti a többieket, akik esetleg szintén tevékenyek.

Keszegh Béla polgármester emlékeztetett: a pénzügyi bizottság ülésén alkalom nyílt a költségvetési javaslat részleteinek megvitatására, s e lehetőséggel bármelyik képviselő élhetett volna. Azt vallja, hogy a városi büdzsé összeállítása kapcsán „a vezető felelőssége megfogalmazni a prioritásokat“.

Az elhangzott módosító javaslatok kapcsán megjegyezte: elismeri és sokra tartja a Jókai Színház tevékenységét, de mivel az megyei fenntartású intézmény, elsősorban onnan kell támogatást kapnia. Hozzátette: Nyitra megye évi költségvetése 270 millió euró, vagyis tízszer annyi, mint Komáromé. A sportpályák fejlesztését és a sportklubok tevékenységét már eddig is jelentős összegekkel támogatták. Az idegenforgalom felvirágzását pedig elsősorban a Dunamente Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) által kívánják segíteni, ekképp anyagilag tehermentesítve a várost.

Végül a módosító javaslatokat nem, de a költségvetési javaslatot megszavazta a képviselő-testület.

+1 kép a galériában
Megosztás
Címkék