Sikeresen pályázott a hetényi alapiskola

Nagy Miskó Ildikó 2019. szeptember 15., 19:05

Százhuszonháromezer eurós támogatáshoz jutott a hetényi Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. A támogatást az Európai Szociális Alaptól az oktatásügyi minisztérium közreműködésével, az Emberi Források elnevezésű program keretében sikerült megszerezni. A körülményekről és a sokrétű felhasználásról Czibor Angelika igazgatót kérdeztük.

A szlovák oktatási minisztérium az előző tanévben írta ki az EU-s támogatást célzó pályázatát, amely az olvasási, a természettudományi és a matematikai kompetenciák fejlesztését segíti. Az oktatási intézmények több körben, hónapokon át élhettek ezzel a nagyszerű lehetőséggel. Mi novemberben jelentkeztünk. Megörültünk a minisztériumi visszajelzésnek, amely szerint átgondolt és jól kidolgozott pályamunkát készítettünk. Ezzel a nevezett alap is egyetértett, és az idén tavasszal értesültünk arról, hogy sikeresnek minősítették a pályázatunkat. Az általunk igényelt 123 ezer euró 5 százalékos önrészét az iskola fenntartójának, a hetényi községi önkormányzatnak kellett biztosítania, 10 százaléka pedig a szlovák állami költségvetésből származik. Két tanítási év áll a rendelkezésünkre a teljes program megvalósításához. Ennek egyik része a tanulóink készségeinek fejlesztésére, másik pedig a pedagógusaink továbbképzésére irányul.

A programban lehetőségük nyílik a tanítási órák számának a növelésére, és a többletórákért nem a túlórakeretből, hanem a pályázaton elnyert összegből fizetik a pedagógusokat. Megtudtuk, hogy például a felső tagozat valamennyi osztályának matematika óraszámát heti 1 órával bővítették, és a szakköri tevékenység keretében rendszeres délutáni foglalkozásokat tartanak.

A 3–5. osztályosok esetében a versenyekre való felkészítésre összpontosítanak, amelyek megszervezéséért és a tanári kíséret biztosításáért a felső tagozatosok esetében honoráriumot tudnak fizetni a pedagógusoknak. Ugyanez vonatkozik a kilencedik osztályosok Tesztelés 9-re való felkészítésére. Azokban a hónapokban, amikor az időjárás még nem vet gátat a szabadtéri foglalkozásoknak, a tanulókat bevonják az iskolakerti munkákba, a környék parkosításába és egy tanösvény létrehozásába. Így még rendezettebbé válik a környezetük, miközben a gyerekek a fizikai munka végzésébe is belekóstolhatnak.

Az elméleti és gyakorlati tudás összehangolása

A pályázat alapgondolata az volt, hogy közelítsék egymáshoz az iskolát és a gyakorlati életet, és a diákokat tanulmány-utakra is elvihessék.

– Ennek a projektnek köszönhetően ellátogatunk egy-egy tej- és húsüzembe, továbbá a Selye János Egyetem laboratóriumaiba és a pozsonyi vegyészeti szakközépiskolába. Lehet, hogy diákjaink éppen a látogatások során kapnak kedvet a természettudományokhoz, és a későbbiekben ezen a területen hasznosítják az iskolában szerzett elméleti tudásukat. Az életkörnyezet megismerését célozzák a többnapos hazai és magyarországi tanulmányútjaink. Ezek során szemrevételezzük a mosonmagyar-óvári lápvidéket és a FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontot, valamint a győri Audi-központot. Ugyancsak tervezünk tanulmányutat Besztercebányára, a Szlovák Paradicsomba és a Tátrába, ahol diákjaink a mi régiónktól eltérő életkörnyezetet figyelhetnek meg. Mindez a szülőknek egy centjébe sem kerül, mivel valamennyi kiadást a pályázati támogatásból fedezünk.  

A matematikai kompetenciafejlesztés keretében legórobotok építésében és programozásában vehetnek részt a 3–8. osztály tanulói. Ez szakkör formájában valósul meg, és a szükséges legórobotkészletet is a támogatásból vásárolják meg.

Az olvasási kompetenciák fejlesztése délutáni szakköri szövegfeldolgozások keretében, a szövegértelmezést célzó dramatizációs játékok formájában történik. Az olvasás megszerettetését a Könyvtári nap és éjszaka elnevezésű, féléves projekttel biztosítják. Ez-alatt a 3-3 tanulóból álló csoportok szabadon választott könyveket fognak olvasni, s ugyanezt teszi egy-egy pedagógus is. A projekt résztvevői az olvasott kötettel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel egymásnak, és a diák–tanár párbajban derül ki, hogy ki olvasott értőbben, figyelmesebben. Természetesen olyan olvasmányok is szerepelnek a foglalkozáson, amelyek nem szerepelnek a kötelező tananyagban.

A pedagógusok továbbképzésére is telik

A pedagógusok továbbképzése és többletmunkájuk koordinálása két részből áll. Havonta háromórás üléseket tartanak az úgynevezett tanítói klubokban, ahol megvitatják és előkészítik az aktuális feladatokat, és kiértékelik a megvalósult programpontokat. Mindkét tanévben egy-egy 40 órás képzésre kerül sor a Comenius Pedagógiai Intézet külsős előadóinak közreműködésével.

Képgalériánk:

A teljes tantestület részt vesz A tanulás tanítása és Az aktivizáló modern pedagógiai módszerek beépítése az oktatásba elnevezésű továbbképzésen. Az oktatók munkáját és a kollégák munkaidőn kívüli, délutáni, hétvégi részvételét is a pályázati támogatásból honorálják.

Az igazgatónő azt is elárulta, hogy a projekt előkészítése kapcsán nyáron két kutat fúrattak az iskolaudvaron, oktatási segédeszközöket és néhány laptopot vásároltak a pedagógusoknak. Ugyancsak a projekt keretében építik ki az öntözőrendszert. A feltételek megteremtése után tanévkezdéskor lelkesen indították be a programot.

Megjelent a Magyar7 hetilap 2019/37. számában.

0 HOZZÁSZÓLÁS