2018. április 7., 13:11

Bauer Edit: A szociális problémákat nem szabad a szőnyeg alá söpörni

Somorja több szempontból is érdekes települése Felvidék déli részének, hiszen amellett, hogy a magyarság nyugati végvárának számít, a városban megjelent fejlesztéseknek köszönhetően olyan növekedési pályára állt, amely nála csak lényegesen nagyobb településekre jellemző. Mindezek ellenére is sikerült megőriznie kisvárosi jellegét, hangulatát.
201804071301240.somorja.sk_somorja.sk_edit-bauer.jpg
Médialapozó

Somorja az ország, sőt Európa azon kevés települése közé tartozik, amelynek népessége – fittyet hányva minden, korunkra és a földrajzi térségre jellemző tendenciának – folyamatosan gyarapszik. Ez persze a magyarság szempontjából nem mindig használ, sőt. A város vezetése viszont igyekszik ezt a népességnövekedést megfelelő keretek között tartani. Ez, mármint a népességnövekedés több olyan, szociális jellegű kérdést vet fel, amelyre nem könnyű kielégítő választ találni. Bauer Edit, a városi képviselő-testület lakás-, szociális- és egészségügyi szakbizottságának elnöke úgy véli, hogy az elmúlt évek Somorján elsősorban az egyensúly kereséséről szóltak.

A csallóközi település sport-nagyhatalomnak és kulturális központnak számít, tekintetbe véve mindazokat a rendezvényeket és lehetőségeket, amelyeket kínál. Az elmúlt években a szociális szféra volt az a terület, ahol a város vezetése új célokat fogalmaztak meg. Megszületett egy közösségi terv, mely nagyobb hangsúlyt fektet a szociális infrastruktúrára. Az elmúlt négy évben a város sok területen ért el látványos sikereket, persze sok teendő van még.

Somorja létszámbeli növekedése, a lakosság szerkezetének változásával is jár. Ez nem csak abban nyilvánul meg, hogy az idősebb generáció képviselőinek száma látványosan emelkedett az elmúlt években, hanem megjelent egy aránylag erős gyermek-korosztály is.

„Egy önkormányzatnak kötelessége valamennyi korosztály számára biztos hátteret teremteni. Mintegy erre reagálva adtuk át http://felvidek.ma/2016/12/arra-torekszunk-hogy-olyanok-legyunk-mint-eg… 2016-ban az Ambrózia Idősotthont, illetve napvilágot látott egy nappali ellátóközpont létesítésének tervezete is. Utóbbit – a vonatkozó jogszabályok módosulása miatt, amelyek gyakorlatilag fenntarthatatlanná teszik ezeket az intézményeket – nem sikerült kiviteleznünk, de megkezdődött az úgynevezett gondozószolgálati ház építése.” – mondta a lakás-, szociális- és egészségügyi szakbizottságának elnöke, Bauer Edit.


Somorján az óvodák is teljes kapacitással működnek, a növekvő igényre a város próbál reagálni úgy, hogy folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük ezeket az intézményeket.

Az önkormányzatnak több olyan sikeres projektje volt, amelyeknek köszönhetően sikerült növelni ezeknek a szolgáltatásoknak a színvonalát. Idén egy újabb, nagy léptékű beruházás valósul meg. Ezen kívül időszerűvé vált, hogy a város a bölcsődei elhelyezés kérdéskörével is foglalkozzon, mivel Somorján jelenleg nem működik ilyen létesítmény, pedig igény lenne rá.

„Személy szerint az alacsony gyereklétszámmal dolgozó bölcsődék létesítését pártolom, amelyekben családias körülmények közt folyik a legkisebbek gondozása, nevelése. Valószínű, hogy ebbe az irányba kell majd elmozdulnunk” – folytatta a bizottság elnöke.

Az önkormányzatok sokszor a civilek bevonásával igyekeznek választ találni a szociális téren felmerülő problémákra. Somorja önkormányzata szorosabbra fűzte együttműködését az Ain Karim Polgári Társulással, amely a hátrányos helyzetű polgárok, családok gondozását vállalta fel.

„Ezen kívül is sok jó tervünk volt: úgynevezett élelmiszerbank létrehozása, illetve hűtőszekrény elhelyezése a városban, amelyben lakosaink becsomagolva elhelyezhették volna a megmaradt élelmiszert. Sajnos a higiéniai előírások annyira szigorúak, hogy egyiket sem sikerült megoldanunk.” – így Bauer Edit.

Somorja közbeszédében a szociális taxi, babaköszöntő, akadálymentesítés témákról beszéltek még az emberek az utóbbi években. A bizottság ezekben a témákban is aktív volt, bár a szociális taxival félig adósok maradtak. A város vezetése talált ugyan beszállítót, aki működtette volna a szolgáltatást, ám mivel bősi vállalkozóról van szó, ez jelentősen növelte volna a költségeket.

„A helyzetet orvosolandó, tárgyalásokat folytatunk a somorjai taxisokkal, így végül remélhetőleg elérjük azt, hogy szolgáltatásuk megfizethető legyen, és az idősebbeknek ne kelljen bottal, mankóval kilométereket gyalogolniuk az orvoshoz.”

Az akadálymentesítés a művelődési központban is megvalósult, mivel a város vezetése üzembe helyezte az úgynevezett lépcsőjárót, amely, bár nem egy látványos beruházás, sokak életét megkönnyíti. A járdák nagy részének akadálymentesítése is megtörtént, bár e téren még van teendő bőven, de az új vagy a felújított járdaszakaszok már így készülnek a városban. Nagy siker a babaköszöntő is, mely nagyon jó fogadtatásra talált, s mellyel a város vezetése a Somorján gyereket vállaló szülőknek akar kedveskedni

„Mindent egybevetve szerintem Somorja jobb, élhetőbb hely lett, hiszen az önkormányzat nem kis erőfeszítéseket tett ennek érdekében. Vannak dolgok, amiket még nem sikerült megvalósítanunk, de azokat sem söpörjük a szőnyeg alá. A folyamatos fejlesztésben hiszünk, amely nem feltétlenül látványos, de mindenképp előremutató.” – fejezte be Bauer Edit, aki tíz éves európai parlamenti képviselői tapasztalatát már lassan négy éve kamatoztatja Somorján. A város nevében mondjuk: reméljük még sokáig.

201804071301240.somorja.sk_somorja.sk_edit-bauer.jpg
+3 kép a galériában
Megosztás