Tisztújító közgyűlést tartott a Via Mariae PT

hirek.sk 2018. február 19., 11:41
ÉRSEKÚJVÁR. Tisztújító közgyűlést tartott Érsekújvárban 2018. február 16-án a felvidéki Mária út zarándokút kiépítésével foglalkozó Via Mariae polgári társulás. A zarándokút nyolc országot köt össze, kapcsolatot teremtve az összes közép-európai Mária-kegyhellyel.

A személyes, lelki megújuláson kívül kulturális és gazdasági jelentősége is van a Mária útnak, amely lehetővé teszi a Közép-Európa népei közötti békés kapcsolatot, illetve megteremti a vidéki térségek nyitását a világra, és ezáltal fellendülésüket.

A Via Mariae elnökségi tagjai fohásszal kezdték a munkatalálkozót, melynek első részében elsősorban belső szervezeti feladatokkal foglalkoztak, kiértékelték a szervezet elmúlt évi tevékenységét, gazdálkodását, amit az elmúlt évek rövid összefoglalója követett.

Az elmúlt öt év alatt szinte a nulláról indulva sikerült feltérképezni és kiépíteni Mária út észak-déli főágának Szlovákián átívelő több mint 250 km-es szakaszát Árvanádasd (Trstená) és Ipolyság között. Ennek részeként a Szlovák Turista Klubbal (KST) együttműködve Hontnémeti és Ipolyság között egy 40 km-es új turistaútvonalat is létesítettek. Feltérképezték Felvidék Mária kegyhelyeit, melyek összekötésére több mint egy tucat régiós útvonaljavaslat kidolgozására került sor. Ezek egy részét már személyesen is bejárták tagjaik és segítőik segítségével. Ezzel párhuzamosan a számos munkatalálkozó, bejárás mellett közel 50 gyalogos és autóbuszos zarándoklatot szerveztek és vezettek le elsősorban Szlovákiában, de Magyarországon és Ausztriában is, a Mária út szakaszain.

Mint Patay Péter elnöktől és Török András koordinátortól megtudtuk, ez idő alatt a zarándokút felvidéki népszerűsítésére magyar és szlovák nyelvű szórólapok is készültek, kiadásra került egy Mária énekeket és a felvidéki kegyhelyeket bemutató énekeskönyv, előadásokat és bemutatókat tartottak magyar és szlovák nyelven, többek között az érdeklődő civil szervezetek, a történelmi egyházak, a cserkészszövetség és az útvonalak menti önkormányzatok számára. Érsekújvárban rendszeresen, negyedévente Ecclesia címmel lapot adnak ki. Nagy sikere volt László Dániel festőművész Mária útról készült festményeinek vándorkiállításának is, melyet a Felvidék számos pontján bemutattak Pozsonytól Kassáig. A Via Mariae tevékenységéről és a zarándoklatokról a www.mariaut.sk honlapon is érdemes tájékozódni, mely épp az elmúlt napokban újult meg a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően.

Méhes Richard zarándokszervező elmondta, hogy bár a társulást jelenleg még kis létszámú tagság alkotja, számosan segítik a célkitűzések valóra válását. Az egyházközségek és a helyi cserkészcsapatok mellett pl. a kürti Compass, a révkomáromi Kuckó vagy a nagymegyeri Fészek polgári társulások, akárcsak a dunaszerdahelyi BiPi kft és a révkomáromi EGM kft. is. Kiemelte a magyarországi Mária Út Közhasznú Egyesület (MUTKE) és a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) folyamatos szakmai segítségét, illetve együttműködését a terepmunkákban és rendezvényeknél, de ugyanúgy nagy jelentőségű az imaháttér tagjainak lelki támogatása is. Nagy öröm, hogy számos lelkiatya látja ennek az önkéntes munkának az értékét és segíti, támogatja azt. Az egyházi vezetők közül pedig többen védnökséget is vállaltak a Mária út kiépítése felett. Nagy siker az, hogy évente egyre többen kapcsolódnak be Felvidéken is az 1Úton nemzetközi zarándokútba is, ahogy méltó megemlékezés volt 2017 nyarán a 15 zarándok részvételével a 250 km-en át tartó, gróf Esterházy János felvidéki mártír és Szent László király emlékére megszervezett Határtól határig gyalogos zarándoklat is.

Az összefoglalót követően került sor a tisztújításra. A társulás munkáját a megalakulás óta öt éven keresztül vezette elnökként Patay Péter és koordinátorként Török András cserkésztiszt, akik munkáját a jelenlevők nagyon pozitívnak értékelték és hálás szívvel köszönték meg. Mivel az eddigi elnök jelenlegi megnövekedett feladatai miatt nem tudta tovább vállalni ezt a közösségi szolgálatot, így az elnöki tisztségben őt Méhes Richard váltotta.

A közgyűlés második felét a jövő tervei határozták meg. Legelőször is a Mária út további felvidéki kiépítésével kapcsolatos lépéseket vették számba, melyben fontos hangsúlyt kapott a partnerségi kapcsolatok kialakításának témaköre is. Ennek részeként bemutatkoztak az első alkalommal jelenlevő  Medvesalja Polgári Társulás tagjai. Mede Szabolcs több más régiófejlesztő tervük mellett bemutatta az Egyházasbást határában található a Medvesalja egyetlen zarándokhelyéhez, a Mária-kúti kegyhelyhez szervezett rendszeres zarándoklataikat is, de a közeljövőben szervezésükben erdélyi mintára Feredő is épül majd kalákában Medvesalján. Méhes Richard a medvesaljai Mária-kúti kegyhely bekapcsolására készített terveit mutatta be, és azokból a jelenlevők segítségével előzetesen kiválasztották a végleges kiépítésre javasolt útvonalat.

A 2018-as zarándoktervek közül a nagyböjti, csallóközi, zoboraljai és medvesaljai zarándoklatok mellett kiemelt helyet kapott az 1Úton zarándoknap megszervezése is. Ez éven a terv a teljes felvidéki főág bekapcsolása, tehát a felvidéki magyar hívek mellett a szlovákság bekapcsolása is. Ennek előkészítő munkálatai már megkezdődtek, előreláthatóan a rendezvényen többféle zarándoklatra (gyalogos, kerékpáros, vízi) is sor kerül majd. Előzetesen az SZMCS, a KST és szlovákiai Zarándokszervezetek ernyőszervezete (Asociácie pútnickych organizácií - APO) jelezte részvételét a nemzetközi zarándoknapon, melyre 2018. augusztus 25-én kerül sor, és melynek célja: Zarándoklat az édesanyákért, mellyel az csatlakozik a Családok Évéhez is.

A megbeszélésen még szó került a forrásteremtésről, valamint arról, hogy a közeljövőben a jelenlevők szeretnék a felújított honlap magyar tartalmának további kibővítése és szlovák nyelvű változatának elkészítése is.

A Via Mariae tagjai befejezésül a lezáró hálaadó imájuk előtt továbbra is fontos célként határozták meg, hogy a zarándokút felkerüljön az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára, ami elősegítheti azt, hogy nemzetközi kulturális úttá váljon. A teljes – észak-déli és kelet-nyugati – út összeköti az összes Máriával kapcsolatos emléket a térségben, így a román moldvai kolostorokat, az osztrák, a horvát a lengyel és a magyar búcsújáró helyekkel, de a felvidéki Máriavölgyet a boszniai Medjugorjével is. Az országhatáron átnyúló, további együttműködések szempontjából figyelemre méltó tényező az is, hogy az ortodoxok és a katolikusok egyaránt mélyen tisztelik Máriát, Közép-Európában így sok a Máriához fűződő kegyhely. Ezáltal a Mária út, mint Közép-Európa zarándokútja, az Európai Kulturális Utak hálózatának részeként további zarándokokat tud majd megszólítani. 

Akik a Mária út kiépítésén fáradoznak, bíznak abban, hogy nemcsak a helyi egyházközségek és cserkészcsapatok, de az érintett városok, falvak önkormányzatai is felismerik a lehetőségeket, amelyeket a Zarándokút nyújthat helyi szinten, és csatlakoznak az útvonal kiépítéséhez, zarándokcsoportok fogadásához. Ebben a hatalmas munkában a Via Mariae természetesen nem csak önmaga és jelenlegi partnerei erejére és tapasztalatára fog támaszkodni, hanem partnerének vár mindazokat, akik a Mária Út céljaival egyetértenek Felvidéken is, továbbá részt kívánnak venni a zarándokút-hálózat létrehozásában és működtetésében!

Mint ahogy az újdonsült elnök, Méhes Richard elmondta: „Ha egyetértenek céljainkkal, üzenetünkkel, s tudnak velük – így velünk – azonosulni; ha felismerték céljaink fontosságát és aktualitását, csatlakozzanak hozzánk, legyen közös művünk a Mária Út!"

Mária út és a Via Mariae

A Mária út egy zarándokút, amelyet a közép-európai népek Mária-tiszteletére építettek: összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő történelmi, kulturális értékeket vallásra való tekintet nélkül. Célja, hogy Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező turista- és zarándokútvonal, illetve ezek hálózata épüljön ki Európának ebben a régiójában. A Mária út útvonala egy nagy keresztet rajzol ki Közép-Európa térképén összeköttetést teremtve  észak-dél irányban Czestochowa, Esztergom, Budapest és Medjugorje között, valamint kelet-nyugat irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és Csíksomlyó között. A Mária út egy híd a nemzetek között, mely a főútvonalakkal és azok leágazásaival különféle zarándokhelyeket, természeti és épített, valamint kulturális értékeket fűz fel a régióban.

A Szlovákián átívelő Mária zarándokút szakaszok kiépítésének koordinálását eredetileg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség vállalta magára 2011. november 17-én, de a feladat specifikus voltára tekintettel szimpatizánsaival együtt megalapította a Via Mariae polgári társulást, melynek bejegyzésére 2012. december 27-én került sor. A Via Mariae célkitűzése a Mária út  nemzetközi zarándokút-hálózat létrehozásában és működtetésében való részvétel Szlovákia teljes területén, mely érdekében elsősorban zarándoklatokat, munkabejárásokat, lelkiprogramokat és konferenciákat szervez, ismeretterjesztő és népszerűsítő kiadványokat ad ki.  Az érdeklődők a zarándoklatokról és a Mária útról a www.mariaut.sk, illetve a www.marianskacesta.sk weboldalakon kaphatnak bővebb tájékoztatást.

0 HOZZÁSZÓLÁS