HIRDETÉS

Ünnepel a nyitrai református gyülekezet

2011. április 01., 15:39
NYITRA. A mintegy száz lelket számláló helyi református közösség Ficzere Tamás lelkésszel és László Béla gondnokkal az élen rendezvénysorozatot hívott életre a nyitrai református gyülekezet fennállásának 115. és a református templom létezésének 100. évfordulója alkalmából. A centenáriumi ünnepségsorozatról és a nyitrai református közösség életéről Hajtman Béla tájékoztatta a hírek.sk portált.

A maroknyi nyitrai magyarság 2011. március 13-án Sedivy László, a közösség első helyi lelkipásztorának sírjánál tartott megemlékezést. A lelkipásztor   szolgálata a 2. világháború borzalmas időszakára esett. Sedivy László közel ezer zsidót keresztelt meg, hogy megmentse őket a biztos haláltól. A Hlinka-gárdisták az illavai börtönbe hurcolták, ahonnan legyengülten tért haza, s nem sokkal később, 1944-ben átadta lelkét a Teremtőnek. Sedivy László sírjánál a helyi lelkész, Ficzere Tamás mondott ünnepi beszédet, melyben méltatta néhai elődje munkásságát, ismertette tragikus életútját. Az ünnepi megemlékezést szavalat követte, majd a hívők a felújított százesztendős templomba vonultak.

Kiss Pál Bars egyházmegye esperese az ünnepi istentiszteleten zsoltárköltő Dávid szavait idézve rámutatott az ige fontosságára: „én hadd lakozzak az én Istenem házában“. A százéves templom falai között beszélt az elődökről, az „építőkről“, akik az elmúlt század viharai között is helytálltak. Az ünnepi hálaadó istentisztelet Reményik Sándor Kövek zsoltára című versének szavalatával ért véget. Ezt követően került sor a gyülekezet történetét bemutató kiállítás megnyitójára, amelyet szeretetvendégség követett.

A nyitrai református közösség örömmel kapcsolódik be a város által kezdeményezett rendezvényekbe: ezek közé tartozik a Nyitott Templomok Éjszakája. A közösség tagjai együttműködnek más keresztény felekezetű hívőkkel is.

Mivel Nyitra évtizedek óta jelentős egyetemi város, a magyar egyetemista ifjúság lelkigondozását is vállalják. Az Apáczai Alapítvány támogatásával 2003-ban felépülhetett a gyülekezet kollégiuma, melyet az első lelkészről, Sedivy Lászlóról neveztek el. Az egyetemisták minden héten bibliaórákra gyűlnek össze, filmvetítéseket és különböző előadásokat szerveznek a gyülekezeti tagok számára. Ficzere Tamás újabban a Nyitrától 12 km-re fekvő alsóbodoki magán szakközépiskolában tart rendszeres esti találkozókat, ahol az igemagyarázatot és a közös beszélgetéseket gitárzene teszi meghitté.

A centenáriumi év következő rendezvénye volt Jókai Mária néprajzkutató zoboraljai néphagyományról és népművészetről tartott élvezetes előadása március 23-án, a gyülekezet imatermében.

A helyi református egyházközség rendezvénysorozata keretében Nevizámszky Gábor régész tartja a soron következő előadást 2011. április 13-án A honfoglalás a legújabb ásatások tükrében címmel, 18.30 órakor a lelkészlak imatermében. A szervezők minden Nyitra vidéki magyart és történelmi múltunk iránt érdeklődőt nagy szeretettel várnak.

A centenáriumi év zárórendezvényére, a hálaadó istentiszteletre, Fazekas László református püspök igehirdetésével 2011. október 9-én, 15.00 órai kezdettel kerül sor.

Forrás: Hajtman Béla
0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS