HIRDETÉS

Szlovák-magyar imanap Mátraverebély-Szentkúton

2011. április 11., 13:37
MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚT. A mátraverebély-szentkúti ferencesek szlovák–magyar imanapot tartanak június 28-án, melyre meghívják a két ország püspöki konferenciáinak képviselőit, és várják a zarándokcsoportokat is mindkét országból, mindkét nemzetiség képviseletében. Mátraverebély-Szentkút ugyanis népeink kapcsolatában olyan hely szeretne lenni, ahol hidak, és nem falak épülnek - írja üzenetében a nemzeti kegyhely igazgatója.

A szlovák és a magyar nép közötti kapcsolatok ápolását, a kiengesztelődést  szolgálta két éve a szlovák és a magyar katolikus püspöki konferencia elnökeinek ünnepélyes levélváltása, majd az Esztergomban tartott közös szentmise. Az esemény évfordulóján, június 28-án szlovákok és magyarok együtt zarándokolnak a mátraverebély-szentkúti kegyhelyre a búcsújáróhely ferences szerzeteseinek kezdeményezésére.

Az alábbiakban a közreadjuk a nemzeti kegyhely igazgatójának üzenetét.

A búcsújáróhely az eszményi társadalomnak, „Isten városának” előképe. Itt az emberek legalább rövid időre megtapasztalhatják: az élet nem céltalan bolyongás, hanem az egy irányba haladó utak sokasága. Láthatják, hogy lépéseik nem irányulhatnak egymás ellen, csak a másikra figyelve juthatnak tovább. Érezhetik, hogy kéréseiket és hálaadásukat – bármely nyelven is fogalmazódjék meg – ugyanaz a Krisztus fogadja, aki mindnyájuk Istene. A tapasztalatok szerint a kegyhelyek látogatása kihatással bír az emberi kapcsolatokra a hétköznapokban is. A zarándokokat közel hozza egymáshoz a közös út, a közös élmények.

Mi, mátraverebély-szentkúti ferencesek a zarándoklatoknak ebben a gyümölcsében bízva szlovák–magyar imanapot tartunk június 28-án, melyre meghívtuk a két ország püspöki konferenciáinak képviselőit, és várjuk a zarándokcsoportokat is mindkét országból, mindkét nemzetiség képviseletében. Mátraverebély-Szentkút ugyanis népeink kapcsolatában olyan hely szeretne lenni, ahol hidak, és nem falak épülnek, ahol szlovákok és magyarok tapasztalatot szereznek arról, miként tudják egymást segíteni és együtt imádkozni.

A meglévő problémákat ugyanakkor nem akarjuk eltusolni, hanem a 2006. június 29-én Esztergomban aláírt közös püspökkari nyilatkozat szellemében szeretnénk elősegíteni egy új minőségű kapcsolatrendszer kialakítását, amelyben a sérelmet szenvedettek is gyógyulást találhatnak.

A zarándokhelyek az évszázadok során a vallási események mellett a különféle nemzetiségek és kultúrák találkozásainak is mindig otthont adtak, és ez napjainkban sincs másképp. Mátraverebély-Szentkút, nemzeti kegyhelyünk, ferences búcsújáróhely, a szlovák–magyar határ közelében található. Ma is sok zarándok érkezik ide a hazai és a határon túli területekről: magyarok, szlovákok, németek, cigányok stb.

Rendünk címere két egybefonódó megsebzett kéz: Krisztusé és Assisi Szent Ferencé. Reméljük, hogy a közös imanap előmozdítja a népeink közötti megbékélést és a testvéri kötelékek erősödését.

Fejes Antal OFM
a nemzeti kegyhely igazgatója

A ferences atyák a csoportok jelentkezését a szentkut@ofm.hu e-mail címen vagy a 06-32/471-559-es telefonszámon várják.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS