Kovács László

2021. július 1., 14:59

Abara református temploma

„Abarai Reformata Eklézsia maga tulajdon költségén”

2021. június 23., 11:04

A diószegi Mária mennybevétele templom

A templom homlokzatán egy Madonna-szobor látható, a templomban pedig egy keresztelőkút, amely a korábbi templomból maradt meg.

2021. április 2., 07:00

„Keserűen kínzatul, vas szegekkel veretül…” Krisztus szenvedéstörténete középkori faliképeken

Az egyházi év nagy ünnepei közül különösen a húsvét, Krisztus szenvedéstörténete állt a középkori ember életének középpontjában.

2021. március 17., 14:00

A pozsonyi Szent Erzsébet-templom és kolostor

A kolostorhoz tartozó kórházban a rend tagjai ma is főképp rákos betegek ápolásával foglalkoznak.

2021. március 15., 07:20

Mit kíván a magyar nemzet? A 12 pont története

Az 1848-as forradalom egyik legfontosabb dokumentuma a forradalom követeléseit összefoglaló híres 12 pont volt.

2021. február 10., 10:15

Felvidék templomai: a nagyabonyi Szentháromság-templom

A Szentháromság tiszteletére szentelt templomot Csiba Imre királyi tanácsos építtette 1761-ben, amire egy, a diadalív hajó felőli oldalán elhelyezett kőtábla is utal. 

2021. január 18., 14:57

A nádszegi Szent István-templom

Monumentális temploma 1903–1904-ben épült egy 19. század elejéről származó templom helyén.

2021. január 11., 15:30

A pozsonyi ferencesek temploma

A templom és a kolostor a város és egész Magyarország szempontjából fontos történelmi szerepet játszott.

2020. december 23., 14:30

„Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!” - A karácsonyi ünnepkör ábrázolása középkori templomi faliképeken

A karácsonyi ünnepek leggyakrabban ábrázolt jelenetei: Az angyali üdvözlet, Mária és Erzsébet találkozása, Jézus születése, Háromkirályok imádása, Menekülés Egyiptomba, Jézus bemutatása a templomban.

2020. november 19., 07:29

Szent Erzsébet élő kultusza

Több kórház, jótékonysági intézmény és iskola viseli Szent Erzsébet nevét, kultusza napjainkig élő.

2020. október 5., 14:45

Lőcse Szent Jakab-temploma

A templom legértékesebb része a Lőcsei Pál mester 1508-tól készített nagy szárnyas főoltára.

2020. szeptember 28., 10:27

Podolin Szűz Mária mennybevétele temploma

A mennyezet freskóit nem a legszerencsésebben restaurálták, a falain látható képsorok, amelyek Krisztus életét, gyermekkorát, illetve szenvedéstörténetét ábrázolják, azonban híven őrzik eredeti állapotukat.

2020. szeptember 14., 18:22

Nyitra Szent László-temploma

A piaristák iskolája 1698-tól 1919-ig működött, 1899-től Szent László Király Gimnázium néven.

2020. szeptember 7., 13:33

Verebély Szűz Mária Mennybevétele-temploma

A mai, Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt templomot 1898-ban kezdték építeni neoromán stílusban és 1901-ben szentelték fel.

2020. szeptember 5., 20:50

Felsőrás református temploma

A falu lakói a 16. század közepén református hitre tértek.

2020. szeptember 2., 15:50

Szepesbéla Remete Szent Antal-temploma

Az újabb kutatások a templom külső falán is találtak festményeket (Keresztre feszítés), ezeket azonban újból lemeszelték.

2020. augusztus 31., 11:04

Késmárk Szent Kereszt-temploma

A karzat alatt a város vezetőinek fából faragott stallumai láthatók.

2020. augusztus 20., 07:00

Szent István király emlékei a Felvidéken - KÉPGALÉRIA

A Felvidéken ma is nagyon sok templom védőszentje Szent István.

2020. augusztus 1., 16:00

A Csemadok megalakulása

A Csemadokkal kezdetben a felső vezetésnek az volt a célja, hogy a kommunista eszméket népszerűsítse a magyarság körében.

2020. július 13., 06:27

Nagyfödémes Szent Mihály-temploma

A Szent Mihály tiszteletére épült templom ma háromhajós, egyeneszáródású szentéllyel.