HIRDETÉS

Nagyszombat megye új vezetése a Dunaszerdahelyi járás polgármestereivel találkozott

hirek.sk 2018. február 06., 08:38
DUNASZERDAHELY. A Nagyszombat megyei önkormányzat vezetése Dunaszerdahelyre látogatott, hogy találkozzon a kerület legdélibb járásának polgármestereivel. A találkozó lehetőséget kínált arra, hogy a Dunaszerdahelyi járás városainak és falvainak vezetői megosszák észrevételeiket és gondjaikat a megye vezetőségével. Jozef Viskupiè megyeelnök hangsúlyozta, hogy kíváncsi Csallóköz lakosainak problémáira, ezért hatékony együttműködést kíván fenntartani a megye és a települések között.

"A városok M17 néven egy szervezetet vagy intézményt hoznak létre, amely évente négyszer vagy kétszer találkozna majd. A rövidítés arra utal, hogy Nagyszombat megyében 17 város van" - mondta Jozef Viskupiè. "Ami a Dunaszerdahelyi járással kapcsolatos prioritásokat illeti, ilyen a helyi utak témája, mivel itt a legsűrűbb a másod- és harmadosztályú utak hálózata, amelyek megyei hatáskörbe tartoznak. A középiskolák, a kulturális intézmények és a szociális otthonok hasonlóképp fontosak" - tette hozzá Nagyszombat megye elnöke.

A megbeszélésen részt vettek Nagyszombat megye alelnökei is, köztük Berényi József. A következő 5 évben az első számú alelnök fontos területekért, a közlekedés és az infrastruktúra fejlesztéséért, valamint az iskolaügyért felel az egész megye területén. Az új megyeelnökkel való eddigi együttműködést korrektnek tekinti. Az MKP 13 tagú frakciója a legerősebb a megyében, ezért a javaslataikat érvényre tudják juttatni. Az oktatásügy területén a középiskolák versenyképességét szeretnék növelni, valamint az úthálózat további fejlesztése is elengedhetetlen. Komoly kihívást jelent az R7-es gyorsforgalmi út építése, mert a növekvő teherforgalom jelentősen megterheli majd a megyei utakat. Az alelnök kiemelte továbbá, hogy a megyei költségvetésből a lakosság számaránya alapján érkezik majd a támogatás.

"Ma tudtam tájékoztatni a polgármestereket, hogy a jelenlegi költségvetésben három területen, a szociális ügyek, a kultúra és az oktatás területén a két járásba érkező támogatás éppen 40%, az itt élő lakosoknak az aránya pedig 38%. Az utak területén még nincs szétírása annak a kevés pénznek, ami idén a költségvetésben megjelenik. Ez valóban nem sok. Ezt külön majd a képviselőkkel, polgármesterekkel egyeztetve fogjuk megtenni. Idén nagy útfelújítások nem várhatók, de a legnagyobb gondokat próbáljuk kezelni ezen a területen is" - közölte Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke.

A megye vezetése arról is tájékoztatott, hogy a megyei pályázati források esetében a pályázati összeget 600 ezer euróra emelték, az önkormányzatok önrészét pedig csökkentették. A találkozónak otthont adó járási székhely polgármestere, Hájos Zoltán hasznosnak tartotta a megbeszélést. Az összejövetelen fontos problémákat lehetett felvetni. Dunaszerdahely esetében ezekről a megyeelnök saját szemével is meggyőződhetett.

"Volt lehetőségem a megyeelnököt végigkalauzolni a városban. Megmutattam azokat a neuralgikus pontokat, amelyeket a megye és a város együttműködésével lenne célszerű megoldani. Beszéltünk a sikabonyi temető melletti körforgalomról is" - árulta el Hájos Zoltán. "Helyi szinten sokkal egyszerűbb megértetni a döntéshozókkal azokat a dolgokat, amelyekre a városnak szüksége van. Az útinfrastruktúrán kívül beszéltünk még a Csallóközi Múzeumról, a járási könyvtárról és hát természetesen a középiskolákról, amelyek Dunaszerdahely területén működnek" - mondta a város polgármestere.

A járás polgármesterei először röviden bemutatták településüket, majd elmondták, hogy szükség van a megyei, valamint a helyi önkormányzatok szoros együttműködésére. A legtöbben az utak állapotát, a szennyvízhálózat hiányát, a szociális otthonok és a kulturális intézmények működtetését hozták fel. 

Csiba Mária, Dunatőkés polgármestere szerint a faluknak egy lehetőség a megyével való együttműködésben az, hogy így valamilyen pályázati pénzhez vagy valamilyen fejlesztésekhez jussanak, és az minden falunak fontos, hogy fejlődjön. "Dunatőkés egy speciális eset, ugyanis a tőkési vízimalom a megye tulajdonát képezi, annak ellenére, hogy per pillanat a falu működteti. Pályáztunk egy felújításra, a vagyon mint olyan a megyéé maradt, tehát van egy közös érdekünk, amit közösen kell továbbfejlesztenünk, népszerűsítenünk" - vázolta fel a község polgármestere.

A megyei önkormányzat vezetése a közelmúltban a megye 5 járásának polgármestereivel egyeztetett, a dunaszerdahelyi találkozó a hatodik volt a sorban. A legközelebbi munkamegbeszélésen a Pöstyéni járás településvezetőinek észrevételeit és felvetéseit hallgatják meg.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS